Φωτο: Β. Φουρτούνης

Στο καφενείο (Κ. Λύτρας, Σπ. Τσαπλίκας, Γ. Δελημάρης)