19 2012

, New York Times,

Περιγραφ: http://content-mcdn.feed.gr/filesystem/images/20081014/low/newego_LARGE_t_1101_1763032.JPGΑφνης, εκολα διαπιστνουμε τι το ευρ -αυτ το μεγαλοπρεπς, ατελς περαμα νομισματικς νωσης χωρς πολιτικ νωση- μπορε να διαλυθε. Δεν μιλμε για μακροχρνια προοπτικ. Θα μποροσε να καταρρεσει με εκπληκτικ ταχτητα, σε διστημα μηνν. Και το κστος, τσο οικονομικ σο και πολιτικ, θα εναι τερστιο.

 

Αυτ δεν εναι απαρατητο να συμβε. Το ευρ ( τουλχιστον το μεγαλτερο μρος του) θα μποροσε να σωθε. Προπθεση μως εναι οι ευρωπαοι ηγτες, ιδως στη Γερμανα και στην Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα (ΕΚΤ), να αρχσουν να ενεργον πολ διαφορετικ απ' τι τα τελευταα χρνια. Πρπει να σταματσουν να ηθικολογον και να αντιμετωπσουν την πραγματικτητα. Να σταματσουν να κωλυσιεργον και, για μια φορ, να προκαταλβουν τα γεγοντα.

 

Μακρι να μποροσα να πω τι εμαι αισιδοξος.

ταν γεννθηκε το ευρ, να κμα αισιοδοξας σρωσε την Ευρπη - και αυτ, πως αποδεχτηκε, ταν το χειρτερο που θα μποροσε να συμβε. Χρμα πεσε στην Ισπανα και λλες χρες, οι οποες ττε φνταζαν σαν ασφαλες επενδσεις. Αυτ η πλημμρα κεφαλαου τροφοδτησε τερστιες φοσκες ακιντων και τερστια εμπορικ ελλεμματα. Με την οικονομικ κρση του 2008, η πλημμρα υποχρησε προκαλντας σοβαρ φεση στις διες χρες που ανθοσαν νωρτερα.

Σε εκενο το σημεο, η λλειψη πολιτικς νωσης στην Ευρπη αποδεχτηκε σοβαρ μειονκτημα. Η Φλριντα στις ΗΠΑ και η Ισπανα εχαν αμφτερες φοσκες ακιντων. Αλλ ταν εκενη της Φλριντας σκασε, οι συνταξιοχοι δανειολπτες μποροσαν να συνεχσουν να βασζονται στο τι θα παιρναν τις επιταγς της Κοινωνικς Πρνοιας και Περθαλψης απ την Ουσινγκτον. Στην Ισπανα δεν υπρχει παρμοια υποστριξη. Γι' αυτ η σκασμνη φοσκα εξελχθηκε σε δημοσιονομικ κρση.

Η απντηση της Ευρπης ταν η λιττητα: γριες περικοπς δαπανν σε μια προσπθεια να ηρεμσουν οι αγορς ομολγων. μως, πως θα σας λεγε κθε συνετς οικονομολγος, οι περικοπς αυτς εμβθυναν την φεση των δοκιμαζμενων οικονομιν της Ευρπης, πργμα που υπονμευσε περαιτρω την εμπιστοσνη των επενδυτν και οδγησε σε αυξανμενη πολιτικ αστθεια.

 

Και τρα ρχεται η στιγμ της αλθειας.

Η Ελλδα εναι, προς το παρν, το επκεντρο. Οι λληνες ψηφοφροι, δικαως εξοργισμνοι με τις πολιτικς που προκλεσαν ανεργα 22% -νω του 50% στους νους -, στρφηκαν εναντον των κομμτων που επβαλαν αυτς τις πολιτικς. Και επειδ ολκληρο το ελληνικ πολιτικ κατεστημνο εξαναγκστηκε ουσιαστικ να υιοθετσει μια καταδικασμνη οικονομικ ορθοδοξα, το αποτλεσμα ταν η νοδος των εξτρεμιστν. ,τι και να συμβε στις επμενες εκλογς, το παιχνδι χει τελεισει: η Ελλδα δεν μπορε να συνεχσει τις πολιτικς που απαιτον οι Γερμανα και η ΕΚΤ.

 

Και τρα λοιπν τ;

Στην Ελλδα, λο και περισστεροι καταθτες αποσρουν τα χρματ τους απ τις τρπεζες αναμνοντας μια πιθαν ελληνικ ξοδο απ το ευρ. Η ΕΚΤ χρηματοδοτε, στην πραγματικτητα, την απσυρση των καταθσεων δανεζοντας στην Ελλδα τα απαιτομενα ευρ. Αν και εφσον η ΕΚΤ αποφασσει τι δεν μπορε να συνεχσει να δανεζει, η Ελλδα θα αναγκαστε να εγκαταλεψει το ευρ και να ξανατυπσει το δικ της νμισμα.

Η απδειξη αυτ τι η πορεα με το ευρ εναι αναστρψιμη, θα οδηγσει με την σειρ της σε απσυρση των καταθσεων απ τις ισπανικς και ιταλικς τρπεζες. Η ΕΚΤ θα κληθε και πλι να αποφασσει αν θα παρσχει χρηματοδτηση. Αν αρνηθε, το ευρ συνολικ θα καταρρεσει.

Η χρηματοδτηση μως δεν εναι αρκετ. Η Ιταλα και, ιδως, η Ισπανα πρπει να αποκτσουν ελπδα - να οικονομικ περιβλλον στο οποο θα χουν προοπτικς εξδου απ την λιττητα και την φεση. Ρεαλιστικ, να ττοιο περιβλλον θα προκψει αν η ΕΚΤ εγκαταλεψει την μονομανα της με την σταθερτητα των τιμν, δεχθε και, μλιστα, ενθαρρνει αρκετ χρνια με πληθωρισμ 3% 4% στην Ευρπη (κι ακμη παραπνω στη Γερμανα).

Τσο οι τραπεζτες της ΕΚΤ σο και η Γερμανα απεχθνονται αυτ την ιδα, αλλ εναι ο μοναδικς τρπος για να σωθε το ευρ. Τα τελευταα 2,5 χρνια, οι ευρωπαοι ηγτες αντιμετπισαν την κρση με ημμετρα που αγορζουν χρνο, τον οποο μως δεν εκμεταλλετηκαν. Τρα ο χρνος τελεινει.

Θα σταθε λοιπν η Ευρπη στο ψος των περιστσεων; Ας το ελπσουμε και χι γιατ τυχν κατρρευση του ευρ θα χει αρνητικς επιπτσεις παγκοσμως. Το μεγαλτερο κστος θα εναι πολιτικ.

Η αποτυχα του ευρ ισοδυναμε με τερστια ττα του ευρωπακο οικοδομματος. Θα χει επσης τις διες επιπτσεις που η αποτυχα της λιττητας χει στην Ελλδα, κηλιδνοντας τα μεγλα κμματα και ενδυναμνοντας τους εξτρεμιστς.

 

λοι μας χουμε συμφρον να επιτχει η Ευρπη, μως εξαρτται απ τους διους τους Ευρωπαους να επιτχουν. Ολκληρος ο κσμος περιμνει να δει αν θα ανταποκριθον στο ργο αυτ.