ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί)

- Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου.

- Δεν επιτρέπεται η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο (Δ2/26818/16-12-96).

- Υπερωριακή διδασκαλία ανατίθεται, όπου είναι δυνατό, κατά προτεραιότητα στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (Δ2/22685/21-10-96).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής εργασίας, ο Σύλλογος Διδασκόντων αναθέτει σε εκπαιδευτικό του σχολείου μέχρι 5 ώρες υπερωριακή διδασκαλία (άρθρο 14, παρ.16 του Ν. 1566/85).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το Ν. 1566/85 υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ διδακτικού και εργασιακού ωραρίου. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

Ο Κλάδος μας αντιτίθεται στην υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών. Η Δ.Ο.Ε. με απόφασή της κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για την κάλυψη των συναδέλφων στους οποίους ανατίθεται -γραπτώς - υποχρεωτική υπερωρία.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας (1429/25-10-04, 1574/7-12-04):

 « Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι. Ιδιαίτερα στην αρχή της σχολικής χρονιάς που το ΥΠΕΠΘ και η ίδια η Υπουργός Παιδείας, καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εμφανίσει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη».