7 2012

Του ,

Περιγραφ: http://www.iliaoikonomia.gr/files/news/10487_ph1.jpgΠριν απ δυο περπου χρνια, στις 15 Απριλου 2010, δημοσιεσαμε ρθρο του καθηγητ Νκου Αλιβιζτου, με ττλο «Η δετερη μεταπολτευση εναι σμερα δυνατ» θλοντας να καταδεξουμε τι η περοδος της μεταπολτευσης εχε παρλθει ανεπιστρεπτ και τι θα πρεπε να αντιμετωπιστον μεσα τα προβλματα και να μην κρυφτον κτω απ το χαλ, πως γινταν μχρι ττε.

Δυστυχς τποτα δεν και τρα η Ελλδα ζει κοσμοστορικς αλλαγς με κυραρχη αλλαγ την κατρρευση του κοινωνικο συμβολαου της Μεταπολτευσης. Ανεργα, λιττητα, φεση, μετανστευση ανδειξαν να προβλματα και στρεβλσεις στην ελληνικ οικονομα και κοινωνα. τσι η να μελτη του Εθνικο Κντρου Κοινωνικν Ερευνν παρουσασε μια «λλη Ελλδα».

Η βεβαιτητα για συνεχ βελτωση της οικονομικς κατστασης των Ελλνων ακυρθηκε τα τρα τελευταα χρνια. Τα σοδα των εργαζομνων μειθηκαν κατ 13,2 δισ. ευρ. Περπου 900 θσεις εργασας χνονται καθημεριν στην Ελλδα. Η λιττητα και η φεση ανδειξαν να προβλματα και στρεβλσεις της ελληνικς οικονομας. Ολιγοπλια, κλειστ επαγγλματα, υπερτροφικ και μη παραγωγικ κρτος, αναποτελεσματικ δημσια διοκηση, γραφειοκρατα και διαφθορ, στρεβλ παραγωγικ μοντλο, υψηλς ασφαλιστικς εισφορς, χαμηλ παραγωγικτητα εναι ορισμνες απ αυτς.

«Αναμφισβτητα η πιο εντυπωσιακ και δραματικ συνπεια της πολπλευρης κρσης που αντιμετωπζει η χρα απ το 2009 εναι η κατρρευση του κοινωνικο συμβολαου που εχε συνομολογηθε την περοδο της Μεταπολτευσης ανμεσα στα δο κμματα που εναλλσσονταν στην εξουσα και τα μικρομεσαα στρματα (δημσιοι υπλληλοι, επαγγελματες, μικροδιοκττες)». Σε αυτ το συμπρασμα καταλγουν οι ερευνητς του ΕΚΚΕ.

Η κορσα της ανεργας                                                                                                       

Στην Ελλδα παρατηρεται η υψηλτερη μεωση της απασχλησης και η μεγαλτερη αξηση της ανεργας ανμεσα στις χρες της ΕΕ. Περπου 900 θσεις εργασας χνονται καθημεριν στην Ελλδα. Εναι ενδεικτικ τι ο αριθμς μνο των μακροχρνια ανργων το 2011 ταν μεγαλτερος απ τον αριθμ του συνλου των ανργων το 2009.

Σημεινεται σημαντικ μεωση της απασχλησης σε λους τους τομες της οικονομας, μεωση της πλρους απασχλησης και επκταση των ευλικτων μορφν επισφαλος εργασας.

Η ανεργα στο 23,1% (η δετερη μεγαλτερη μετ την Ισπανα) κρβει κοσμοστορικς αλλαγς, σμφωνα με τη μελτη του ΕΚΚΕ. Απ το 1991 ως το 2008 η απασχληση αυξανταν και η ελληνικ οικονομα εχε δημιουργσει σχεδν 1 εκατομμριο θσεις εργασας. Απ αυτς το 1/3 χθηκε σε να χρνο κατ την περοδο 2010-2011 (323.600 νεργοι).

«Δεν φανεται να υπρχει ελπδα, νειρο για το αριο. Το σμερα και αυτ θλω να τελεισει. Με «σκβει» το στομχι μου. Ξρεις τι εναι να εσαι νεργος, να χεις χρη, να χεις ανοιχτε στις τρπεζες και να μην χεις τα απαρατητα;» δηλνει νας 48χρονος στους ερευνητς του ΕΚΚΕ.

«Με φιλοξενε το παιδ μου και νοικιζω το διαμρισμα το δικ μου για να πληρσω την τρπεζα. Με βοηθον και φλοι» προσθτει μια γυνακα κοντ στην ηλικα των 60.

Σμφωνα με το ΕΚΚΕ στην Ελλδα ο ρλος της οικογνειας και των τυπων δικτων εναι πολ σημαντικς στο σστημα κοινωνικς προστασας. Ετσι λοιπν η οικογνεια και το στεν περιβλλον επωμζονται το κριο βρος των κοινωνικν και οικονομικν προβλημτων, δρντας προστατευτικ προς τομα που χουν ανγκη.

Η απλεια του εισοδματος

Γρω τα 13,2 δισ. ευρ χασαν οι λληνες εργαζμενοι λγω των περικοπν που γιναν τα τελευταα δυμιση χρνια. Το ΑΕΠ των Ελλνων πεσε -15% την περοδο 2008-2011, στο οποο αναμνεται να προστεθε να επιπλον -5,5 - 6% το 2012.

Η ελληνικ αγορ εργασας λλαξε ριζικ: Η καλπζουσα ανεργα, η δραματικ αξηση των επισφαλν μορφν απασχλησης, η ανασφλιστη εργασα, η μη καταβολ δεδουλευμνων, η μεγλη καθυστρηση καταβολς μισθν στους εργαζομνους, η δραστικ μεωση των αμοιβν και η κατρρευση του συστματος συλλογικν διαπραγματεσεων εναι μερικς απ τις αλλαγς.

Οι μισθο μειθηκαν και αναμνεται να μειωθον κατ μσο ρο στο -26% την περοδο 2010-2013 εν δραματικ ταν η μεωση του καττατου μισθο στα 426,64 ευρ για νεοπροσλαμβανμενους νους νω των 25 ετν η οποα συμπαρσυρε προς τα κτω και το επδομα ανεργας στα 359,97 ευρ. λα αυτ εχαν ως συνπεια να μειωθε η αγοραστικ δναμη των μισθν.

Η μερικ απασχληση, η προσωριν απασχληση και η εκ περιτροπς απασχληση επεκτενονται συνεχς. Σμφωνα με τα στοιχεα του ΣΕΤΕ για το πρτο τετρμηνο του 2012 σχεδν νας στους δο νεοπροσλαμβανμενους εργαζμενους απασχολεται πλον με μερικ εκ περιτροπς απασχληση.

Η Λερναα δρα του κρτους

Οι στρεβλσεις της ελληνικς οικονομας εναι τσο πολλς που η χρα μας κατατσσεται 96η επ 144 χωρν, χοντας υποχωρσει κατ ξι θσεις σε σχση με το 2011. Η φθνουσα ανταγωνιστικτητα της χρας οφελεται στα ολιγοπλια και στα κλειστ επαγγλματα, στο υπερτροφικ και αντιπαραγωγικ κρτος, στη γραφειοκρατα και στη διαφθορ, στο στρεβλ παραγωγικ μοντλο, στην τεχνολογικ υστρηση και στην λλειψη καινοτομας, στην πλασματικ αξηση του ΑΕΠ που στηριζταν σε δανεισμ, στο ανατιμημνο ευρ, στο ασταθς φορολογικ πλασιο, στις υψηλς ασφαλιστικς εισφορς, στη χαμηλ παραγωγικτητα (70% εκενης στην ευρωζνη).

Τι πρπει να γνει

Η μελτη του ΕΚΚΕ προτενει λσεις για την αλλαγ αυτν των τραγικν δεδομνων:

«Η κρση, εκτς απ τις οδυνηρς συνπεις της, αποτελε μια ευκαιρα να απαλλαγε η χρα απ τα βαρδια του παρελθντος που την οδγησαν στην παρακμ και την απαξωση, να σπσουν κατεστημνα συμφροντα δεκαετιν, να καταδικαστον πρακτικς ιδιοτλειας και καιροσκοπισμο στε να αναπνεσουν οι δυνμεις της δημιουργας, του ορθο λγου και του συλλογικο συμφροντος. Αρκε να υπρξει να εθνικ σχδιο που θα συναρθρνει λα αυτ τα προτγματα και θα απελευθερσει τις σχολζουσες δυνμεις της χρας» τονζει η ρευνα του ΕΚΚΕ.