Φωτο: Β. Φουρτούνης

Η συνοικία της Ράτσικας, γενική άποψη