: .

Βασλης Φουρτονης

Πμπτη 4 Δεκεμβρου 2014

http://www.fourtounis.gr/Γενεσιουργς αιτα της αξιακς κρσης που βινουμε, εναι η κρση του πολιτικο συστματος και του θεσμικο πλαισου που το στηρζει.
Αν η κρση ταν μνο οικονομικ θα ταν και αντιμετωπσιμη. Ειδικ μετ απ λα σα κλθηκε ο λας να πληρσει τα τελευταα πντε χρνια.
Η ανασυγκρτηση, λοιπν, αυτο του θεσμικο πλαισου,  χει γνει υπερεπεγουσα  ανγκη για την ρση της κρσης του πολιτικο συστματος και κατ´ επκταση τη βελτωση της κοινωνας και των πολιτν της.
Δεν υπρχουν περιθρια να συνεχσει ανγγιχτο την πορεα του το σστημα,  κνοντας τι δε βλπει και δεν ακοει προκειμνου να διατηρσει τα δικ του "κεκτημνα".  Οτε  μως πρπει και  να απαξιωθε στο σνολ του γιατ ττε εναι  ορατς ο κνδυνος να ανοξει η βυζαντιν κερκπορτα.
Η σκοτειν πλευρ της μεταπολτευσης και οι εκφραστς της ας συνειδητοποισουν τι οδγησαν την χρα στα βρχια και ας αφσουν επιτλους, τις δημιουργικς δυνμεις να δσουν λσεις μσα απ ουσιαστικς διαφανες διεργασες και απ νους θεσμος.
Σε λες τις σοβαρς δημοκρατες οι τρεις εξουσες, Νομοθετικ-Εκτελεστικ-Δικαστικ εναι ανεξρτητες μεταξ τους και υπηρετον τη δημοκρατα και τους θεσμος της. Στην Ελλδα χουμε μνο μια εξουσα, τη Νομοθετικ, η οποα χει συγχωνευτε με την Εκτελεστικ και διαχειρζονται την Δικαστικ.
Γι αυτ και μας κατηγορον εντς και εκτς της Χρας τι το πολιτικ μας σστημ μας εναι κρως «βουλευτοκεντρικ».
Εκλγεται κποιος Βουλευτς, ρα αρχζει να υπηρετε τη νομοθετικ εξουσα. Κρατ τη θση αυτ γνεται και Υπουργς, ρα επικεφαλς και της εκτελεστικς εξουσας. χοντας στα χρια του τη δναμη των δυο αυτν εξουσιν διορζει και τους αντατους δικαστς παρεμβανοντας στα χωρφια και της δικαστικς εξουσας. τσι, δημιουργεται το ρουσφτι, η αναξιοκρατα, η αδιαφνεια, η αλαζονεα και λες οι λλες βαρις αρρστιες της δημοκρατας.
σο νωρτερα συνειδητοποισουμε τις γενεσιουργς αιτες της κρσης και τις απομονσουμε, αφο η δια (η εξουσα) δεν το καταλαβανει και φωτιστε η σκοτειν πλευρ της μεταπολτευσης, τσο καλτερα θα εναι για τη χρα και το λα. Διαφορετικ με το υπρχον πολιτικ σστημα, τις δομς του και τους εκφραστς του και λο το χρος να «κουρευτε» εμες σε μικρ χρονικ διστημα θα το ξαν δημιουργσουμε.