Φωτο: Β. Φουρτούνης

Η κεντρική πλατεία του χωριού και δεξιά το ηρώο