Φωτο: Β. Φουρτούνης

Η πέτρινη βρύση στο ρέμα κατά τη Ράτσικα απέναντι από το πλατάνι του Γ. Παύλου