του Γιργου Καρελι, απ το protagon.gr

29 2014

www.fourtounis.grΠρτα το αυτονητο: ποιος εναι μλος κμματος αποδχεται το πλασιο λειτουργας του και, κυρως, τις βασικς θσεις του, τουλχιστον σε ορισμνα σημαντικ ζητματα.

Μετ ο καννας: ποιος αποφασζει να πρει αξωμα σ' να κμμα εναι υποχρεωμνος να κινεται μσα σ' να ακμη πιο περιορισμνο πλασιο. Εναι υποχρεωμνος, δηλαδ, να παραμερζει προσωπικς του απψεις, εν αυτς ρχονται σε αντθεση με τις αντστοιχες του κμματος.

λα αυτ δεν εναι σημεριν. Αλλ χρειζεται να τα υπενθυμζουμε, επειδ εμφανζονται υποψφιοι κομμτων να τα αγνοον. Και κμματα που προσπαθον να τα κουκουλσουν, επειδ προκαλον φθορ. Δεν εναι η καλτερη μθοδος αντιμετπισης.

λα αυτ ισχουν κατ μεζονα λγο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποος εμφανζεται να θλει και την πτα ολκερη και τον σκλο χορττο. Δηλαδ, χει την απατηση να προσχουμε τις επσημες θσεις του, αλλ επιτρπει σε στελχη του να λνε τα ακριβς αντθετα. Κι αν μεν τα λνε στις συνεδρισεις των κομματικν οργνων, το πρβλημα μετριζεται. Στα δημοκρατικ κμματα η εσωκομματικ δημοκρατα εναι εκ των ων ουκ νευ.

Τι γνεται, μως, ταν στελχη του εκφρζουν δημσια, ακμη και σε ξνα μσα ενημρωσης, θσεις κρως αντθετες με τις επσημες θσεις του κμματος; Και πσο χειρτερα εναι τα πργματα ταν οι θσεις αυτς αφορον «ευασθητα» («εθνικ» μη) θματα;

Τι εναι «ευασθητο» θμα; Για παρδειγμα, τα της μειοντητας της Θρκης, για την οποα τσος ντρος γινε εσχτως. Ο χαρακτηρισμς «ευασθητο» δεν εναι δικς μας. Τον χρησιμοποησαν στελχη του ΣΥΡΙΖΑ- πρτος και καλτερος ο Νκος Παπς, διευθυντς του γραφεου του Αλξη Τσπρα -για να δικαιολογσουν σα γιναν με την υποψηφιτητα της τσιγγνας Σουλεμν, την οποα απσυραν.

Για να τσο «ευασθητο» θμα, λοιπν, δεν μπορε ο καθνας να λει το μακρ του και το κοντ του. νας υποψφιος ευρωβουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ, ο καθηγητς Δ. Χριστπουλος,  βρθηκε στο στχαστρο, επειδ φρεται να χαρακτρισε τη μειοντητα «να συμπαγς τουρκικ πρμα». νας λλος, ο Μανλης Γλζος, επε το ακριβς αντθετο. τι δεν εναι συμπαγς, αλλ υπρχουν και τουρκογενες και Πομκοι και Ρομ. Ποια εναι η επσημη θση του ΣΥΡΙΖΑ; Λογικ η δετερη, αλλ η σγχυση που προκλθηκε παραμνει.

Δετερο παρδειγμα: λλος υποψφιος ευρωβουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ, ο δημοσιογρφος Στλιος Κολογου, φρεται να χει δηλσει σε ιστοσελδα των Σκοπων, τι το θμα της ονομασας της γειτονικς χρας εναι «μια γελοα διαμχη, την οποα δημιοργησε ο Αντνης Σαμαρς». Προσωπικ συμφων με το 95% σων λει.

μως, υπρχει μια λεπτ διαφορ. Ο Κολογλου, ο οποος κνει αυτς τις δηλσεις ως δημοσιογρφος, εναι πλον υποψφιος ευρωβουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ. Το λαβε υπψη του ταν λεγε «αποκαλ την Μακεδονα με το νομ της, πως ο υπλοιπος κσμος»;

Φυσικ, η Ν.Δ. σπεδει να εκμεταλλευθε κθε λξη στελχους του ΣΥΡΙΖΑ και συχν κνει την τρχα τριχι. μως, ο ΣΥΡΙΖΑ πρπει να ξεκαθαρσει κτι. Μπορον τα στελχη του, υποψφιοι βουλευτς του, να παρνουν θσεις αντθετες με τις επσημες κομματικς; Για να το πομε χοντρ. Μπορε ο Τσπρας να λει τι στο θμα της ονομασας των Σκοπων επιδικει «αμοιβαα αποδεκτ λση με σνθετη ονομασα» κι νας υποψφιος ευρωβουλευτς του να λει «σκτο Μακεδονα»;

Η απλ πολιτικ λογικ λει τι δεν  γνονται και τα δυο. παπς παπς ζευγς ζευγς. Αν ο Τσπρας το επιτρπει, να το ξεκαθαρσει. Διαφορετικ δεν μπορε να του φτανε «η μονταζιρα του Μαξμου» και τα «συστημικ μσα ενημρωσης».