New York Times:

,

, 13 2013

ναν πιο αργ ρυθμ συρρκνωσης της ελληνικς οικονομας δεχνουν τα στοιχεα που παρουσασε ο αναπληρωτς υπουργς Οικονομικν, σμφωνα με τους New York Times, που βλπουν μια «ακτδα ελπδας για τους πολιορκημνους λληνες».

Στο ρθρο της διαδικτυακς κδοσης της εφημερδας αναλεται η δημοσευση των στοιχεων του τελευταου τριμνου, του 20ο συνεχμενου τριμνου συρρκνωσης και φεσης, ωστσο το γεγονς τι η συρρκνωση της οικονομας δεχνει πιο αργος ρυθμος, παρουσιζεται ως μια κποια θετικ νδειξη.

Αναλυτικ το δημοσευμα:

«Το ακαθριστο εγχριο προν συρρικνθηκε κατ 4,6% κατ το δετερο τρμηνο, σμφωνα με την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ και αυτ εναι μια κποια βελτωση σε σχση με το πρτο τρμηνο του 2013, ταν η οικονομα συρρικνθηκε κατ 5,6%.

Η οικονομα συρρικννεται απ το τρτο τρμηνο του 2008, ταν η κατρρευση της Lehman Brothers συγκλνισε το παγκσμιο χρηματοπιστωτικ σστημα, «αποξρανε» την πστωση για τις ελληνικς επιχειρσεις και τους καταναλωτς και εξθεσε τα χρνια λθη των κυβερνσεων, οδηγντας τη χρα στο χελος της κατρρευσης.

Η Τρικα χει εγκρνει περισστερα απ 240 δισ. ευρ (319.000.000.000 δολρια) σε δνεια δισωσης απ το 2010, να ποσ μεγαλτερο απ την ετσια οικονομικ παραγωγ της χρας. Τον Ιολιο, η Ελλδα λαβε μια δση του δανεου των € 5.700.000.000, αφο το κοινοβολιο συμφνησε σε περαιτρω αυξσεις στους φρους και περικοπς μισθοδοσας και προσωπικο στο δημσιο.

Ο Μπεν Μι, νας οικονομολγος στο Λονδνο της Capital Economics, δλωσε τι οι τελευταοι αριθμο εναι «ενθαρρυντικο, καθς φανεται πως ο τριμηνιαος ρυθμς μεωσης επιβραδνεται». «Οι προβλψεις της Τρικα για 4,2% ετσια μεωση το 2013 φανονται εφικτς», επε ο Μι, που ωστσο προβλεψε τι η ελληνικ οικονομα θα συνεχσει να συρρικννεται και το 2015.

Πολλο οικονομολγοι υποστηρζουν τι η προσγγιση λιττητας που ευνοεται απ την Τρικα εναι μρος του προβλματος, ωθντας την ελληνικ ανεργα σε εππεδα κατθλιψης. Το ποσοστ ανεργας εναι στο νο αντατο ριο του 27,6% το Μιο, με την ανεργα των νων να αγγζει το 65%.

Η πολιτικ της λιττητας αποδδει καρπος ως να σημεο. Ο Χρστος Στακορας, ο αναπληρωτς υπουργς Οικονομικν, δλωσε σε δημοσιογρφους τη Δευτρα τι η κυβρνηση εχε επιτχει πρωτογενς πλενασμα του προπολογισμο της τξης των 2,6 δισ. ευρ 1,4% του ΑΕΠ, κατ τους πρτους επτ μνες του τους, σημαντικ καλτερα αποτελσματα απ το αναμενμενο πρωτογενς λλειμμα της τξης των 3,1 δισ. ευρ.

Το Διεθνς Νομισματικ Ταμεο δλωσε τον περασμνο μνα τι η Ελλδα εχε σημεισει «σημαντικ προδο στη διρθωση των ανισορροπιν προ κρσης», αλλ το Ταμεο σημεωσε επσης τι τα κρδη εναι αποτλεσμα της φεσης, η οποα χει καταστελει τις εισαγωγς.

Η Bundesbank, η γερμανικ κεντρικ τρπεζα, αναμνει απ την Ελλδα να λβει ακμη να σχδιο δισωσης μετ τις γερμανικς εθνικς εκλογς στις 22 Σεπτεμβρου, σμφωνα με μια κθεση την Κυριακ στο περιοδικ Der Spiegel.

Σμφωνα με το γγραφο, το οποο Spiegel επε τι εχε συνταχθε απ την Bundesbank για το ΔΝΤ και το γερμανικ υπουργεο Οικονομικν, η Bundesbank λει τι ταν μνο οι «πολιτικς πισεις», που επτρεψαν στην Ελλδα να λβει τη δση τον περασμνο μνα απ τη χρηματοδτηση, και τι το πργραμμα δισωσης παραμνει «εξαιρετικ επικνδυνο».

Το γερμανικ υπουργεο Οικονομικν απρριψε την κθεση του Spiegel, λγοντας τι δεν εχε καμα γνση του εγγρφου στο οποο το Spiegel αναφρεται».

Διαβστε το πρωττυπο ρθρο στα αγγλικ πατντας ΕΔΩ