Κυριακ 27 Μαου 2012

Βασλης Φουρτονης Αναπληρωματικς αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

Σε καθημερινς αντιφσεις πφτουν τα στελχη του ΣΥΡΙΖΑ κθε φορ που καλονται να απαντσουν στο ερτημα αν το κμμα τους χει οικονομικ πργραμμα και τι περιλαμβνει αυτ. Αυτ χει ως αποτλεσμα να δημιουργονται αρνητικς εντυπσεις στους πολτες και ορισμνες φορς αναταραχ στην αγορ.

Φυσικ αυτ αποδεικνει με βεβαιτητα τι δεν υπρχει ολοκληρωμνη πρταση για την οικονομα ττοια στε να αποδεικνει τι το συγκεκριμνο κμμα εναι σε θση να υλοποισει τη βασικ του επιδωξη, δηλαδ την κατργηση των μτρων του μνημονου.

Μχρι σμερα οι πολτες χουν γνει αποδκτες μιας πανσπερμας θσεων και αντιθσεων σχετικ με το παραπνω θμα. Οι επσημες τοποθετσεις μελν του οικονομικο του επιτελεου αλλ και λλων προβεβλημνων στελεχν εξακολουθον να προκαλον εντπωση.

 

Οι απψεις του Γιργου Σταθκη

Ο βουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ και αρμδιος επ των οικονομικν του κμματος κ. Γιργος Σταθκης απαντντας σε ερτηση για τον τρπο κλυψης των αναγκν της χρας σε περιπτσεις πως η διακοπ της χρηματοδτησης των δανειστν προς την Ελλδα εξγγειλε κτακτη εισφορ στα εισοδματα νω των 50.000 ευρ! Προσδιρισε ως πηγ περπου 600.000 με 700.000 νοικοκυρι τα οποα, πως χαρακτηριστικ επε χαιραν ως τρα φοροασυλας. Εκτμησε δε τι με αυτν τον τρπο θα υπερκαλυφθον ανγκες της τξης των 1,7 δισ. Ευρ.

Με λγα λγια παραδχεται τι θα υπρξουν καινορια μτρα για τους πολτες!!!

 

Οι απψεις του Γιννη Μηλιο

O υπεθυνος οικονομικς πολιτικς του ΣΥΡΙΖΑ Γιννης Μηλις προανγγειλε φρο 1% σε λες τις μικρς, μικρομεσαες και μεγλες επιχειρσεις, ετε χουν ζημες ετε κρδη. Επισμανε τι θα αυξηθε η φορολογα των πλουσων και των μεγλων επιχειρσεων. ταν μως του επισημνθηκε τι οι ελληνικς επιχειρσεις δεν χουν κρδη, εξγησε τι θα φορολογηθον λες με συντελεστ 1% επ του τζρου τους και πρσθεσε πως «Επιδικουμε να δκαιο φορολογικ σστημα, που θα ελαφρνει την επιβρυνση των φτωχν και μεσαων στρωμτων και θα μεταφρει τα βρη στους χοντες και κατχοντες. Το 2011 οι φροι που μζεψε το κρτος ταν 48 δισ. ευρ και απ αυτ 3,7 δισ. ευρ προσφεραν τα νομικ πρσωπα, λες οι επιχειρσεις».

Εδ θα χουμε καινορια μτρα για τις επιχειρσεις, τη στιγμ που χουμε 1.200.000 ανργους και φεση στο 5-6%

 

Οι απψεις του Μανλη Γλζου

Εδ χουμε την πρταση του ιστορικο στελχους της αριστερς Μανλη Γλζου για εσωτερικ δανεισμ της χρας απ τους πολτες της, ο οποος θα χει υποχρεωτικ χαρακτρα για τα υψηλτερα εισοδματα, εισοδματα νω των 20.000 Ευρ και εθελοντικ για τους πολτες με χαμηλτερα εισοδματα. Ο διος τνισε τι θα μποροσαν οι χοντας να δνουν 100 ευρ τον μνα για αυτν τον σκοπ.

Τι να σχολισεις σε αυτ την πρταση. Ας μην πομε τποτα σεβμενοι τον ιστορικ χαρακτρα του συγκεκριμνου προσπου.

 

Οι απψεις του Δημτρη Στρατολη

Ο βουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ Δημτρης Στρατολης πρτεινε να υπρξει εκμετλλευση των τραπεζικν καταθσεων των πολιτν προκειμνου να επιτευχθε ανπτυξη και φυσικ μετ απ αυτ τη δλωση ξεσηκθηκε θελλα αντιδρσεων στην αγορ.

Συγκεκριμνα ο κ. Στρατολης επε «Ο ΣΥΡΙΖΑ χει πει τι η επιλογ του εναι μσα στο ευρ. Θα προβομε και σε δημσιο λεγχο των τραπεζν. χουμε δσει θα δσουμε ως ελληνικς λας, 200 δισ. στις ελληνικς τρπεζες για να τις σσουμε τα οποα ανκουν στο λα. Επομνως με το δημσιο λεγχο θα εγγυηθομε καταθσεις και θα χουμε χρματα για την ανπτυξη Και το τρτο μεση κατανομ του πλοτου για να χουμε ανπτυξη και να δσουμε μισθος και συντξεις που πρπει να αποκατασταθον» συμπλρωσε πως «Οι τρπεζες χουν, δη, 165 δισ. σε καταθσεις των Ελλνων πολιτν. Αυτς εναι δικς μας, χι των τραπεζν», και αποκλυψε τι: «Με μεσο δημσιο λεγχο των τραπεζν, εγγυμαστε τις καταθσεις των πολιτν και χρησιμοποιομε αυτ τα χρματα για ανπτυξη και παραγωγικ ανασυγκρτηση της χρας».

Να χαρ εγ να σγχρονο Ογκο Τσβες!!!!

 

Σντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ μπως πρπει να καθσετε πρτα εκε κτω στην Κουμουνδορου και να συμφωνσετε σε να κοιν πλασιο για το οικονομικ σας πργραμμα, στε να μθουμε και εμες οι πολτες τι σκοπ και τι στχο χετε; Λμε μπως, στε να αποφεγονται οι συγχσεις;