Φωτο: Β. Φουρτούνης

Το Ηρώο στην κεντρική πλατεία του χωριού