Μαθητική εφημερίδα «ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ του Χαλανδρίου»

Νοέμβριος 2011

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στον τομέα των Περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων, των πολιτιστικών αλλά και των ενδιαφερόντων της Αγωγής Υγείας, μιας και τα διατρέχει όλα τα παραπάνω εξ αιτίας της ποικιλίας που αναγκαστικά υπάρχει σε ένα μαθητικά έντυπο.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στις αρχές του Νοεμβρίου 2011 και το βασικό κριτήριο επιλογής του ήταν η αναγκαιότητα της προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης του παιδιού μέσα από δραστηριότητες συλλογικής έκφρασης.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα ελπίζουμε ότι θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

Οι μαθητές να:

  • γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν ότι καθένας είναι ξεχωριστός, μοναδικός, αλλά και μέλος μιας ομάδας, τόσο διαφορετικός, αλλά και τόσο όμοιος με τα υπόλοιπα μέλη
  • γνωρίσουν την αξία της αυτοεκτίμησης
  • μάθουν ότι για να σεβαστούν και να αποδεχθούν τους άλλους, πρέπει πρώτα να μάθουν να σέβονται και να αγαπούν τον εαυτό τους
  • βάλουν θεμέλια καλής συνεργασίας και να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος σε συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση.

 

Δείτε το 1ο φύλλο της εφημερίδας μας πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε το 2ο φύλλο της εφημερίδας μας πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε το 3ο φύλλο της εφημερίδας μας πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε το 4ο φύλλο της εφημερίδας μας πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε το 5ο φύλλο της εφημερίδας μας πατώντας ΕΔΩ

 

Δείτε το 6ο φύλλο της εφημερίδας μας πατώντας ΕΔΩ