Φωτο: Β. Φουρτούνης

Στο καφενείο (Γ. Παύλου, Β. Αδαμόπουλος)