17 2012

του Πσχου Μανδραβλη

Περιγραφ: http://www.taneasou.net/wp-content/uploads/PASCHOS.jpg

Η αλθεια εναι τι απ τον υπουργ Εργασας Ιωννη Βροτση περιμνουμε περισστερα. Νος πολιτικς εναι και ρηξικλευθος εμφανστηκε. Μχρι που, πως φανεται, σαγηνετηκε απ τον φι των συντεχνιν με την ψφο στο στμα.

Η ιδα του υπουργο Εργασας να παρακμψει τις γραφειοκρατικς δομς του κρτους δι’ λλων μηχανισμν εναι καλ. Το κανε και ο κ. Σταρος Μπνος με τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν.  Μνο που η ιδα του κ. Βροτση χει κποιες διαφορς. Δεν θα αναφερθομε στη διαφορ μεταξ «αριστερς» και «δεξις» προσγγισης στη λση των προβλημτων: τα ΚΕΠ εναι κρατικ και δωρεν, οι συμβολαιογρφοι εναι (κατ’ ουσα) ιδιτες και κθε πρξη κοστζει να πενηντρικο.

Υπρχουν μως λλα προβλματα σημαντικτερα. Θεωρεται πλον αυτονητο τι οι πολτες οφελουν να καταθτουν τα προσωπικ τους στοιχεα στο κρτος. Αυτ μπορε να εναι λογικ για σους σιτζονται απ αυτ, αλλ μπορε να υπρχουν και λλοι που δεν θα θελαν να χουν επαφ και εξαναγκζονται απ τον νμο να δηλνουν «τη μνα τους και τον πατρα τους», που λει και η σχετικ διαφμιση. Η ειρωνεα να παραδδουμε τα προσωπικ μας στοιχεα στο κρτος και να πρπει επιπλον να πληρνουμε γι’ αυτ περν απαρατρητη.

Δετερον: στην κρατικ γραφειοκρατα προστθεται και η οιονε ιδιωτικ. Οι συμβολαιογρφοι εναι μισθοι υπλληλοι του υπουργεου Δικαιοσνης, αλλ στο οικονομικ σκλος λειτουργον ως ιδιτες. Να συμφωνσουμε με τον κ. Βροτση εναι καλτερα μηχανογραφημνοι απ τα ληξιαρχεα. Αλλ πλι αν το κριτριο εναι η μηχανογρφηση γιατ να μην καταθτουμε την οικογενειακ μας κατσταση σε να γκισ της Εθνικς; Οι τρπεζες κατ τεκμριο χουν την καλτερη μηχανογρφηση απ’ λους.

Τρτον: η αγορ λειτουργε καλτερα απ το κρτος επειδ δημιουργε ανταγωνισμ. Μεταφροντας μια μονοπωλιακ δραστηριτητα του κρτους σε ιδιτες κρατντας μως τα μονοπωλιακ χαρακτηριστικ, δεν ωφελες το κοινωνικ σνολο. Ωφελες τους ιδιτες· ντε κι εκενον που θα ψηφσουν στις επμενες εκλογς. Αν ο κ. Βροτσης ταυτχρονα νοιγε τον ανταγωνισμ στις συμβολαιογραφικς αμοιβς κι φτιαχνε (πως γνεται με την παραχρηση των εθνικν δρμων) μια δωρεν παρακαμπτριο για σους δεν μπορον δεν θλουν να πληρσουν διδια, το μτρο θα στεκε λογικ. Τρα φαντζει απλς ως να δωρκι στους συμβολαιογρφους.