: ,

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

13 2014

www.fourtounis.grΟ πρην πρωθυπουργς Γιργος Παπανδρου με ανακονωσ του απαντει στην κυβερνητικ εκπρσωπο, Σοφα Βολτεψη, η οποα φησε αιχμς για τις ευθνες του Γιργου Παπανδρουκαι του ΠΑΣΟΚ σχετικ με την υπθεση διγκωσης του ελλεμματος του 2009 και της ΕΛΣΤΑΤ.

Στην ανακονωσ του κνει λγο για «εγκληματικς ευθνες» της κυβρνησης Καραμανλ και ζητει απ τον πρωθυπουργ να απαντσει αν συμφωνε με την Σοφα Βολτεψη «ποτε οφελει να πρξει τα προεκτεθντα και μλιστα, σμερα δεν συμφωνε και πρττει σμερα κιλας τα δοντα, ξεκαθαρζοντας τη στση του».

«Κανες δεν προχωρ πατντας σε δο βρκες. Γιατ και τα ψεδη, και η συκοφαντα, δεν χουν απλ τα ρι τους. Στην περπτωση αυτ, και επειδ αφορον σε θεμελιακ στοιχεα που αποτελον την βση κθε απφασης στην Κυβρνηση και το Κοινοβολιο, η συνεχς αμφισβτησ τους βλπτει βαθτατα την αξιοπιστα των θεσμν μας», αναφρει και σημεινει πως παρλληλα «υπονομεει κθε δυναττητα δημιουργας ευρτερων συναινσεων για την αντιμετπιση των πραγματικν αιτιν της κρσης στην χρα μας».

«Τα ψεδη και οι συκοφαντες – και μλιστα απ τα πλον επσημα χελη της Κυβρνησης – υπονομεουν συστηματικ την εικνα αξιοπιστας της Ελλδας, για την οποα τα τελευταα χρνια χει παλψει η χρα μας – οι λληνες με τις θυσες που κνουν και αλλεπλληλες κυβερνσεις», τονζει ο πρην πρωθυπουργς.

 

Ολκληρη η ανακονωση – απντηση απ το γραφεο Τπου του Γ. Παπανδρου:

«Χθες, για ακμη μα φορ, η Κυβερνητικ Εκπρσωπος, Σοφα Βολτεψη, αναφρθηκε στα στατιστικ στοιχεα του 2009, με το βλμμα στραμμνο στο ανξοδο αντιπολιτευτικ παρελθν της και παριστνοντας τι, δεν γνωρζει τι χει συμβε στη χρα στο διστημα που μεσολβησε.

μως, τα ερωτματα που ακολουθον αναδεικνονται αβαστα, και απαιτον μεσα απαντσεις και μλιστα, χωρς υπεκφυγς.

Πρτον. Η κυβρνηση και προσωπικ ο Πρωθυπουργς, συμφωνον με τις δηλσεις της κας Σοφας Βολτεψη;

Δετερον. Αν τις υιοθετον, γιατ σσσωμη η Κοινοβουλευτικ Ομδα της Νας Δημοκρατας, ο νυν Πρωθυπουργς και ο ττε Πρωθυπουργς, Κστας Καραμανλς, ψφισαν τον Προπολογισμ του 2013, ο οποος σμφωνα με τη δια την εισηγητικ του κθεση στηρζεται στα στοιχεα που λοι αποδχονται ως τα μνα αληθ και επικρωσε ναν ολκληρο χρνο αργτερα, στα τλη του 2010, η Eurostat – για πρτη φορ χωρς αστερσκους;

Τρτον. Αν τις υιοθετον, γιατ δεν ζτησαν χθες, χι σμερα, οτε αριο, αναθερηση των στοιχεων της οικονομας;

Πως εναι δυνατν τρεις Πρωθυπουργο στη σειρ – Γ. Παπανδρου, Λ. Παπαδμος, Α. Σαμαρς -, αλλεπλληλα υπουργικ συμβολια και το σνολο των υπουργν αυτν των κυβερνσεων, επτ υπουργο και αναπληρωτς υπουργο οικονομικν απ τον Οκτβριο του 2009 μχρι σμερα, να συμφνησαν να προυν δσκολα μτρα για να μεισουν το λλειμμα βση των στοιχεων που κατγραψε η ανεξρτητη Στατιστικ Αρχ και η Eurostat. Δηλαδ, πως αποδχτηκαν την ορθτητα των στοιχεων απ τους δο αυτος φορες, εν θα μποροσαν με μια απλ αναθερηση αυτν των στοιχεων να μετρισουν – τουλχιστον – τα επδυνα για τον Ελληνικ λα μτρα;

Τταρτον. Αν τις υιοθετον, γιατ δεν απατησαν απ τους εταρους μας, χθες, χι σμερα, οτε αριο, επαναδιαπραγμτευση των ρων του προγρμματος προσαρμογς; Θα ταν κτι που θα χαροποιοσε ιδιατερα τους εταρους μας διτι πολ απλ θα σμαινε τι, η Ελλδα, ο προπολογισμς και οι τρπεζς, θα χρειαζταν πολ λιγτερα χρματα για τις δανειακς ανγκες – χρματα απ τους εταρους μας, δηλαδ τους Ευρωπαους φορολογομενους.

Πμπτον. Αν τις υιοθετον, γιατ δεν προχωρον στη σσταση Εξεταστικς Επιτροπς; Και μλιστα, αν δεν τους αρκε το Πρισμα της Εξεταστικς Επιτροπς που συστθηκε το 2012 για τα στατιστικ στοιχεα του 2009, γιατ δεν προχωρον στην σσταση Εξεταστικς Επιτροπς για το πως φτσαμε στο μνημνιο;

Παρεμπιπτντως, στον δθεν αφελ ισχυρισμ της κας Βολτεψη, τι ακολουθον αυτ τα στοιχεα γιατ δεν μποροσαν να κνουν αλλις, θτουμε το εξς ερτημα:
Δεν μποροσαν να κνουν αλλις διτι λοι σοι κυβρνησαν μετ την οικονομικ κρση αποδχτηκαν να συμφωνσουν με "ψετικα στοιχεα" δεν μποροσαν να κνουν αλλις, διτι απλ, τα στοιχεα ταν και τα αληθ; Δηλαδ, ουδες μποροσε με σοβαρτητα να τα αμφισβητσει;

τσι κι αλλις, σμφωνα με τα σα υποστριζαν, τα Ζππεια και τα 18 δις Ευρ ισοδναμα μτρα, ακολουθοσαν την πορεα των εξελξεων στε να εναι αξιπιστα. Ως εκ τοτου, δεν χουν τποτα να φοβηθον, πολ περισστερο σμερα, που επσης σμφωνα με σα ισχυρζονται, τα πργματα εναι κατ πολ καλτερα απ´ τι τα παρλαβαν!

Επομνως, θα χουμε ως χρα και επιπλον οφλη!

Ως εδ, λοιπν.

Ο Πρωθυπουργς, οφελει να δσει σμερα εξηγσεις στους λληνες.

συμφωνε με την κα Βολτεψη, ποτε οφελει να πρξει τα προεκτεθντα και μλιστα, σμερα δεν συμφωνε και πρττει σμερα κιλας τα δοντα, ξεκαθαρζοντας τη στση του.

Κανες δεν προχωρ πατντας σε δο βρκες.

Γιατ και τα ψεδη, και η συκοφαντα, δεν χουν απλ τα ρι τους. Στην περπτωση αυτ, και επειδ αφορον σε θεμελιακ στοιχεα που αποτελον την βση κθε απφασης στην Κυβρνηση και το Κοινοβολιο, η συνεχς αμφισβτησ τους βλπτει βαθτατα την αξιοπιστα των θεσμν μας.

Και προσθτως, υπονομεει κθε δυναττητα δημιουργας ευρτερων συναινσεων για την αντιμετπιση των πραγματικν αιτιν της κρσης στην χρα μας, καθς μπορε ο καθες να ερμηνεει κατ το δοκον τα ατι της αλλ και τις δυναττητες της χρας μας.

Τα ψεδη και οι συκοφαντες – και μλιστα απ τα πλον επσημα χελη της Κυβρνησης – υπονομεουν συστηματικ την εικνα αξιοπιστας της Ελλδας, για την οποα τα τελευταα χρνια χει παλψει η χρα μας – οι λληνες με τις θυσες που κνουν και αλλεπλληλες κυβερνσεις.

Ακμη,

κτον. Στα παραπνω, ευκλως θα μποροσε να προσθσει κανες την διερενηση των σημαντικν πολιτικν ευθυνν της Κυβρνησης που εξελγη το 2004 και κανε την λεγμενη "απογραφ". Μια απογραφ που συνειδητ διγκωσε τα ελλεμματα των προηγομενων ετν με την "ευφυ" μθοδο της αλλαγς του τρπου προσμτρησης των αμυντικν δαπανν και δη των παραγγελιν οπλικν συστημτων.
Η αλλαγ της μεθδου προσμτρησης συνσταται στην καταγραφ του κστους των παραγγελιν στο κρατικ προπολογισμ χι κατ την ημερομηνα παραλαβς – που σμερα πια εναι και ο καννας – αλλ κατ την ημερομηνα της παραγγελας. Αυτν την αλχημεα επλεξε η ττε Κυβρνηση για να συκοφαντσει τις προηγομενες Κυβερνσεις του ΠΑΣΟΚ. Και αυτ το γεγονς δεν επιδχεται αμφισβτησης.
Παρτι η ττε Κυβρνηση αξιοποησε να νομτυπο λογιστικ τερτπι, η βλβη για τη χρα και τους λληνες, ταν τερστια.
Διτι με την εκ των υστρων αλλαγ των στοιχεων των προπολογισμν, απ το 1999 μχρι το 2004, αμφισβητθηκε η νταξ μας στη ζνη του ΕΥΡΩ. Δηλαδ, διογκθηκαν τεχνητ οι αμυντικς μας δαπνες, ρα και ο συνολικς προπολογισμς της χρας μας για τη της νταξς μας στην Ευρωζνη. Επομνως, φνηκε ξαφνικ η οικονομα μας να μην πληρο τις προποθσεις νταξς μας στο ΕΥΡΩ.
Αυτ και μνο η πρξη και πληξε την αξιοπιστα μας και θεσε την Ελλδα υπ την κηδεμονα της παρακολοθησης απ την ΕΕ κατ τα τη 2004-2008.

τσι, η απκρυψη και αλλοωση των πραγματικν στοιχεων του προπολογισμο απ την Κυβρνηση της Νας Δημοκρατας το 2009, επφερε το τελειωτικ χτπημα στην αξιοπιστα της χρας μας.

Αξιοπιστα που αποτελε και τον θεμλιο λθο οποιασδποτε χρας – πως συμβανει και με την κθε επιχερηση, τον κθε ιδιτη στην αγορ. Η προηγομενη κυβρνηση με τις πρξεις της εχε καταφρει να δημιουργσει την εικνα μιας Ελλδας αναξιχρεης.

Τα γεγοντα αυτ και οι συνακλουθες εξελξεις, μαζ με τον παργοντα του φβου στις αγορς μετ την οικονομικ κρση του 2008, καθρισαν σημαντικ την αδυναμα της χρας να χει πρσβαση στις χρηματαγορς για την εξυπηρτηση των δανειακν της αναγκν, με τελικ κατληξη να βρεθομε στο χελος μιας εθνικς καταστροφς.

Το πλγμα στην αξιοπιστα της χρας απ τις ενργειες της Κυβρνησης της Νας Δημοκρατας απ το 2004 μχρι και το 2009, συνβαλε καθοριστικ στην δραματικ απομεωση της διαπραγματευτικς ικαντητας της χρας μας στις δσκολες διαπραγματεσεις που ακολοθησαν.

Το πλγμα στην αξιοπιστα της χρας, εχε ως επακλουθο να ανοξει διπλατα και η συζτηση – στην ΕΕ και διεθνς – περ του Grexit, δηλαδ, της εξδου της Ελλδας απ την Ευρωζνη. Και μνο αυτ η συζτηση, αποσταθεροποησε την οικονομα, τις επενδσεις, το τραπεζικ σστημα και την δυναττητα ανκαμψης και προσαρμογς μας.

βδομον. Εντοντατο προβληματισμ προκαλε το γεγονς τι, δεν χουν τχει διερευνσεως οι μοναδικς επσημες καταγγελες που προρχονται απ αρμδιες αρχς – κθεση Ευρωπακς Επιτροπς/Eurostat και κθεση Ευρωκοινοβουλου για τα προγρμματα προσαρμογς και τα πεπραγμνα της Τρικα – που αφορον τις εγκληματικς ευθνες των κυβερνσεων Καραμανλ, σχετικ με τα στοιχεα της οικονομας και αναδεικνουν με σαφνεια τους πραγματικος υπευθνους της λης υπθεσης. Και μλιστα, με τρπο που δεν επιδχεται οποιασδποτε αμφιβολας επιφλαξης, καθς χαρακτηρζουν "εσκεμμνα εσφαλμνες" τις αναφορς των κυβερνσεων Καραμανλ για τα στοιχεα της οικονομας και κνουν λγο για "λαθροχειρα".

Στοιχεα ευθυνν επομνως, παρχονται απ πραγματικ ουδτερους κριτς.

Για να αποδειχθε επιτλους, ποιος χει το βρος της ευθνης. Ποιος δημιοργησε και ποιος απκρυψε ελλεμματα και οδγησε αναπδραστα τη χρα στο πργραμμα των μνημονων.

Για να σιωπσουν σοι με το θρσος των ανξιων επιχειρον αποπροσανατολισμ και παραπλνηση.

Προς τοτο επισημανονται και πλι ενδεικτικ, καθς σε προηγομενη ανακονωση υπρχουν περισστερα στοιχεα, τα ακλουθα:

Πρτον. Στις 8 Ιανουαρου του 2010, παραδδεται η κθεση της Eurostat, που εχε ζητηθε απ το ECOFIN, το Νομβριο του 2009, η οποα απαντ στο ερτημα: πς προκυψε η διαφορ στο λλειμμα της Ελλδας μεταξ των ανακοινσεων της 2ας και της 21ης Οκτωβρου του 2009, διαφορ που παρουσιζει θηριδη απκλιση, καθς η πρτη ανακονωση μιλ για 6% και η δετερη για 12,5%!

Στο 30 σελδων κεμενο, αναφρεται 8 (οκτ) φορς η φρση: "deliberate misreporting" – εσκεμμνα εσφαλμνες αναφορς. Απ ποιον; Απ τις αρμδιες αρχς επ της κυβρνησης Καραμανλ.

Σε λλο σημεο, στη σελ. 15, που υπρχει αναφορ στο σχδιο δρσης που καταρτστηκε απ την Eurostat με την ελληνικ κυβρνηση το 2006, για τη βελτωση της ποιτητας των ελληνικν στατιστικν στοιχεων, αναφρεται με απλυτο τρπο:

"Παρλα αυτ, ακμα και η πλρης τρηση απ τις ελληνικς αρχς του σχεδου δρσης, δεν θα εχε αποτρψει τις εσκεμμνα εσφαλμνες αναφορς στοιχεων απ τις ελληνικς αρχς το 2009″.

Γιατ; Γιατ πως λει παρακτω "Τα κρτη – εταροι στο Ευρωπακ Στατιστικ Σστημα θεωρεται τι συνεργζονται με καλ πστη. Οι εσκεμμνα εσφαλμνες αναφορς η απτη δεν προβλπονται στον κανονισμ".

Στη συνχεια, στις σελδες 22-27, η κθεση αναφρεται 5 φορς σε "εσκεμμνα εσφαλμνες αναφορς", του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους – 3 φορς και της Εθνικς Στατιστικς Αρχς – 2 φορς, πλι επ των ημερν της κυβρνησης Καραμανλ, το 2009.

Δετερον. Το Ευρωπακ Κοινοβολιο, στην κθεση του για το ρλο της Τρικας και τα προγρμματα στριξης, κθεση που υπερψηφστηκε με συντριπτικ πλειοψηφα απ τα μλη του στις 13 Μαρτου 2014, υπογραμμζει:

"Το Ευρωκοινοβολιο ... εναι της γνμης τι η προβληματικ κατσταση της Ελλδας οφειλταν και στη στατιστικ λαθροχειρα κατ τα τη που προηγθηκαν της κατρτισης του προγρμματος".

ΥΓ. Σε κθε περπτωση πντως, εναι να απορε κανες, πως εναι δυνατν οι αρμδιες αρχς της ΕΕ να χουν αποσρει απ τα τλη του 2010 τους αστερσκους απ τα στατιστικ στοιχεα, μετ απ τσες θυσες και τσες προσπθειες και η Κυβρνηση, δι της Κυβερνητικς Εκπροσπου, να επιδικει να τους ξαναβλει».