Όλα τα αποτελέσματα από το 1974 μέχρι το 2007

 

1974 1977 1981 1985 Ιούνιος 1989
Νοέμβριος 1989 1990 1993 1996 2000
2004 2007      

 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1974
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 6.240.166
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 4.963.258
ΑΠΟΧΗ 1.276.908
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 20,46%
ΕΓΚΥΡΑ 4.908.974
ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ. 54,37%
Ε.Κ.-Ν.Δ. 20,42%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 13,58%
Ε.Α. 9,47%
Ε.Δ.Ε. 1,07%
ΛΟΙΠΑ 1,09%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1977
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 6.402.738
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 5.193.891
ΑΠΟΧΗ 1.208.847
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 18,88%
ΕΓΚΥΡΑ 5.129.771
ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ. 41,84%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 25,34%
Ε.ΔΗ.Κ. 11,95%
Κ.Κ.Ε. 9,36%
Ε.Π. 6,82%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2,72%
Κ.ΝΦ. 1,08%
ΛΟΙΠΑ 0,89%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1981
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 7.059.808
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 5.753.478
ΑΠΟΧΗ 1.306.330
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 18,50%
ΕΓΚΥΡΑ 5.671.057
ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 48,07%
Ν.Δ. 35,88%
Κ.Κ.Ε. 10,94%
Κ.Π. 1,69%
Κ.Κ.Ε.(ΕΣ.) 1,35%
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. 0,71%
Ε.ΔΗ.Κ. 0,40%
Κ.Φ. 0,36%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1985
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 8.010.627
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 6.423.096
ΑΠΟΧΗ 1.587.531
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 19,82%
ΕΓΚΥΡΑ 6.365.454
ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 45,82%
Ν.Δ. 40,84%
Κ.Κ.Ε. 9,89%
Κ.Κ.Ε.(ΕΣ.) 1,84%
Ε.Π.ΕΝ. 0,59%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1989
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 8.302.412
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 6.669.228
ΑΠΟΧΗ 1.633.184
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 19,67%
ΕΓΚΥΡΑ 6.521.211
ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ. 44,28%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 39,13%
ΣΥΝ 13,12%
ΔΗ.ΑΝΑ 1,01%
ΕΜΠΙΣ/ΠΕΠΡ 0,52%
ΛΟΙΠΑ 1,94%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1989
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 8.425.212
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 6.799.485
ΑΠΟΧΗ 1.625.727
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 19,30%
ΕΓΚΥΡΑ 6.697.568
ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ. 46,19%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 40,67%
ΣΥΝ 10,97%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛ. 0,58%
ΕΜΠΙΣ/ΠΕΠΡ 0,54%
ΑΝΕΞ. ΜΟΝΟΕΔ. 0,16%
ΛΟΙΠΑ 0,89%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1990
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 8.453.695
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 6.698.591
ΑΠΟΧΗ 1.755.104
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 20,76%
ΕΓΚΥΡΑ 6.586.040
ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ. 46,89%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 38,61%
ΣΥΝ 10,28%
ΑΝΕΞ. ΜΟΝΟΕΔ. 1,02%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛ. 0,77%
ΕΜΠΙΣ/ΠΕΠΡ 0,70%
ΔΗ.ΑΝΑ 0,67%
ΛΟΙΠΑ 1,06%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1993
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 8.972.360
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 7.019.268
ΑΠΟΧΗ 1.953.092
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 21,77%
ΕΓΚΥΡΑ 6.899.706
ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 46,88%
Ν.Δ. 39,30%
ΠΟΛ.ΑΝ 4,87%
Κ.Κ.Ε. 4,54%
ΣΥΝ 2,94%
ΕΜΠΙΣ/ΠΕΠΡ 0,56%
ΛΟΙΠΑ 0,91%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1996
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 9.140.742
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 6.978.656
ΑΠΟΧΗ 2.162.086
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 23,65%
ΕΓΚΥΡΑ 6.780.049
ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 41,49%
Ν.Δ. 38,12%
Κ.Κ.Ε. 5,61%
ΣΥΝ 5,12%
ΔΗ.Κ.ΚΙ. 4,43%
ΠΟΛ.ΑΝ 2,94%
ΛΟΙΠΑ 2,29%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2000
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 9.373.439
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 7.027.007
ΑΠΟΧΗ 2.346.432
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 25,03%
ΕΓΚΥΡΑ 6.868.484
ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 43,79%
Ν.Δ. 42,73%
Κ.Κ.Ε. 5,53%
ΣΥΝ 3,20%
ΔΗ.Κ.ΚΙ. 2,69%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 9.897.626
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 7.571.601
ΑΠΟΧΗ 2.326.025
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 23,50%
ΕΓΚΥΡΑ 7.404.934
ΕΛΑΒΑΝ
 N.Δ.  45,36%
 ΠA.ΣO.K  40,55%
 K.K.E.  5,90%
 ΣYN  3,26%
 ΛΑ.Ο.Σ.  2,19%
 ΔH.K.KI.  1,79%

Πήγαινε στην αρχή

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 9.918.917
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 7.297.652
ΑΠΟΧΗ 2.621.265
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ 26,43%
ΕΓΚΥΡΑ 7.103.223
ΕΛΑΒΑΝ
 N.Δ.  41,84%
 ΠA.ΣO.K  38,10%
 K.K.E.  8,15%
 ΣYΡΙΖΑ 5,04%
 ΛΑ.Ο.Σ.  3,80%

Πήγαινε στην αρχή