του Ισονα Καρανκα, φοιτητ Νομικς

21 2013
να χρνο μετ την εκλογ της, η κυβρνηση του Αντνη Σαμαρ δεν χει κνει καμα απολτως συγκεκριμνη μεταρρθμιση, παρ την προκλητικ μεγαλστομη ρητορικ, εν με τον ορισμ που δνει στην ννοια, στρφει τον κσμο εναντον των μεταρρυθμσεων.

Ακμα και η σγκριση με την «αποτυχημνη» θεωρητικ κυβρνηση Παπανδρου εναι πολ δυσρεστη για τον Πρωθυπουργ. Απ την εποχ εκενη μπορε κανες να θυμηθε τουλχιστον τον Καλλικρτη, το νμο Ραγκοση για την ιθαγνεια, το νμο Διαμαντοπολου για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, τις νομοθετικς  αλλαγς για τη μεωση της γραφειοκρατας στην δρυση νων επιχειρσεων, τη «Διαγεια», τη μεωση της σπατλης στην Υγεα, το ενιαο βαθμολγιο,  κ.α. Ανεξρτητα απ το τι γνμη χει κανες για κθε μεταρρθμιση, εναι δεδομνο τι η αδρνεια Σαμαρ δεν αποτελε λση.

 

Οι μεταρρυθμσεις που δεν γιναν

Παρ τη συντονισμνη προσπθεια να παρουσιαστε να “success story” και να “greekovery”, εν ψει και των γερμανικν εκλογν, η κατσταση παραμνει τραγικ, με ευθνη του κ. Σαμαρ. Η φεση βαθανει και η ανεργα ξεπερν το 27%, σμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι πολιτικς παρεμβσεις στο ργο της φορολογικς διοκησης, τις οποες αναφρει σχετικ κθεση του ΔΝΤ, στερον σοδα απ το κρτος. Το διο ισχει και για την λλειψη προσωπικο στις αρμδιες υπηρεσες. Ταυτχρονα, η απλυση των λεγμενων επορκων και ακατλληλων δημοσων υπαλλλων, η οποα θα πρεπε να εναι αυτονητη, εξελσσεται σε σριαλ πολλν επεισοδων. Τλος, η ντονη, σχεδν προκλητικ, ρητορικ περ αποκρατικοποισεων βρσκεται σε πλρη δυσαρμονα με τις πραγματικς ενργειες της Κυβρνησης, που τρα τελευταα ρχισε να ασχολεται με το θμα, χωρς μως πντα να πετυχανει τα αναμενμενα αποτελσματα. Αποκαλυπτικ για το τι απτ  (δεν) εχε γνει απ ττε που ανλαβε η Κυβρνηση Σαμαρ μχρι τις αρχς του 2013 εναι η κθεση του ΔΝΤ (Ιανουριος 2013) που εστοχα και σχεδν ειρωνικ αναφρει: “Privatization rhetoric needs to be matched with results”. Δεν φανεται να χει συντελεστε μεγλη προδος απ ττε, καθς εκτς απ το ναυγιο ΔΕΠΑ, προβλματα παρουσιζονται και στην υπθεση ΟΠΑΠ.

Σε κθε περπτωση μως οι αποκρατικοποισεις δεν μπορον να υποκαταστσουν την ανγκη μεταρρυθμσεων στον κρατικ μηχανισμ, που συστηματικ αποφεγει η Να Δημοκρατα. Οτε καν να αξιπιστο σχδιο για τη δκαιη φορολγηση των ακιντων και την αντικατσταση του ΕΕΤΗΔΕ δεν μπρεσε στον να χρνο λειτουργας της να παρουσισει η Κυβρνηση, με αποτλεσμα να επανλθει το γνωστ «χαρτσι» με λλη αυτ τη φορ ονομασα, παρ τις μεγαλστομες  διακηρξεις  για τον ενιαο φρο ακιντων που δθεν θα αντικαθιστοσε το «χαρτσι» απ το 2013. Μλιστα τρα η τρικα πιζει για επκταση του ΕΕΤΑ και για το 2014, κρνοντας προφανς τι οτε καν για το 2014 δεν εναι ικαν η Κυβρνηση να παρουσισει να ρεαλιστικ σχδιο.

Μα μεταρρθμιση μπορε κανες να «αναγνωρσει» στην Κυβρνηση αυτ: με το πολυνομοσχδιο του Απριλου (Ν4152/2013)επανλθε η δυναττητα προσλψεων για stage εκτς ΑΣΕΠ μσω του ΟΑΕΔ, η οποα εχε καταργηθε το 2009 απ τον κ. Ραγκοση. Οι «κακς γλσσες» συνδουν αυτ τη ρθμιση με την αντικατσταση του διοικητ του Οργανισμο απ γαλζιο συνδικαλιστ.

Ας μην παραλεψουμε ββαια και την ιστορικς σημασας επανδρυση του Υπουργεου Μακεδονας Θρκης, χρη στην οποα δη πνει στη Βρειο Ελλδα και ιδως στη Δυτικ Μακεδονα νας νεμος ανπτυξης. σως μετ απ αυτ τη μεγλη επιτυχα το επμενο βμα να εναι η δρυση Υπουργεου Μεσσηνας και Πλου, στε σε περπτωση κατργησης του Μουσεου της Ακρπολης, οι εργαζμενοι να προσληφθον σε υπηρεσες κοντ στον τπο καταγωγς τους.

 

Μια «δθεν-μεταρρθμιση» ως  προκλυμμα 

Ο κ. Σαμαρς λοιπν, προκειμνου να προφυλξει τον εαυτ του απ τη δκαιη οργ του λαο αλλ και των δανειστν για τις κωλυσιεργες του, προβη σε να εγκληματικ ολσθημα, το οποο φανρωσε ακμα περισστερο τον βαθι αντιμεταρρυθμιστικ του χαρακτρα. Αποφσισε να «σκηνοθετσει» μια μεγλη «δθεν-μεταρρθμιση», που ταυτχρονα θα προκαλοσε  κμα αντιδρσεων  και πλωση, στε μσα στο κλμα παροξυσμο να κρψει την τερστια ανεπρκει του. Αποφσισε να κλεσει την ΕΡΤ και μλιστα με τρπο επτηδες προκλητικ και αντισυνταγματικ. Δεν εχε ββαια  προηγηθε η παραμικρ προσπθεια εξυγανσης του εν λγω οργανισμο κποια σχετικ διαβολευση. ταν προβλψιμο τι μια ττοια κνηση, με την σκληρτητα και τον παραλογισμ  που τη διακρνει θα προκαλοσε τσο μεγλες αντιδρσεις που κανες απ τους επιζητοντες τις μεταρρυθμσεις δεν θα αντιλαμβανταν το σταδιακ «ξεφοσκωμα» του εικονικο “success story”. Εναι ραγε τυχαο που η πρξη αυτ γινε δο ημρες πριν την ανακονωση της ΕΛΣΤΑΤ για περεταρω αξηση της ανεργας κατ 1,4% το πρτο τρμηνο του 2013;

 

Λακισμς η επκληση δημοσιονομικο οφλους

Η κνηση αυτ κθε λλο παρ συμβλλει στη δημοσιονομικ προσαρμογ. Με την κατργηση της ΕΡΤ προκπτει μια τερστια μαρη τρπα για τον κρατικ προπολογισμ. σο και αν φανεται περεργο  η ΕΡΤ εχε κρδη και μλιστα κρδη 41εκ. ευρ κατ το πρτο τρμηνο του 2013, πως αναφρει η εφημερδα l’Humanité, 4 φορς μεγαλτερα απ τις ζημες λλων μεγλων ιδιωτικν καναλιν.

Επσης με την κατργηση του «χαρατσιο» -πως το χαρακτρισε ο Κυβερνητικς Εκπρσωπος-της ΕΡΤ, ο ΛΑΓΗΕ χνει 75εκ. ευρ, αφο εισπραττε ως τρα το 25% του τλους.  Αν προσθσει κανες σ’ αυτ τους φρους (εισοδματος, ΦΠΑ κλπ) και τις εισφορς της ΕΡΤ στα Ταμεα, ποσ που φανεται να ξεπερν τα 80εκ. ευρ, αντιλαμβνεται τι προκπτει μια τερστια μαρη τρπα πνω απ 200εκ ευρ, που θα πρπει να καλυφθον απ να μτρα. Δρον δωρον λοιπν η εντελς λακστικη κατργηση του τλους ΕΡΤ, αφο απ κπου αλλο θα πρπει να αναπληρσει η Κυβρνηση τα χαμνα σοδα. Επσης κποιος θα πρπει να πληρσει και τις τερστιες αποζημισεις  που η Κυβρνηση υποσχθηκε στους εργαζμενους (ββαια αν αντ για τους 3.000 της ΕΡΤ εχαν απολυθε 3.000 επορκοι δεν θα πληρναμε αποζημισεις), οι οποοι ως τρα αμεβονταν απ το τλος που η Κυβρνηση βιστηκε να καταργσει θριαμβολογντας. Σ’ αυτ ββαια δεν προσθσαμε τις ποινικς ρτρες απ αθτηση συμβσεων της ΕΡΤ και τα επιδματα ανεργας για τους απολυμνους. Και αν ντως η Κυβρνηση προσδοκ να επαναπροσλβει μρος των εργαζμενων στη να «ΝΕΡΙΤ», εναι προφανς τι θα πρκειται για βλακδη σπατλη, αφο αντ να απολυθον κποιοι πραγματικ πλεονζοντες υπλληλοι και να αποζημιωθον, η Κυβρνηση καταφρνει να εναι ο πρτος εργοδτης στον κσμο που απολει και αποζημινει υπαλλλους για να τους επαναπροσλβει στη συνχεια, χοντας μως ξοδψει τα χρματα για την αποζημωση, την οποα θα γλτωνε αν δεν κλεινε την ΕΡΤ.

Μπως τελικ η λη υπθεση χει να κνει με «εκκαθαρσεις» στο χρο της δημσιας τηλερασης, που κλεισε γιατ «οι υπλληλοι της ΕΡΤ εχαν ανοξει πλεμο με την Κυβρνηση» (Αδ. Γεωργιδης) και χι για πραγματικος δημοσιονομικος λγους;

 

Στρφοντας την κοιν γνμη κατ των μεταρρυθμσεων

Το κυριτερο μως εναι τι πνω που η κοιν γνμη ταν τοιμη για τις απαρατητες τομς,  ο κ. Σαμαρς καταφρνει με μια κνηση «αυτογκλ» να ταυτσει στη συνεδηση πολλν τις αποκρατικοποισεις και τις μεταρρυθμσεις με τον αυταρχισμ που επδειξε στη συγκεκριμνη περπτωση. Πργματι, μετ απ αυτ ποιος θα εμπιστευτε τις προθσεις του Πρωθυπουργο, ακμα και για την πλον αναγκαα αλλαγ;

Πολλο που εδ και καιρ ανυπομονοσαν για τις πρτες αλλαγς που δεν ρχονταν βιστηκαν να πιστψουν τα τεχνσματα του Πρωθυπουργο, νομζοντας τι πργματι πρκειται για μια απ’ τις μεγλες τομς που ο κ. Σαμαρς τσο καιρ υποσχταν αλλ αρνονταν πεισματικ να κνει.  Ωστσο η πλειοψηφα του λαο αντιλφθηκε την απτη της Κυβρνησης και στρφηκε εναντον της. Πς λοιπν τρα, χοντας χσει κθε κρος και χοντας δεξει την πραγματικ ακροδεξι του ταυττητα θα μπορσει ο Πρωθυπουργς να κερδσει την απαρατητη συνανεση για τις μεταρρυθμσεις που εναι απαρατητες;

χοντας αναλσει ση δυναμικ υπρχε για τις μεταρρυθμσεις σε μια ανοσια,  δικη , υποκριτικ και αποπροσανατολιστικ πολιτικ μχη κατ της «βρωμερς ΕΡΤ», ο Πρωθυπουργς χνει τις κοινωνικς δυνμεις που θα μποροσαν να τον στηρξουν σε πραγματικς πολιτικς τομς. Δνει τσι λαβ σε σους εξαρχς αντιστρατεονταν τις μεταρρυθμσεις, χαρζοντς τους τον ρλο του υπερασπιστ της Δημοκρατας, για την οποα ο διος δεν δειξε τον προσκοντα σεβασμ.