. P:

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

17 2014

http://www.fourtounis.gr/Η Ελλδα της μεταπολτευσης που χρεοκπησε ταν πντα η Ελλδα των εξαιρσεων κι χι των καννων. ταν η Ελλδα της θεσμικς προχειρτητας και της πολιτικς σκοπιμτητας της τελευταας στιγμς. Γι αυτ δεν ταν και δεν εναι να κανονικ κρτος.

Αυτ η Ελλδα, δυστυχς, ζει και βασιλεει πως απδειξε ακμη μια φορ η αιφνδια ανακονωση για το νο σστημα εκλογς των ευρωβουλευτν και την αλλαγ της ημερομηνας των αυτοδιοικητικν εκλογν.

Ωστσο, με δεδομνη την συζτηση, που κακν κακς ξεκνησε, θα εναι αδικαιολγητη ολιγωρα να μην αναλβουμε την ευθνη να διατυπσουμε μα διαφορετικ πρταση που υπακοει σε λλο κδικα αξιν και ιεραρχσεων.

Ιδιατερα σοι πιστεουμε βαθι πως η μητρα των μεταρρυθμσεων εναι η αλλαγ του πολιτικο συστματος και πως "η Ελλδα μα εκλογικ περιφρεια με την καθιρωση του σταυρο προτμησης" χι μνον δεν εναι πολιτικ μεταρρθμιση αλλ συνιστ βαθτατο αναχρονισμ και καταφαν λακισμ.

 

Πρταση για δημσιο διλογο :

Πρτον : Η Ελλδα χωρζεται σε 21 ευρωμονοεδρικς που κατανμονται ανμεσα στις 13 αυτοδιοικητικς περιφρειες σμφωνα με τον πληθυσμ τους κατ τρπο που να αντιστοιχε τουλχιστον νας ευρωβουλευτς σε κθε περιφρεια.

Η χραξη των ευρωμονοεδρικν θα γνει με βση την καλλικρτεια διοικητικ διαρεση της χρας. Εκλογικς μονδες βσης χραξης των ευρωμονοεδρικν θα εναι οι αιρετς περιφρειες και οι δμοι.

τσι, και οι 13 περιφρειες θα δικαιονται απ ναν τουλχιστον ευρωβουλευτ εν οι υπλοιποι 8 ευρωβουλευτς, μχρι τον αριθμ των 21 ευρωβουλευτν της Ελλδας, θα κατανεμηθον σε ευρωμονοεδρικς αυτοδιοικητικν περιφερειν που λγω πληθυσμο θα δικαιονται περισστερους, του ενς, ευρωβουλευτς.

Με βση την απογραφ του 2011 - ρα χι υποθετικ - η χραξη μπορε να χει ως αποτλεσμα να δημιουργηθον 11 ευρωμονοεδρικς που αντιστοιχον στις 11 αυτοδιοικητικς περιφρειες καθς και 6 ευρωμονοεδρικς εκλογικς περιφρειες στην αυτοδιοικητικ περιφρεια Αττικς (που οι δο θα περιλαμβνουν τον Δμο Αθνας και τον Δμο Πειραι εν οι υπλοιπες την Β'Αθνας και το τως υπλοιπο Αττικς ) και 4 ευρωμονοεδρικς στην αυτοδιοικητικ περιφρεια Κεντρικς Μακεδονας ( που η μα περιλαμβνει τον Δμο Θεσσαλονκης και οι 3 τις λοιπς περιφερειακς εντητες ).

Δετερον: Προκειμνου κθε κμμα να λβει τις δρες που του αντιστοιχον με βση το πανελλνιο ποσοστ του, η κατανομ των ευρωμονοεδρικν ξεκιν απ τα μικρτερα κμματα κατ τρπο που δεν στερε καμα απ τις 11 ευρωμονοεδρικς και αυτς τις 3 στις οποες υπγονται οι Δμοι Αθνας, Πειραι και Θεσσαλονκης απ τον υποψφιο που πλειοψφισε σε κθε μια απ αυτς.

Επομνως η απλ αναλογικ, πως ισχει σμερα, θα εξακολουθσει να ισχει στις ευρωεκλογς και το συγκεκριμνο εκλογικ σστημα θα μπορε να προσαρμοστε ακμη και σε ακραα ενδεχμενα κατακερματισμο της εκλογικς δναμης των κομμτων.

 

Εναλλακτικ: Η χρα χωρζεται σε 13 "ευρωμονοεδρικς".

Την κθε "ευρωμονοεδρικ" κερδζει ποιος υποψφιος πλειοψηφσει σε αυτν.

Για την εξυπηρτηση της απλς αναλογικς, τις υπλοιπες 8 δρες κερδζουν οι υποψφιοι, ανλογα με την εθνικ εκλογικ δναμη των κομμτων.

χι μως απ κποια λστα που αποφσισε ο ποιος αρχηγς. Αλλ οι υποψφιοι ευρωμονοεδρικν των κομμτων, στην "ευρωμονοεδρικ" που αυτ κατγραψαν την καλτερη επδοσ τους εν ο υποψφις τους δεν νκησε.

Ετσι, λ.χ. αν το κμμα Χ δικαιοται 5 ευρωμονοεδρικς βσει του εθνικο του ποσοστο, αλλ χει πλειοψηφσει μνον σε 4, κερδζει ακμα μα απ την "δεξαμεν" των 8 εδρν. Ποις εκλγεται ευρωβουλευτς; Αυτς που πτυχε το καλτερο αποτλεσμα ανμεσα στους 9 που απτυχαν να κερδσουν στην ευρωμονοεδρικ τους (13συνολικ -4νικητς =9).

Με τον διο τρπο και τα μικρ κμματα που " "δικαιονται" μα δο δρες, θα τις κερδσουν εκε που ο υποψφιος τους πτυχε την καλτερη επδοση. Το κμμα Ψ λ.χ. αν με να ποσοστ της τξης του 5% δικαιοται τελικ μα δρα, αυτ θα καταλβει ο υποψφιος της ευρωμονοεδρικς που πτυχε την καλτερη επδοση. Αυτ, μχρις εξαντλσεως των 8 εδρν.

πως εκολα μπορε να γνει αντιληπτ με βση την μηχανικ που θα αναπτυχθε απ το παραπνω σστημα, λοι οι υποψφιοι - μικρν και μεγλων κομμτων - θα χουν ισχυρ κνητρο να εξαντλσουν τις προεκλογικς τους προσπθειες αφο τποτε δεν θα εναι προκαθορισμνο.

Και στις 2 εναλλακτικς εκδοχς: Η ανακρυξη των υποψηφων θα γνεται ως το τλος Δεκεμβρου της προηγομενης χρονις, δηλαδ 6 μνες πριν την τλεση των ευρωεκλογν και με ανοιχτ εσωκομματικ ψηφοφορα.

Η εσωκομματικ δημοκρατα θα μποροσε για πρτη φορ να θεσμοθετηθε-τυποποιηθε με νμο.

Ως μνη κρωση αρκε να προβλπει την παση της κρατικς χρηματοδτησης για ποιο κμμα αποφασσει να μην ακολουθσει την οδ της εσωκομματικς δημοκρατας.

 

Τι επιτυγχνεται - τι αποτρπεται:

1) Δεν χουμε κι λλη εξρτηση του πολιτικο προσωπικο. Εξρτηση μιντιακ και απ το μαρο πολιτικ χρμα.

Δεν θα χουμε κι λλη χειραγγηση των εκλεγμνων εκπροσπων των πολιτν απ τη διαπλοκ.

2) Με αυτν την πρταση δεν θα μετατρψουμε την Ελλδα των 8 εκατομμυρων σε μα εκλογικ περιφρεια - "μτρα πολιτικς τερατογνεσης" και μλιστα με σταυρ.

Γιατ τερατογννηση; Διτι με το σστημα που προτενουν σμερα θα χουμε βουλευτς δο κατηγοριν. Βουλευτς του ελληνικο κοινοβουλου εκλεγμνους απ τις σημερινς αριο απ τις μονοεδρικς και Βουλευτς του ευρωκοινοβουλου απ την περιφρεια τρας των 8 εκατομμυρων, οι οποοι τσι μοιραα θα πιστεουν πως εναι χι ευρωβουλευτς αλλ 21 "μικρο Ευρωπρωθυπουργο" της Ελλδας.

Αναλογιστετε, για παρδειγμα, το ενδεχμενο του Ντη Σφακιανκη εκλεγμνου ευρωβουλευτ της Χ.Α., με σταυρ απ ολκληρη την χρα, που "θα ακοει και φωνς" πως εναι " μικρς Ευρωπρωθυπουργς "!

3) χουμε πληθυσμιακ και γεωγραφικ κατανομ των ευρωβουλευτν στε να εξασφαλζεται η ισοπολιτεα και να αποτραπε το πιθαντατο φαινμενο η πλειοψηφα των 21, αν χι λοι, να αποφασιστον απ τους ψηφοφρους στην Αττικ και στην Αθνα που ολα τα κμματα χουν το μεγαλτερο μρος των ψηφοφρων τους .

Γιατ ; Διτι, η μηχανικ του συστματος που προωθον, χωρς χνος δημσιου διαλγου, οι κκ Σαμαρς και Βενιζλος - "σστημα της Κυριακς χαρς και της Δευτρας λπης"- θα οδηγσει στο εξς: αυτο που θα συγκεντρσουν τους περισστερους σταυρος απ κθε κμμα θα εναι, μοιραα, σοι επιθυμε το εκλογικ σμα απ την Αττικ και την Αθνα, που προσρχονται περπου 1,5 εκατομμρια ψηφοφροι, και πιθαντατα καννας που επιθυμον στην ´Ηπειρο, τη Θεσσαλα, την Κρτη, τη Θρκη,το Αιγαο, την Πελοπννησο,τη Στερε Ελλδα, τη Μακεδονα τη Θεσσαλονκη.

4) Βαθανει κι αποκτ ακμη μεγαλτερο νημα η κοιν διεξαγωγ των αυτοδιοικητικν με τις εκλογς για το ευρωπακ κοινοβολιο .

Την δια στιγμ που οι πολτες θα επιλγουν Περιφερειρχη Κρτης με την δια νταση θα επιλγουν ποιο πρσωπο θλουν για ευρωβουλευτ Κρτης . τσι δεδομνης της διαρκος εμβθυνσης της σχσης ελληνικς αυτοδιοκησης και ευρωπακν θεσμν οι πολτες της Κρτης αλλ και οι ΟΤΑ της Κρτης θα χουν στην υπηρεσα τους ναν ευρωβουλευτ ουσιαστικ πολιτικ εκπρσωπο στα ευρωπακ κντρα λψης των αποφσεων.

5) Θα μπορον, λ.χ. οι πολτες της Πελοποννσου, να χουν την πραγματικ δυναττητα, εν η αξιολγηση των προσπων εκε τους οδηγε, να εκλξουν Περιφερειρχη απ το ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτ απ την Ν.Δ.

Οι πολτες του Δμου της Αθνας να εκλξουν Δμαρχο Αθνας τον Γ.Καμνη και ευρωβουλευτ Αθνας στην Μαριτα Γιαννκου Κουτσκου. Τον Γ.Μπουτρη Δμαρχο Θεσσαλονκης και ευρωβουλευτ Θεσαλονκης κποια σαν τη Ρνα Δορου.

6) Η προσωπικτητα του υποψηφου θα παζει καθοριστικ ρλο στην επιλογ του πολτη. Θα αποκτσει ο πολιτικς αγνας και προσωπικ χαρακτρα. Η επιλογ ευρωβουλευτ θα χει την δια νταση επιλογς προσπου που ανκαθεν εχε και χει η επιλογ Δημρχου - Περιφερειρχη που πραγματοποιεται χωρς σταυρ.

7) Θα πψει ο κθε αρχηγς να διορζει τους ευρωβουλευτς αλλ δεν θα μετατραπε και σε μχη τπου Eurovision η μχη για τις ευρωεκλογς, με την Ελλδα ενιαα εκλογικ περιφρεια. Αναλογιστετε πς θα εναι μια ευρωομδα που θα ευτελζει την Ελλδα αποτελομενη απ "πανελστες και πανελστριες" μεσημεριανδικων. χουν ραγε συνασθηση της ευθνης που ανλαβαν οι κκ Σαμαρς και Βενιζλος;

8) Θα ενθαρρυνθε η λειτουργα που αρμζει σε κμματα - θεσμος καθς και η δημοκρατα εντς των κομμτων.

Σμερα, τα μλη και οι φλοι των κομμτων αποφασζουν δημοκρατικ για το μεζον, που εναι ο Πρεδρος ρα και ο υποψφιος Πρωθυπουργς κθε κμματος. Αυτ μλιστα συμβανει και στην περπτωση της ΝΔ και στην περπτωση του ΠΑΣΟΚ.

Πς και γιατ δεν διαθτουν την δημοκρατικ νομιμοποηση αυτ τα δια μλη και οι φλοι να αποφασσουν για το λασσον που εναι η επιλογ υποψηφων ευρωβουλευτν, ταν μλιστα εναι σταθερ και προγραμματισμνη η διεξαγωγ των ευρωεκλογν ;

Αν δεν μπορον να αποφασσουν για τον υποψφιο ευρωβουλευτ πως μπορον να αποφασσουν για τον Πρεδρο κμματος, τον υποψφιο Πρωθυπουργ και τελικ τον εντολοδχο Πρωθυπουργ της Ελλδας ;

Πως λ.χ. τα μλη των κομμτων στις ΗΠΑ, πως και στις περισστερες πολιτικ ανεπτυγμνες κοινωνες, μπορον να αποφασζουν αυτ για τον υποψφιο πρεδρο καθς και για τους υποψφιους βουλευτς τους;

9) Θα αντιστοιχηθε, χωρς υποκρισα, η ελληνικ με την ευρωπακ πραγματικτητα που προβλπει την μεση νταξη των ευρωβουλευτν στις ιδεολογικ ανελαστικς και συμπαγες ομδες του ευρωκοινοβουλου.

10) Θα χουν κοιν πολιτειακ, θεσμικ, διοικητικ και πολιτικ λογικ καθς και κοινος καννες οι εκλογικο νμοι και οι εκλογικς διαδικασες στην Ελλδα. Ιδιατερα ταν υιοθετσουμε στις εθνικς εκλογς το σστημα των μονοεδρικν, χωρς σταυρ καθς και χωρς το μπνους των 50 εδρν.

Αυτ ακριβς δηλαδ που αρμζει σε μια συντεταγμνη πολιτεα καννων και κυρως

Τλος, εναι προφανς πως η παραπνω πρταση τθεται σε δημσιο διλογο και λα τα δεδομνα της εναι προς συζτηση και μεση εφαρμογ εν υπρξει ευρεα συνανεση γι αυτ.

Σημασα χει να συμφωνηθε να εκλογικ σστημα του οποου η "μηχανικ" θα ωθε τα κμματα στους καλτερους δυνατος υποψηφους και δεν θα τα στρφει στην αναζτηση μιας αγοραας δημοτικτητας που εξυπηρετε μνον σους εναι σε θση να την πουλσουν να την αγορσουν!

Σημασα χει να μην γυρσουμε πσω σε θεσμος που καναν κακ στην Ελλδα αλλ να πμε μπροστ σε σγχρονες, ριζικ διαφορετικς δομς μιας νας πολιτικς τξης πραγμτων.

Σημασα χει να εκλογικ σστημα στις ευρωεκλογς και στις εθνικς εκλογς που υπακοει στην ανγκη μιας ριζικς, προοδευτικς πολιτικς μεταρρθμισης καθς και σε μια να ποιτητα δημοκρατας. Δημοκρατας ανεπτυγμνης, χι υπανπτυκτης.