Φωτο: Β. Φουρτούνης

Στο καφενείο (Κ. Λύτρας, Δ. Αδαμόπουλος, Γ. Μυλωνάς, Β. Μυλωνάς, Σπ. Φλωρόπουλος, Γ. Τύμπας)