21 2012

Περιγραφ: Ανακονωση του Γιννη Ραγκοση για τα οικονομικ των κομμτων

Σκληρ επθεση κατ του προδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευγγελου Βενιζλου με αφορμ την τροπολογα Μαυραγνη, που «καρατομονται» λοι οι προστμενοι, υποδιευθυντς και διευθυντς Εφοριν, ΣΔΟΕ, Τελωνεων και Ελεγκτικν Κντρων.

Αναλυτικ η δλωση του Γιννη Ραγκοση για την συγκεκριμνη χει ως εξς:

Ο κατ’ εξακολοθηση κομματικς βιασμς της Δημσιας Διοκησης απ το πολιτικ κατεστημνο της μεταπολτευσης το χρονικ μιας ιδιατερα διδακτικς εμπειρας απ την προσπθεια μιας προοδευτικς μεταρρθμισης που φερε στην επιφνεια την παθογνεια του πολιτικο συστματος, του συνδικαλισμο και της κρατικς μηχανς.

Μρτιος 2010. Ως υπουργς Εσωτερικν καταθτω στη Βουλ το νμο 3839 με τον οποο για πρτη φορ καθιερνεται η απλυτα αντικειμενικ διαδικασα επιλογς προσταμνων στη Δημσια Διοκηση.

Για πρτη φορ αποκλεεται η δυναττητα των πολιτικν ηγεσιν, Υπουργν κλπ, να καθορζουν τις προαγωγς στη δημσια διοκηση ακμη και για προσωριν, μεταβατικ στδιο.

Η αντιπολτευση πολεμ λυσσαλα τη μεταρρθμιση. Ολκληρη η αντιπολτευση, με πρτους τη Να Δημοκρατα του κ. Σαμαρ και τον ενιαο ακμη ττε Συνασπισμ (τον οποο εκπροσπησε ττε ο κ. Φ. Κουβλης) καταψηφζουν, το νομοσχδιο πως ακριβς καναν και με το νμο για τις προσλψεις με τον οποο επανλθε και επεκτθηκε η αξιοκρατα παντο.

Να σημεισουμε εδ τι η αντιπολτευση τρησε αυτν την στση εν και οι δο αυτο νμοι εισχθησαν στη Βουλ προς ψφιση μνες πριν ρθει η Τρικα στην Ελλδα και πριν υπρξει μνημνιο.

Την δια στιγμ, ο συνδικαλισμς δειξε και το καλ και το κακ του πρσωπο.

Η Εκτελεστικ Επιτροπ της ΑΔΕΔΥ στηρζει τη μεταρρθμιση χωρς καμα κινητοποηση.

Απ την λλη πλευρ η Ομοσπονδα Εργαζομνων στο Υπουργεο Οικονομικν και στις ΔΟΥ εξαγγλλει απεργα και ανακοιννει τι θα σταματσει τη συλλογ των εσδων εν δεν αποσυρθε ο «νμος Ραγκοση».

Ο νμος 3839 τελικ ψηφζεται χωρς καμα υποχρηση απ την Κυβρνηση και τθεται σε εφαρμογ το μεταβατικ στδιο απ το οποο για πρτη φορ προκπτουν σε λη τη Δημσια Διοκηση (πλην σχολικν μονδων των οποων η αρμοδιτητα ανκει στο Υπουργεο Παιδεας) καθς και στις ΔΟΥ και στις Υπηρεσες του Υπουργεου Οικονομικν, διευθυντικ στελχη με βση απολτως μετρσιμα αντικειμενικ κριτρια την καταμτρηση και πιστοποηση των οποων αναλαμβνει και διεκπεραινει για τους Γενικος Διευθυντς, Επιτροπ που εγκαθσταται στο Υπουργεο Εσωτερικν, αποτελομενη αποκλειστικ απ αντατους δικαστικος.

Επομνως, χουμε για πρτη φορ στη Δημσια Διοκηση ανδειξη διευθυντικν στελεχν τα ποια «δε χρωστον σε κανναν» ρα και στους πολιτικος τους προστμενους, συνεπς κανες δεν εναι ευεπφορος σε κομματικς μικροπολιτικς πισεις.

Για πρτη φορ κυβρνηση απ συστσεως του ελληνικο κρτους δεν λαφυραγωγε τη δημσια διοκηση, για πρτη φορ δεν χει κανναν λεγχο, καμα επιρρο στις προαγωγς. Για πρτη φορ Υπουργο υποχρεονται να λειτουργσουν με ιεραρχα που δεν την επλεξαν, να συνεργαστον με στελχη επαγγελματικ κι χι προντα του πελατειακο συστματος.

Την δια στιγμ, διαχεται στη διοκηση το μνυμα τι τα δεδομνα πργματι λλαξαν και πια δεν χει καμα σημασα η κομματικ ταυττητα και η προνομιακ σχση του υπαλλλου με τους πολιτικος του προστμενους . Μνον τα προσντα τους .

Ταυτχρονα συγκροτομε το ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Ειδικ Συμβολιο Επιλογς Προσταμνων. Αυτ αποτελεται απ 4 μλη που αποφασζονται απ το ΑΣΕΠ και 1 μλος απ το Συνγορο του Πολτη (προκειμνου να υπρχει στις επιλογς και η οπτικ των πολιτν).

Παρλληλα ξεκιν και η προετοιμασα σε συνεργασα με το ΑΣΕΠ για την πραγματοποηση του πρτου γραπτο διαγωνισμο πολλαπλν επιλογν που τελικ προγραμματζεται για τον Νομβριο του 2011.

Βασικ καθκον του ΕΙΣΕΠ εναι η πραγματοποηση των συνεντεξεων που προβλπει ο ν.3839 για την επιλογ των Γενικν Διευθυντν στε το σστημα επιλογς απ αντικειμενικ μεταβατικ, να καταστε στη μνιμη εκδοχ του και αξιοκρατικ μσα απ τον συνυπολογισμ της συνντευξης και του γραπτο διαγωνισμο. Μπορομε τσι να εξαλεψουμε και το μικρ εκενο ποσοστ προστμενων που αναδεχτηκαν αντικειμενικ χωρς μως πργματι να εναι οι καλτεροι. Μλιστα για σους αναδειχτον αξιοκρατικ, η θητεα τους προβλφθηκε να εναι 5ετης προκειμνου να υπερβανει την προβλεπμενη απ το Σνταγμα 4ετ κυβερνητικ θητεα, για ευνητους λγους.

Αγουστος 2011. Ο ττε Υπουργς Οικονομικν και Αντιπρεδρος της Κυβρνησης κ. Ε. Βενιζλος αποδχεται το ατημα των συνδικαλιστν εφοριακν και, χωρς καμα αντσταση απ αυτος που πρεπε να τον εμποδσουν, καταθτει ρθμιση, με την οποα τροποποιεται ο νμος 3839 ειδικ και αποκλειστικ για τους Διευθυντς των εφοριν και του Υπουργεου Οικονομικν. Συγκεκριμνα , ο νμος Βενιζλου , Ν. 4002 προβλπει τι:

« απ την ναρξη ισχος του παρντος νμου και καθ` λη τη διρκεια του Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς, η τοποθτηση και η λξη θητεας των προσταμνων των κατωτρω οργανικν μονδων, επιπδου Τμματος, Υποδιεθυνσης και Διεθυνσης του Υπουργεου Οικονομικν, διενεργεται χωρς τη διαδικασα που προβλπεται στις διατξεις των ρθρων ...και του ρθρου πμπτου του ν. 3839/2010 (Α`51), με μνη απφαση του Υπουργο Οικονομικν».

Η δια ψετικη δικαιολογα -περ ανγκης αξησης των εσδων που δθεν εμποδιζτανε απ τον «νμο Ραγκοση»- χρησιμοποιθηκε και ττε στε να επιστρψει η Ελλδα με απροσχημτιστο τρπο στις πελατειακς μεθδους της σκοτεινς πλευρς της μεταπολτευσης.

Ο νμος λλαξε, αλλ πως μπορε καθνας να διαπιστσει να χρνο μετ, καμα ουσιαστικ μεταβολ στη συλλογ των εσδων δεν επλθε. Αποδεχθηκε περτρανα τι το πρβλημα με τα σοδα δε σχετζεται με τη διαδικασα επιλογς προσταμνων. Απεναντας επιβεβαινεται το δημοκρατικ δεδομνο: σο πιο αντικειμενικ και αξιοκρατικ εναι η επιλογ στελεχν της Δημσιας Διοκησης τσο πιο ακραιη εναι η δυναττητα της πολιτικς ηγεσας να εποπτεει και αξιολογε την επτευξη των στχων. Αντιθτως με το σστημα που λειτουργε με «...μνη απφαση του Υπουργο Οικονομικν» πως καθιρωσε ο κ. Ε. Βενιζλος.

Και για προσξτε πς τα φρνει η ζω. Τον Αγουστο του 2011 που ο κ. Ε. Βενιζλος ακυρνει στο τομα ευθνης του τη μεταρρθμιση του Ν. 3839 γιατ «πρπει να αυξηθον τα σοδα», τον Αγουστο του 2011, την δια στιγμ, αποφανεται τι η λστα Λαγκρντ δθεν δεν μπορε να αξιοποιηθε για να αυξηθον τα σοδα, κι τσι τα δεδομνα της εν αγνοα μας λστας περνον σε να στικκι και μνουν στο συρτρι. 

Σεπτμβριος 2012, ο Πρωθυπουργς κ. Αντνης Σαμαρς -ως γνσιο πολιτικ τκνο της σκοτεινς πλευρς της μεταπολτευσης κι αυτς - δεν αφνει την ευκαιρα να πει χαμνη. Αφο χει τοποθετσει τον εφοριακ απ την Καλαμτα στο ΣΔΟΕ, προχωρ και αφαιρε απ τον κ. Στουρνρα, την αρμοδιτητα για την επιλογ προσταμνων των εφοριν και την εκχωρε στον Υφυπουργ και κομματικ στλεχος της Νας Δημοκρατας κ. Γ. Μαυραγνη.

Πμπτη 18 Οκτωβρου 2012 με τροπολογα που δεν χει εγκριθε απ το (κατ’ ευφημισμν, πλον) Υπουργικ Συμβολιο παεται η θητεα των προσταμνων που επελγησαν προσωπικ απ τον Υπουργ Οικονομικν κ. Ε. Βενιζλο και ξεκινει απ την αρχ η εφαρμογ του απαρδεκτου νμου Βενιζλου.

 χουμε δηλαδ σε εππεδο επιλογς προσταμνων της δημσιας διοκησης εποχς «πλατεας Κλαυθμνος». Κθε κυβρνηση διχνει τους κομματικ μη αρεστος για να προγει τους «φλους». Ο κ. Βενιζλος νοιξε την κερκπορτα και οι βουλευτς, τα κομματικ και τα συνδικαλιστικ στελχη της Ν.Δ. θα στσουν το επμενο διστημα τη δικ τους πελατειακ πυραμδα στο τσο κρσιμο και νευραλγικ χρο της οικονομικς λειτουργας της χρας.

Δια αυτς της πελατειακς πυραμδας γνωρζουν λοι οι ενδιαφερμενοι τι «αφεντικ» σε κθε εφορα της χρας εναι ο εκλεκτς της Συγγρο και του Μαξμου ρα εκε πρπει να απευθυνθε οποος «κτι γυρεει». Εκε πρπει να καταφεγει εν θλει να εξασφαλσει ευνοκ μεταχεριση.

Πρκειται χωρς υπερβολ, πρα απ μια απαρδεκτη αντληψη αναξιοκρατας, για την πιο σκληρ και θλια επιχερηση διαπλοκς, εξρτησης και χειραγγησης της πραγματικς οικονομας, επιχειρσεων και επιχειρηματιν, απ το σημεριν πολιτικ σστημα.

Αν αυτ που με ενδιφερε ταν η ενδοκομματικ δισταση του θματος θα λεγα σε σους εκπροσωπον το σημεριν ΠΑΣΟΚ: «καλ να κνει ο κ. Σαμαρς. Ρθμισ σας εφαρμζει».

μως επειδ αυτ που μας ενδιαφρει εναι η χρα και κποιος πρπει να πει στον κ. Σαμαρ τι θα πρεπε να γνωρζει απ την θητεα του στο υπουργεο Εξωτερικν (1990-1992) τι η επιστροφ στο σκοτειν παρελθν μνο δειν αποφρει στη χρα.

σως εναι ρα να αντιδρσουν οι εκπρσωποι της πραγματικς οικονομας, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΣΕΤΕ, εμπορικο σλλογοι, επιμελητρια, καθς και η ΑΔΕΔΥ πως και η θαρραλα νωση Αποφοτων Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης. Αυτ το θμα εναι απ τα σοβαρτερα θματα που πρπει να καταπιαστον. Εναι μεγλη η ευθνη των φορων της Οικονομας αλλ και των εργαζομνων στη Δημσια Διοκηση να απαιτσουν, να διεκδικσουν και να κερδσουν την χειραφτηση και την αυτονομα τους απ την εκστοτε πολιτικ ηγεσα.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Πρτον: Πρπει να καταργηθον οι διατξεις Βενιζλου Ν. 4002 και να επανλθει σε πλρη ισχ ο Ν. 3839 στο σνολ του, συνεπς να καταψηφιστε η τροπολογα «Μαυραγνη».

Επσης, πρπει να επεκταθε η λογικ του σε τομες που καταλαμβνονται απ αρμοδιτητες λλων Υπουργεων, πως στην επιλογ διευθυντν σχολικν μονδων που εναι αρμοδιτητα του Υπουργεου Παιδεας.

Δετερον: Να πραγματοποιηθε μεσα ο γραπτς διαγωνισμς και οι συνεντεξεις απ το ΕΙ.Σ.Ε.Π.

Τρτον: Το ΣΔΟΕ μεσα να αποκτσει την ισχ Ανεξρτητης Αρχς και επικεφαλς του να τοποθετηθε πρσωπο κρους και αποδοχς των 3/5 της Βουλς .

Τταρτον: να προχωρσει η συνταγματικ κατοχρωση της αντικειμενικτητας και της αξιοκρατας στις προαγωγς στο Δημσιο, στε να μη μπορε κθε Πρωθυπουργς Υπουργς να επαναφρει πελατειακς πρακτικς που τσο πολ κστισαν στον τπο.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τλος, για να τεκμηριωθον ακμη περισστερο τα προαναφερμενα πολιτικ συμπερσματα καθς και για να γνει απολτως αντιληπτ η πολιτικ, θεσμικ και διοικητικ βλβη που συνετελσθη τον Αγουστο του 2011, αρκε κανες να φωτσει και να υπογραμμσει το γεγονς τι με την «τροπολογα Μαυραγνη» ο κ. Σαμαρς δεν τλμησε να πασει τους υπλοιπους προσταμνους στη δημσια διοκηση που χουν αναδειχθε με αντικειμενικ τρπο απ τις διατξεις του Ν. 3839 !