Φωτο: Β. Φουρτούνης

Προς τη Ράτσικα, δεξιά το πλατάνι του Γ. Παύλου