ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία ορίζεται ως εξής:

- Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20).

- Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12).

- Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10).

- Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8).

- Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1θέσια, 2θέσια, 3θέσια) δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25).

Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, αν έχουν:

- Mέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24),

- Aν έχουν από 10 μέχρι και 15 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23),

- Aν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και

- Aν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι μία (21)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στους εκπ/κούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους υπόλοιπους από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Οι πολύτεκνοι εκπ/κοί (4 και πάνω παιδιά) απαλλάσσονται από εξωδιδακτικές εργασίες και, όπου είναι δυνατό, έχουν συνεχές ωράριο (Φ350/77/105679/Δ1/8-10-02).