Φωτο: Β. Φουρτούνης

Στο καφενείο (Κ. Λύτρας, Β. Μυλωνάς, Σπ. Φλωρόπουλος)