Φωτο: Β. Φουρτούνης

Η πέτρινη βρύση του χωριού, απέναντι από το καφενείο το Θανάση Χαλαζιά