Φωτο: Β. Φουρτούνης

Η πέτρινη βρύση στο εξωκλήσι του Αι - Γιώργη