Φωτο: Β. Φουρτούνης

Λεπτομέρεια από την παλιά Αγία Παρασκευή