BLOOMBERG

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

12 2014

http://www.fourtounis.gr/Σε μια περιεκτικ ανλυση του τρπου με τον οποο Ελλδα και ευρωζνη οδηγθηκαν στην σημεριν κρση χρους, προχωρ με να βντεο το πρακτορεο Bloomberg, εξηγντας πως ο φθηνς δανεισμς και οι αλγιστες δαπνες οδγησαν στην υπερχρωση χωρν κυρως του ντου, οι οποες με την εσοδ τους στην ευρωζνη, αντιμετπισαν μια ισχυρ οικονομα πως η Γερμανα σαν «πιστωτικ κρτα». Παρλληλα εξηγε τι μια απ τις βασικς αιτες της κρσης εναι τι -στην ουσα- δεν υπρξε ποτ δημοσιονομικ νωση ταυτχρονα με την νομισματικ.

«Τι εναι η ευρωπακ κρση χρους; Εναι η αποτυχα του ευρ, του νομσματος που συνδει...17 χρες». Με αυτ την διαπστωση ξεκιν το βντεο του Bloomberg που σημεινει τι η Ελλδα, η Ισπανα, η Ιταλα, η Πορτογαλα και η Ιρλανδα φλρταραν με την χρεοκοπα, απειλντας με κατρρευση, χι μνο την ευρωζνη, αλλ λη την πειρο και τον υπλοιπο κσμο.

Στην συνχεια γνεται μια ιστορικ αναδρομ στο πως δημιουργθηκε η ευρωπακ νωση και πως την 1η Ιανουαρου του 1999 μια ομδα ευρωπακν χωρν προχρησε στην υιοθτηση κοινο νομσματος, του ευρ. Οι χρες εχαν πλον κοιν νομισματικ πολιτικ, χι μως και κοιν δημοσιονομικ πολιτικ, κτι που συνιστ μα απ τις βασικς αιτες για την σημεριν κρση, πως επισημανεται.

Το βντεο κνει ιδιατερη αναφορ στην θεμελιδη- πως υπογραμμζει- διαφορ μεταξ της νομισματικς πολιτικς η οποα ορζει την ποστητα του χρματος που κυκλοφορε σε μια οικονομα καθς και τα επιτκια για τον δανεισμ και της δημοσιονομικς πολιτικς, η οποα ορζει πσοι εναι οι φροι που συλλγονται και οι δαπνες στις οποες μπορε να προχωρσει η κυβρνηση μιας χρας. Τα ξοδα ενς κρτους πρπει να ισονται με τα ποσ που εισπρττονται μσω φρων. Ο,τιδποτε πνω απ αυτ το ποσ σημανει τι μια χρα χρειζεται να δανειστε.

http://www.fourtounis.gr/Απ την στιγμ που μπκαν στο ευρ- υπογραμμζεται στο βντεο- χρες πως η Ελλδα που πρτερα δανεζονταν λιγτερα και με επιτκια της τξης του 18%, απκτησαν την δυναττητα να δανειστον πολ περισστερο και με επιτκια τσο χαμηλ, πως αυτ της Γερμανας. Εν ολγοις οι πολ πιο αδναμες οικονομες ταν σα να μοιρζονται την δια «πιστωτικ κρτα»: την γερμανικ οικονομα.

Χρη στην φθην πστωση, χρες πως η δικ μας αξησαν τα ξοδ τους σε αδιανητα για το παρελθν εππεδα και οι πολιτικο επιδθηκαν σε μια ακατσχετη παροχολογα, υποσχμενοι νες θσεις εργασας και γενναιδωρες συντξεις τις οποες θα πλρωναν με τα να χρματα που δανειζταν φθην.

Η Ελλδα, η Πορτογαλα και η Ιταλα συγκντρωσαν τερστια χρη. Προκειμνου να τα αποπληρσουν ρχισαν να δανεζονται ακμη περισστερο. Το κακ ββαια ταν τι σο συνεχιζταν ο δανεισμς, οι δαπνες δεν περιορστηκαν. Αντιθτως συνεχστηκαν. Αυτς οι μη υγιες δημοσιονομικς πολιτικς δωσαν τροφ σε ναν φαλο κκλο ασστολης σπατλης και συγκντρωσης χρους.

Λγω ευρωζνης, το πρβλημα απκτησε λλες διαστσεις, αφο οι τχες των χωρν ταν πλον αλληλνδετες. Η κατσταση συνεχιζταν σο ταν διαθσιμη η πστωση. Μχρι που το 2008 η πστωση σταμτησε να εναι διαθσιμη. Μετ απ την κρση στο στεγαστικ τομα των ΗΠΑ που επηρασε λο τον πλαντη και βαλε παντο φρνο στον δανεισμ, ξαφνικ, οικονομες πως η ελληνικ, σταμτησαν να λειτουργον.

Η Ελλδα δεν μποροσε να δανειστε πλον για να πληρσει τις νες θσεις εργασας και τις παροχς, δεν μποροσε να δανειστε ξαν για να αποπληρσει τα παλι χρη. Το πρβλημα της Ελλδας γινε πρβλημα της ευρωζνης λγω του κοινο νομσματος.

Οι χρες που εχαν επιδοθε σε αλγιστες δαπνες και αδυνατοσαν να αποπληρσουν τα χρη τους, κοταξαν λες προς την Γερμανα, η οποα απρθυμα συμφνησε να βοηθσει στην δισωση των χρεωμνων, μνο αν οι τελευταοι ρχιζαν να εφαρμζουν πολιτικς λιττητας, δηλαδ να περικπτουν δαπνες, να δανεζονται λιγτερο και να αποπληρνουν περισστερο χρος.

http://www.fourtounis.gr/«Αυτ μοιζει ως μια απλ λση, ωστσο δεν εναι», σημεινει το Bloomberg. Κι αυτ γιατ πολ απλ σε κανναν δεν αρσει η λιττητα, καθς συνεπγεται περικοπς δαπανν και μεωση των εισοδημτων πολλν πολιτν. Ο κσμος χνει τη δουλει του, θυμνει, κατεβανει στους δρμους και προκαλε αναταραχς.

Αλλ ακμη και ταν εφαρμοστε, η λιττητα δεν λνει αυτομτως το δημοσιονομικ πρβλημα, αφο η κυβρνηση συγκεντρνει φρους βσει των εισοδημτων των φορολογουμνων. Συνεπς ταν τα εισοδματα εναι μικρτερα, αυτομτως μεινονται και οι εισπραχθντες φροι. Το κρτος εξακολουθε να μην μπορε να αποπληρσει τα χρη του. Η εξσωση εναι τσο δσκολη που απ πολιτικς ποψης εναι σχεδν αδνατον να επιλυθε.

Σ' αυτ μπορε κανες να προσθσει και τις «πολιτισμικς διαφορς» μεταξ των λαν της Ευρπης, αναφρει το βντεο, σχολιζοντας με μπλικη δση χιομορ τις διαφορετικς νοοτροπες Ελλνων και Γερμανν. Μλιστα εμφανζει απ την μια τον λληνα ξαπλωμνο στην παραλα να τα πνει και απ την λλη τον συνειδητοποιημνο και υπεθυνο Γερμαν που δουλεει σκληρ και πληρνει τους φρους που του αναλογον.

http://www.fourtounis.gr/«Δυστυχς η Ελλδα χει να φοβερ πρβλημα. Ακμη και πριν μπει στο ευρ, αδυνατοσε να συγκεντρσει την πλειοψηφα των φρων που επιβλλει στους πολτες. Το πρβλημα της φοροδιαφυγς διογκθηκε με την εσοδο στο ευρ» υπογραμμζεται.

Η ποψη των Γερμανν εναι τι αυτ η τακτικ «δεν λειτουργε» και προειδοποιον τους λληνες: «αν θλετε τα χρματ μας πρπει να υιοθετσετε και την ηθικ μας».

Παρτι οι χρεωμνες χρες εναι σχετικ μικρς οικονομες, συνιστον μεγλη απειλ για λο το ευρωπακ, χρηματοπιστωτικ οικοδμημα, ακριβς επειδ υπρχει αλληλοσνδεση λγω του ενιαου νομσματος.

 

 

 

«Ηνωμνες Πολιτεες της Ευρπης»

http://www.fourtounis.gr/σο πιο πολ πλησιζουν στην χρεοκοπα οι χρες που αντιμετωπζουν το πρβλημα και που χουν δανειστε απ τρπεζες, κυβερνσεις και επενδυτς, τσο πιο αδναμοι γνονται σοι τους δνεισαν. Αυτ θα μποροσε να δημιουργσει το λεγμενο «ντμινο» στην ευρωζνη, κτι που σημανει τι αν χρεοκοπσει η Ελλδα, μπορε να ακολουθσει η Ισπανα, η Πορτογαλα κλπ.

Το δυσρεστο εναι τι ακμη και αν επιβληθε λιττητα και ακμη και αν βοηθσουν οι ισχυρς οικονομες τις αδναμες, δεν υπρχει εγγηση τι η κρση δεν θα επαναληφθε. Κι αυτ επαναφρει το μεζον ζτημα του διαχωρισμο της νομισματικς και δημοσιονομικς πολιτικς.

Χωρς ναν κεντρικ πολιτικ οργανισμ που θα χει την δυναττητα να ελγχει την δημοσιονομικ πολιτικ, δηλαδ να επιβλλει περικοπς και να αποτρπει τον υπερβολικ δανεισμ και τις υπερβολικς δαπνες, το σστημα δεν μπορε να λειτουργσει, αφο οι χρες θα συνεχσουν να χουν τερστια ελλεμματα και χρη, απειλντας την σταθερτητα του οικοδομματος.

Ωστσο, αυτ η ιδα του κεντρικο ελγχου εναι ιδιαιτρως πολπλοκη και διλου δημοφιλς, αφο συνεπγεται εκχρηση εθνικς κυριαρχας και στην ουσα σημανει την δημιουργα των Ηνωμνων Πολιτειν της Ευρπης.

Εναι ραγε τοιμη η Ευρπη να κνει τα απαρατητα βματα για να δημιουργσει μια δημοσιονομικ νωση παρλληλα με την νομισματικ, εν τλει η ευρωζνη θα διαλυθε και μαζ της θα εξαφανιστε και το ευρ;

 

Δετε το βντεο του Bloomberg, δυστυχς, στην αγγλικ γλσσα και χωρς υπτιτλους