. . :

4 2012

Δο ολκληρα χρνια παλεαμε ως ελληνικ κυβρνηση ουσιαστικ μνοι μσα σε να συντριπτικ συντηρητικ Ευρωπακ Συμβολιο. Σμερα, Ελλδα και Γαλλα μπορον να μπουν στην πρωτοπορα της αλλαγς πολιτικς στην Ευρπη. Αλλαγ πολιτικς, που συνδυζει την δημοσιονομικ υπευθυντητα με την επνδυση στην πρσινη ανπτυξη. Αυτ που το ΠΑΣΟΚ λει εδ και χρνια. Σμερα, λοιπν, που οι προτσεις μας δικαινονται, την ρα που η Ευρπη αλλζει σελδα, η Ελλδα χρειζεται και πλι πρτο το ΠΑΣΟΚ.

Ποτ δεν μουν νθρωπος της λογικς «εγ τα λεγα». Αλλ κποια πργματα πρπει, επιτλους, να ειπωθον με το νομ τους.

Στις 30 Οκτωβρου 2009, στο πρτο Ευρωπακ Συμβολιο στο οποο συμμετεχα ως Πρωθυπουργς της Ελλδας, εχα πει:

«Η πρταση που κατθεσα εγ προσωπικ, εκ μρους της Ελληνικς Κυβρνησης, εναι να συνδσουμε την αντιμετπιση της οικονομικς κρσης με την αντιμετπιση της κλιματικς κρσης. Δηλαδ, να βρεθον νες επενδσεις, που θα αντιμετωπσουν την οικονομικ κρση, αλλ θα εναι επενδσεις, στην προσπθεια της ανθρωπτητας, της Ευρωπακς νωσης, των χωρν μας, να μεταβον σε μια πρσινη οικονομα, τσι στε να εναι και βισιμη, που θα χει ως αποτλεσμα να αναπτυχθον οι οικονομες μας, για να μπορομε να χουμε και αντιμετπιση της φεσης, αλλ και των μεγλων ελλειμμτων, που πολλς φορς δημιουργονται σε πρα πολλ κρτη, ειδικ λγω αυτς της φεσης που χουμε σμερα. Σε αυτ, κανα μα συγκεκριμνη πρταση, χθες, για να χρηματοδοτικ εργαλεα, πως εναι ο φρος επ των συναλλαγν, αλλις, πως παλαιτερα εχε ονομαστε Τobin tax, φρος του Tobin».

Στις 11 Δεκεμβρου 2009, στη συνντευξη τπου μετ απ ακμη να Ευρωπακ Συμβολιο, εχα πει:

«Εμες επσης τονσαμε και ξανασυζητθηκε το θμα των νων και πιο καινοτμων τρπων χρηματοδτησης για την αντιμετπιση της κλιματικς αλλαγς, αλλ βεβαως και της μεταφορς πλοτου προς τις αναπτυσσμενες χρες, πως εναι το λεγμενο transaction tax, ο φρος επ των χρηματοπιστωτικν συναλλαγν, τα πρσινα ομλογα, επσης ο φρος στο διοξεδιο του νθρακα, το carbon tax. Επιβεβαιθηκε τι η Επιτροπ δουλεει πνω σε αυτς τις προτσεις...»

Και εχα συμπληρσει σε σχση με την Ελλδα:

«Αυτ που κνουμε εμες εναι βαθτερα και θα εναι και μακροχρνια, προς φελος της βιωσιμτητας της ελληνικς οικονομας. Γιατ το να κψεις σμερα το μισθ τη σνταξη, δεν δημιουργε βιωσιμτητα στην ελληνικ οικονομα. Δεν απαντ στο πραγματικ πρβλημα της ελληνικς οικονομας. Το τονζω αυτ. Να φγουμε απ' αυτ την ιδεοληψα. Υπρχουν λλα προβλματα που χει η χρα μας και αυτ εναι που πρπει να χτυπσουμε. Το λω, εναι πιο δσκολα, πιο σκληρ κατ' εμ, αλλ πιο δκαια και πολ πιο σημαντικ για το μλλον της χρας μας».

Ζητοσα χρνο για την Ελλδα. Χρνο για να κνουμε λες τις απαιτομενες διαρθρωτικς αλλαγς. Ζητοσα να συνδυαστε η απαιτομενη δημοσιονομικ υπευθυντητα με πανευρωπακο επιπδου επενδσεις στην ανπτυξη, ως τον αποτελεσματικτερο τρπο να ανταπεξλθει και η Ευρπη και η Ελλδα στην κρση. Ζητοσα να, κοινωνικ δκαια χρηματοδοτικ εργαλεα για την χρηματοδτηση της ανπτυξης με βισιμο τρπο, πως ο φρος επ των χρηματοπιστωτικν συναλλαγν και τα ομλογα για την ανπτυξη.

Δσαμε πραγματικ μχη για λα αυτ απ την πρτη στιγμ. Σε αντθεση με τη ΝΔ, η οποα αφο εγκατλειψε την Ελλδα με φεση -3% το 2009, στη συνχεια κραγαζε υποκριτικ «ανπτυξη» στο εσωτερικ, αλλ ποτ δεν τλμησε να το διεκδικσει πραγματικ απ τους ομοδετες της στο εξωτερικ.

Δημιουργσαμε απ το μηδν τον Ευρωπακ Μηχανισμ Στριξης. Την στατη στιγμ, η Ε.Ε. στριξε την Ελλδα. Αλληλεγγη στην Ελλδα φυσικ και υπρξε, και μλιστα πρωτγνωρη, αλλ με ττοιο τρπο που δεν επτρεψε στην Ευρπη να αντιμετωπσει τη φωτι εν τη γεννσει της. Φωτι που γινε πυρκαγι και απελησε λη την Ε.Ε.

Κι αυτ διτι στις εκκλσεις μας για χρνο και πανευρωπακς αντι-υφεσιακς πολιτικς ως συμπληρωματικ πυλνα στην δημοσιονομικ υπευθυντητα και το τλος των ελλειμμτων, η συντηρητικ Ευρπη απαντοσε μονοδιστατα και απαιτοσε να και μνο πργμα για να μας δανειοδοτσουν: σκληρ, πολ σκληρ και γργορη προσαρμογ και μερικο μλιστα, με τιμωρητικ διθεση εις βρος της χρας μας. Δυστυχς πστευαν τι δεν χουμε την βοληση να κνουμε καμα προσαρμογ. Πστευαν τι, πλι θα τους κοροδψουμε, γιατ εχαν την κακ εμπειρα του τι κανε για μια πενταετα η προηγομενη κυβρνηση.

Η σκληρτητα του Μνημονου ταν και το τμημα της αναξιοπιστας της ΝΔ, που κληρονομσαμε ως θνος. Αλλ και του ιδεολογικο δογματισμο των Ευρωπαων ομοδεατν της ΝΔ.

Σμερα, οι προτσεις μας, οι προτσεις των ευρωπαων σοσιαλιστν, που υποστηρξαμε απ την πρτη στιγμ, δικαινονται.

Με τη βοθεια – ελπζω και την επικρτηση στη Γαλλα – του Franηois Hollande, οι προοδευτικς προτσεις αρχζουν να κυριαρχον στην πανευρωπακ ατζντα.

Κρατσαμε την Ελλδα ρθια, ταν οι προηγομενοι την εγκατλειψαν ως σγουρα χρεωκοπημνη.

Μεναμε μσα στο ευρ, μσα στο ευρωπακ «παιχνδι».

Και πρπει οπωσδποτε να παραμενουμε εκε, χοντας ως κυραρχη δναμη την μνη σοβαρ προοδευτικ πρταση στη χρα μας: το Πανελλνιο Σοσιαλιστικ Κνημα.

Γιατ η μχη για την επικρτηση των προοδευτικν ιδεν στην Ευρπη, η μχη για να μπει τλος στον συντηρητικ ευρωπακ χειμνα, η μχη για την επικρτηση της προοδευτικς νοιξης, τρα αρχζει.

Η αλθεια εναι τι η κρση που οι λαο της Ευρπης βινουν, με διαφορετικ νταση ο καθνας, ανδειξε με τον πλον καταλυτικ τρπο, τις αντιφσεις του ευρωπακο οικοδομματος και της ευρωζνης, καθς και το εντεινμενο λλειμμα Δημοκρατας, που φρνουν μαζ τους.

Η Ευρπη, 55 χρνια μετ την υπογραφ της Συνθκης της Ρμης και 20 χρνια απ την υπογραφ της Συνθκης του Μαστριχτ, βρσκεται σε να μεταχμιο. Οι σημερινς διεργασες θα επηρεσουν καθοριστικ την μορφ της Ευρπης του μλλοντος και τη ζω των Ευρωπαων πολιτν.

Η συζτηση μπορε να αφορ καταρχν τον τρπο με τον οποο η Ευρωπακ νωση αντιμετωπζει την οικονομικ κρση, αλλ επ της ουσας αφορ συνολικ το περιεχμενο της νωσης, το γιατ και πως οι Ευρωπακς χρες εννουν τις μορες τους, το ιδεολογικ και πολιτικ πρσημο της Ευρπης στον ξονα συντρηση - προδος, που θα διαμορφσει καθοριστικ τη να πραγματικτητα, την καθημεριν ζω των λαν της, των πολιτν της.

Αυτ εναι το διακβευμα για το οποο σμερα συζητομε για την ακρβεια πρπει να συζητσουμε ουσιαστικτερα, με πλρη συνεδηση της σημασας του και του ζωτικο χαρακτρα που προσλαμβνει για τη ζω των Ευρωπαων πολιτν, λαμβανομνων υπψη των αρχν και των αξιν στις οποες στηρζεται η ιδα της ενωμνης Ευρπης.

Σμερα, το λλειμμα Δημοκρατας διευρνεται διεθνς λγω μιας τακτης παγκοσμιοποησης που χει αφσει ανεξλεγκτο και εκτς δημοκρατικς εποπτεας να διεθνς χρηματοπιστωτικ σστημα που χει καταστε πιο ισχυρ, επιθετικ και απρβλεπτο απ ποτ λλοτε.

Το λλειμμα Δημοκρατας διευρνεται και στην Ευρπη, λγω της κοντθωρης και μονπλευρης πολιτικς αντιμετπισης της κρσης που επβαλλαν οι κυραρχες συντηρητικς δυνμεις.

Πργματι, η πολιτικ αυτ εξαντλεται στη δημοσιονομικ προσπθεια, μσω του Δημοσιονομικο Συμφνου, αγνοντας την ανγκη αλλαγν στην οικονομικ διακυβρνηση, ρθμισης και ελγχου των χρηματοπιστωτικν αγορν, τα ζητματα δημοκρατας και κοινωνικς δικαιοσνης, την ανγκη προθησης πολιτικν ανπτυξης και σγκλισης, καθς και πολιτικς ολοκλρωσης της Ευρωπακς νωσης.

Εν χουμε ως Ερωπακ νωση τερστιες δυναττητες, η συντηρητικ Ευρπη δεν τις αξιοποιε.

Σμερα, για αυτος και πολλος ακμη λγους, οι προοδευτικς δυνμεις στην Ευρπη και διεθνς, μπορον και οφελουν να δσουν τη μχη χι μνο για την αλλαγ των συσχετισμν αλλ και -κυρως- για την ευρτερη κατ το δυνατν συμμετοχ των πολιτν στον διλογο και την λψη των αποφσεων.

Αυτ προποθτει την επικντρωση σε μα συζτηση - και δρση, σχετικ με τις μεγλες αλλαγς και μεταρρυθμσεις που πρπει να προωθηθον στην ΕΕ, τσο στους θεσμος σο και στις ακολουθομενες πολιτικς, οικονομικς και αναπτυξιακς. Και πρωτστως, προποθτει την "μεταρρθμιση" αυτν των διων των προοδευτικν δυνμεων. Σε δομς, μσα και πολιτικς.

Αν η κρση συνδεται με την επικρτηση των συντηρητικν πολιτικν, η υπρβασ της δεν μπορε παρ να συνδεθε με την αλλαγ αντιλψεων και νοοτροπιν που χαρακτηρζει και τις διες τις προοδευτικς δυνμεις.

Διαφορετικ, ο κνδυνος που βινουμε δη σμερα στην Ευρπη, εναι η κρση, πως κθε κρση, να δημιουργε ανασφλειες, να τροφοδοτε τον εκολο λακισμ και τα φοβικ σνδρομα και αυτ με τη σειρ τους, ακραες εκφνσεις της πολιτικς ζως.

τσι, αντ οι επιπτσεις της κρσης, πως και των πολιτικν που προωθον οι χοντες το πνω χρι στους συσχετισμος, να οδηγον σε ριζοσπαστικοποηση των κοινωνιν στην Ευρπη προς προοδευτικ κατεθυνση, παρατηρεται το φαινμενο της συντηρητικοποησης τους.

Εδ ακριβς, οι προοδευτικς δυνμεις βινουν το δικ τους αυτεπστροφο. σους η Ιστορα μας ταξε να βρεθομε στην πρτη γραμμ της αντιμετπισης των επιπτσεων απ αυτν την κρση, κατανοομε απολτως τους νμους κνησης των ευρωπακν κοινωνιν στο σνολ τους, πολιτικν δυνμεων και πολιτν και αντιλαμβανμαστε τι εναι η ρα των προοδευτικν, ριζοσπαστικν αλλαγν. Και στην Ευρπη και στην Ελλδα.

Δεν υπρχει αμφιβολα, τι αυτς ο δρμος θα εναι και μακρς και απαιτητικς, αλλ εναι ο μοναδικς που μπορε να οδηγσει σε μα Ευρπη με βισιμη ανπτυξη και επομνως, με ισχυρς κοινωνικς δομς.

πως επεσμανα απ την αρχ αυτς της κρσης, στην οποα η χρα μας αποτλεσε τον πιο αδναμο κρκο της Ευρωπακς αλυσδας, η βισιμη και κοινωνικ δκαιη υπρβασ της προς φελος λων των Ευρωπαων πολιτν, απαιτε ριζικς αλλαγς σε λα τα πεδα σκησης οικονομικς και κοινωνικς πολιτικς της Ευρπης, αλλ και στον διο τον τρπο λειτουργας της.

μως, ο συσχετισμς δυνμεων στην Ευρπη μχρι σμερα ταν και εναι ττοιος που χρειστηκε μια τιτνια πολιτικ μχη για να πειστε η συντηρητικ πλειοψηφα κυβερνσεων στην Ευρπη να εκδηλσει την αλληλεγγη της απναντι σε μια χρα της Ευρωζνης, πως η Ελλδα που βρθηκε σε κνδυνο, η αλθεια εναι εξαιτας δικν της σφαλμτων σε πολ μεγλο βαθμ.

Σε αυτς τις συνθκες, αυτ η εκδλωση αλληλεγγης προς την Ελλδα αποτλεσε και μια τερστια πολιτικ επιτυχα. Επιτυχα της Ελλδας αλλ και της Ευρπης.

Οι συντηρητικς δυνμεις, ωστσο, αρνθηκαν συστηματικ να δουν την κρση αυτ ως ευκαιρα μεγλων αλλαγν που θα λλαζαν το διο το περιεχμενο της Ευρπης, δνοντας περισστερη εξουσα στους Λαος ναντι των αγορν, αλλζοντας το παραγωγικ πρτυπο της Ευρπης και ξεκινντας να νο αναπτυξιακ κκλο σε Πανευρωπακ εππεδο, δημιουργντας νες θσεις εργασας και κνοντας παρλληλα μεγλα βματα στη διαδικασα Ευρωπακς ενοποησης.

Σε αυτ το πλασιο, χω εδ και χρνια υποστηρξει, πως προεπα, την εισαγωγ στην Ευρωπακ πραγματικτητα, νων εργαλεων, θεσμικν, πολιτικν, οικονομικν και αναπτυξιακν. Εργαλεων που χαρακτηρζονται απ προοδευτικ πρσημο και επσης, μπορον να συμβλουν στην εμπδωση νων αντιλψεων σχετικ με τη συμμετοχ των πολιτν:

Τα ευρωομλογα, τσο για το χρος σο και για την ανπτυξη, ο φρος επ των χρηματοπιστωτικν συναλλαγν, μια πρταση που πρσφατα κρδισε την πλειοψηφα της Επιτροπς Οικονομικν και Νομισματικν Υποθσεων του Ευρωπακο Κοινοβουλου, ο φρος του διοξειδου νθρακα, η ανγκη ελγχου αλλ και ρθμισης του χρηματοπιστωτικο συστματος, των CDS, των οκων αξιολγησης, των φορολογικν παραδεσων καθς και μιας νας φιλδοξης αναπτυξιακς στρατηγικς πανευρωπακο επιπδου με προτεραιτητα στην πρσινη ανπτυξη, στις καθαρς τεχνολογες και στην καινοτομα, που θα φερνε δουλεις και θα προσδιδε ξαν ανταγωνιστικ πλεονκτημα στην Ευρπη.

Αλλ και νες ρυθμσεις στους Ευρωπακος θεσμος, πως η εμβθυνση του ρλου του Ευρωπακο Κοινοβουλου, η εκλογ του Προδρου του Ευρωπακο Συμβουλου απ τους Ευρωπαους πολτες, η προσπθει μας να ενεργοποισουμε φορες, οργανισμος και πολτες για την κδοση ευρωομολγων, μσω της Πρωτοβουλας Ευρωπαων Πολιτν, αλλ και η πρτασ μου για δημοψφισμα, σμερα, πλον, συζητονται ευρτατα σε λη την Ευρπη.

Αν οι προτσεις αυτς εχαν εισακουστε εγκαρως, η εξλιξη σμερα θα ταν διαφορετικ, χι μνο για την Ελλδα, αλλ και για την Ευρπη συνολικ, καθς θα εχε αποτραπε η διδοση της κρσης στο σνολο της Ευρωζνης.

πως χω ξαναπε, μασταν οι πρτοι που κροσαμε τον κδωνα του κινδνου, απ τον Ιανουριο του 2010, βλποντας που πηγανουν τα πργματα.

Και καταβλαμε τερστιες προσπθειες για να φτσουμε εδ που φτσαμε σμερα. Συνεχες και σκληρς προσπθειες. Με τις θυσες των Ελλνων. Η διαπραγμτευση δεν εναι σνθημα για το θεαθναι. Διαπραγμτευση γνεται κθε μρα. Αρκε να εσαι αξιπιστος. τσι βρκαμε το Μιο του 2010, τα 110 δισεκατομμρια ευρ για τη χρηματοδτηση της χρας, το μεγαλτερο στην ιστορα πακτο στριξης, ταν κανες δεν δνειζε τη χρα. τσι μεισαμε το Μρτιο του 2011 τα επιτκια δανεισμο και εξασφαλσαμε μεγαλτερη περοδο αποπληρωμς. τσι πετχαμε τον Ιολιο του 2011 την πρτη συμφωνα για την συντεταγμνη διαγραφ χρους της Ελλδας. τσι εξασφαλσαμε τον Οκτβριο του 2011 νο χρηματοδοτικ πργραμμα για την Ελλδα, λλα 130 δισεκατομμρια, και ταυτχρονα τη χωρς προηγομενο μεωση του ελληνικο χρους.

Και λα αυτ, εν οι συντηρητικς δυνμεις στη χρα μας, ασκοσαν γονη κριτικ “αντιμνημονιακο χαρακτρα”, με γενικολογες και εκολα λγια περ ανπτυξης σε μια χρα που οι διες εχαν φρει στο χελος της καταστροφς. Μια κριτικ που τους εκθτει, καθς σμερα πλον, χουν αποδεχτε απολτως την ορθτητα της πολιτικς που ττε αρνονταν.

Με την υπερνθρωπη προσπθεια του Ελληνικο λαο, κρατσαμε τη χρα ρθια. Η ιστορικ σε παγκσμιο εππεδο μεωση του χρους της χρας και η διασφλιση της ομαλς δανειοδτησς της με εξσου ιστορικ πακτα στριξης, αποτελον κατακτσεις του Ελληνικο λαο. Και μπορον, αν δεν εγκαταλειφθε η προσπθεια στη μση με κνδυνο να πνε χαμνες οι θυσες λων των Ελλνων, να αποφρουν να και σημαντικτερα οφλη για τη χρα, για λους.

Για αυτ και το αποτλεσμα των εκλογν εναι καθοριστικ.

Αν απ την αρχ αυτς της κρσης, η Ελληνικ κυβρνηση με τις προτσεις που εξαρχς ανπτυξε δεν ζοσε σε συνθκες πολιτικς μοναξις και υπρχε και ττε στω και νας ευρωπαος ηγτης που να υποστριζε αυτ που υποστηρζει σμερα ο Φρανσου Ολντ, τα πργματα θα ταν πολ διαφορετικ.

Αρκετο πια, γνωρζουν πολ καλ τι οι αγορς εναι αμελικτες, εν δεν υπρχει ρθμιση και τι χρειζεται να ενσουμε τις δυνμεις μας στην Ευρπη, με αλληλεγγη και σχδιο. Αυτ προτεναμε εξαρχς και αυτ προτενει σμερα και ο Φρανσου Ολντ.

Οι προοδευτικς δυνμεις στην Ευρπη και την Ελλδα, χουν χρος να διαμορφσουν τους ρους και τις προποθσεις για μεγλες αλλαγς και μεταρρυθμσεις, για μα λλη πολιτικ αντιμετπισης της κρσης αλλ και για μα λλη πολιτικ που θα οδηγσει στην οικονομικ διακυβρνηση και την πολιτικ ενοποηση. Με υπευθυντητα, σοβαρτητα και αξιοπιστα. Με απλυτη συνασθηση της ευθνης τους απναντι στο μλλον των Ευρωπακν λαν, των Ευρωπαων πολιτν.

Ας σκεφτομε λοι οι λληνες, καθς θα προσλθουμε στις κλπες να ψηφσουμε, αν μας αξζει να στελουμε διεθνς το μνυμα τι στη χρα μας ενισχθηκαν οι συντηρητικς δυνμεις, οι δυνμεις εκενες που ανκουν στην δια πολιτικ οικογνεια που ευθνεται για τις αποφσεις και τις πολιτικς που επικρτησαν στην Ευρπη.

Ας σκεφτομε επσης, αν η χρα χει την πολυτλεια να βαδσει τον φαινομενικ εκολο δρμο που οδηγε στο γνωστο.

Και ας αναλογιστομε πσο σημαντικ εναι για τη χρα μας, την ρα της διαμρφωσης των νων συσχετισμν στην Ευρπη, να χει ισχυροποιηθε με την ψφο των πολιτν η πολιτικ εκενη δναμη που, χι μνο κρτησε τη χρα ρθια, αλλ και απ την πρτη στιγμ της κρσης πλεψε σε να καθ’λα εχθρικ συντηρητικ περιβλλον για μια λλη πολιτικ, με προοδευτικ πρσημο. χι στα λγια, αλλ στην πρξη.

Σμερα, λοιπν, που οι προτσεις μας δικαινονται, την ρα που η Ευρπη αλλζει σελδα, η Ελλδα χρειζεται και πλι πρτο το ΠΑΣΟΚ.