7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 2004 & 2007

6. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16 Σεπτεμβρίου 2007

5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 2000 & 2004

4. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7 Μαρτίου 2004

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 1996 & 2000

2. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 9 Απριλίου 2000

1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 22 Σεπτεμβρίου 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 1996

Εγγεγραμμένοι

 9.140.742 

 Ψήφισαν 

 6.978.656 

Αποχή

23,65%

 Άκυρα/Λευκά 

 198.607

 Έγκυρα 

 6.780.049 

Ποσ. Ακ/Λευκ

2,85%

Έλαβαν

Κόμμα

%

Ψήφοι

Έδρες

ΠA.ΣO.K 

41,49 

2.813.245 

162

N.Δ. 

38,12 

2.584.765 

108

K.K.E

5,61

380.167 

11

ΣYN 

5,12 

347.051 

10

ΔH.K.KI. 

4,43 

300.671 

9

ΠΟΛ. ΑΝΟΙΞΗ

2,94 

199.463 

0

Eν.Kεντ. 

0,72 

48.677 

0

Εν.Οικολ. 

0,29 

19.934 

0

 Κυνηγοί 

0,26 

17.419 

0

 ΕΠΕΝ 

0,24 

16.501 

0

 Κομ.Ελλ. 

0,18 

12.255 

0

 Μαχ.Αρ. 

0,15 

10.443 

0

 Οικ.Εναλ. 

0,08 

5.715 

0

 Χρ.Αυγή 

0,07 

4.487 

0

 Oικ.Ελλ. 

0,06 

4.113 

0

 M-Λ KKE 

0,06 

4.016 

0

 ΟΑΚΚΕ 

0,05 

3.485 

0

 ΣΕΑΝ 

0,04 

2.470 

0

 A.Σ.K.E 

0,03 

2.108 

0

 Ολυμπ. 

0,02 

1.619 

0

 Λοιπά 

0,02 

1.123 

0

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2000

Εγγεγραμμένοι

 9.372.541 

 Ψήφισαν 

 7.026.527 

Αποχή

25,03%

 Άκυρα/Λευκά 

 158.516 

 Έγκυρα 

 6.868.011 

Ποσ. Ακ/Λευκ

2,26%

Έλαβαν

Κόμμα

%

Ψήφοι

Έδρες

ΠA.ΣO.K 

43,79

3.007.596

158

N.Δ. 

42,74

2.935.196

125

K.K.E. 

5,52

379.454

11

ΣYN 

3,20

219.880

6

ΔH.K.KI. 

2,69

184.598

0

Δ.Π.Ε. 

0,47

32.068

0

Εν.Κεντρ. 

0,34

23.228

0

Ελλ.Οικ. 

0,30

20.446

0

Εθν.Συμ. 

0,18

14.703

0

Πρ.Γραμ. 

0,12

12.125

0

ΜΕ.Ρ.Α. 

0,11

8.132

0

ΚΚΕ (Μ-Λ) 

0,09

7.301

0

Κομ.Ελλ. 

0,09

6.272

0

Μ-Λ ΚΚΕ Αρ. 

0,05

5.866

0

Οικ.Εναλ. 

0,03

3.321

0

Κομ.Φιλ. 

0,03

2.091

0

Α.Σ.Κ.Ε. 

0,02

2.026

0

Α.Κ.Ε.Π. 

0,02

1.145

0

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. 

0,01

1.126

0

Λοιπά 

0,00

923

0

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 1996 - 2000

Εγγεγραμμένοι

231799

 Ψήφισαν 

47871

Αποχή

1,38%

 Άκυρα/Λευκά 

-40091

Έγκυρα 

87962

Ποσ. Ακ/Λευκ

-0,59%

ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κόμμα

%

Ψήφοι

Έδρες

ΠA.ΣO.K 

2,3

194351

-4

N.Δ. 

4,62

350431

17

K.K.E. 

-0,09

-713

0

ΣYN 

-1,92

-127171

-4

ΔH.K.KI. 

-1,74

-116073

-9

Eν.Kεντ. 

-0,38

-25449

0

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2004

Εγγεγραμμένοι

9897626

 Ψήφισαν 

7.571.601

Αποχή

23,50%

 Άκυρα/Λευκά 

166.667

 Έγκυρα 

7404934

Ποσ. Ακ/Λευκ

2,25%

Έλαβαν

Κόμμα

%

Ψήφοι

Έδρες

N.Δ. 

45,36

3.359.058

165

ΠA.ΣO.K 

40,55

3.002.531

117

K.K.E. 

5,90

436.573

12

ΣYΡΙΖΑ 

3,26

241.539

6

ΛΑ.Ο.Σ. 

2,19

162.103

0

ΔH.K.KI. 

1,79

132.750

0

 Εν.Κεντ. 

0,26

19.531

0

 ΜΕ.Ρ.Α. 

0,15

11.261

0

 ΚΚΕ (Μ-Λ ) 

0,15

10.754

0

 Αντ. Συμ. 

0,11

8.313

0

 Ελλ.Μετ. 

0,09

6.751

0

 Μ-Λ ΚΚΕ 

0,07

4.846

0

 Α.Σ.Κ.Ε. 

0,04

3.180

0

 Κομ.Φιλ. 

0,04

2.658

0

 Ο.Α.Κ.Κ.Ε 

0,03

2.099

0

 Αν.Μεμ. 

0,01

892

0

 Χριστ. 

0,00

95

0

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 2000 – 2004

Εγγεγραμμένοι

525085

 Ψήφισαν 

545074

Αποχή

-1,53

 Άκυρα/Λευκά 

8151

Έγκυρα 

536923

Ποσ. Ακ/Λευκ

-0,01

ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

N.Δ. 

2,62

423862

40

ΠA.ΣO.K 

-3,24

-5065

-41

K.K.E. 

0,38

57119

1

ΣYΡΙΖΑ 

0,06

21659

0

ΔH.K.KI. 

-0,90

-51848

0

ΛΑ.Ο.Σ. 

 

 

 

Εν.Κεντρ. 

-0,08

-3697

0

ΚΚΕ (Μ-Λ) 

0,06

3453

0

Μ-Λ ΚΚΕ Αρ. 

0,02

-1020

0

Α.Σ.Κ.Ε. 

0,02

1154

0

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. 

0,02

973

0

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2007

Εγγεγραμμένοι

9.845.132

Ψήφισαν

7.297.652

Αποχή

25,88%

Άκυρα/Λευκά 

194.429

Έγκυρα

7.103.223

Ποσ. Ακ/Λευκ

2,25%

Έλαβαν

Κόμμα

%

Ψήφοι

Έδρες

Ν.Δ.

41,86

2973343

152

ΠΑΣΟΚ

38,12

2707448

102

ΚΚΕ

8,14

577997

22

ΣΥΡΙΖΑ

5,03

357174

14

ΛΑΟΣ

3,79

269149

10

ΔΗΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

0,8

56596

0

Φως-Αλήθεια-Δικαιοσύνη

0,01

980

0

Κόμμα Φιλελευθέρων

0,04

3056

0

Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας

0,03

2089

0

ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση Ανασυγκρότησης του ΚΚΕ

0,03

2466

0

Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς

0,17

11727

0

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ)

0,25

17410

0

Ένωση Κεντρώων

0,29

20618

0

Περιφεριακή Αστική Ανάπτυξη

0

15

0

Φιλελεύθερη Συμμαχία

0,1

7425

0

Δημοκρατική Παγκόσμιος Ελλάς

0

19

0

Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά

0,15

10493

0

(Μ-Λ) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

0,11

8022

0

Νέο Κόμμα Σωτηρίας Χρηστ/κη Δημοκρατία

0

109

0

Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι

0,02

1718

0

Οικολόγοι Πράσινοι

1,05

74738

0

Λοιπά Κόμματα

0,01

631

0


ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 2004 – 2007

Εγγεγραμμένοι

-19.028

 Ψήφισαν 

219.200

Αποχή

-2,35%

 Άκυρα/Λευκά 

-29.288

Έγκυρα 

248.488

Ποσ. Ακ/Λευκ

-0,39%

ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

Ψήφοι

%

Έδρες

Ν.Δ.

-365.695

-4

-13

ΠΑΣΟΚ

-276.819

-2

-15

ΚΚΕ

146.725

2

10

ΣΥΡΙΖΑ

119.303

2

8

ΛΑΟΣ

109.464

2

10

Κόμμα Φιλελευθέρων

434

0

0

ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση Ανασυγκρότησης του ΚΚΕ

386

0

0

Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς

586

0

0

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ)

6.778

0

0

Ένωση Κεντρώων

1.261

0

0

(Μ-Λ) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

3.239

0

0

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ