Πίνακας δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα
από την Υπηρεσία. (8-8-2008)

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ TOY ΠΟΛΙΤΗ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών/δικαιολογητικών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

http://www.gspa.gr/%285004317255426299%29/eCPortal.asp?id=2256&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811&lang=1

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ

[Βεβαίωση προϋπηρεσίας], [Βεβαίωση αποδοχών] των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.

2. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση για την ισοτιμία τίτλων σπουδών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

3. Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

4. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση Πανελλήνιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης .) ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, . 8ης).

6. Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων Δημόσιας Γενικής Εκπ/σης πλην Δημοτικής και Μέσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

[Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών], [Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας] των διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Γυμναστηρίου "Ο. Ι. Φωκιανός".

[Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών], [Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας] των διοικητικών υπαλλήλων του Δημόσιου - Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής (Δ.Π.Π.Γ.Κ.).

[Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών], [Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας] των διοικητικών υπαλλήλων των Επιτροπών Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας των Δ/νσεων Π.Ε της χώρας (Ε.Μ.Κ.Φ.).

7. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών καθηγητών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

8. Διεύθυνση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Γνήσιο αντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

9. Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων Δημόσιων Βιβλιοθηκών.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες).

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων του καταργηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Κ.Ε.Μ.Δ.)

Βεβαίωση αποδοχών υπαλλήλων του καταργηθέντος Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. (Κ.Ε.Μ.Δ.).

10. Γραφείο Ολυμπιακής Παιδείας της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Βεβαίωση συμμετοχής σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια Ολυμπιακής Παιδείας του ΥΠΕΠΘ.

Βεβαίωση συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας.

11. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Βεβαίωση αποδοχών σχολικών συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Βεβαίωση  προϋπηρεσίας σχολικών συμβούλων και διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών σχολικών συμβούλων και διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

12. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Βεβαίωση μηνιαίων και κάθε είδους αποδοχών για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές, ωρομισθίους εκπαιδευτικούς στην Ιδιωτική Εκπαίδευση).

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Βεβαίωση υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας υπαλλήλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Βεβαίωση επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση .

Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση .

 [Βεβαίωση εργοδότη] και [Βεβαίωση απόλυσης] για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Βεβαίωση σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (για στρατολογία ή άλλη χρήση).

13. ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης)

[Βεβαίωση αποδοχών], [Βεβαίωση προϋπηρεσίας], [Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης], για το προσωπικό των ΚΔΑΥ.

14. Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας

[Βεβαίωση πρακτικής άσκησης], [Βεβαίωση προσφοράς εθελοντικής εργασίας].

15. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.

Βεβαίωση αποδοχών για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου.

Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας για διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80, για μέλη ΔΕΠ και για διοικητικούς υπαλλήλους του Παν/μιου.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών διοικητικών υπαλλήλων του Παν/μιου..

Πιστοποιητικό υπαλληλικής ιδιότητας.

Πιστοποιητικό - Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Πιστοποιητικό - Βεβαίωση μισθολογικής κατάστασης των τέως υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Πιστοποιητικό σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του Ν. 3220/2004).

Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.

Πιστοποιητικό πρώτης (1ης) εγγραφής.

Βεβαίωση - Πιστοποιητικό διαγραφής.

Αποφοιτήριο.

Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων (για εργαζομένους).

Πιστοποιητικό παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης.

16. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι - Έκτακτοι).

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι - Έκτακτοι).

Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου  υπαλλήλου (εκπαιδευτικού - διοικητικού προσωπικού).

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (Μόνιμοι - Έκτακτοι).

Βεβαίωση Σπουδών (για ΔΟΥ).

Βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού  (διοικητικού, ΕΤΠ και ΕΠ) σε διάφορα ταμεία.

Βεβαίωση - Πιστοποιητικό σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης). Αναλυτική βαθμολογία.

Πιστοποιητικό σπουδών (για στρατολογία).

Βεβαίωση εγγραφής σπουδαστών.

Βεβαίωση διαγραφής σπουδαστών.

Πιστοποιητικό αποφοίτησης- Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι.

17. Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

Βεβαίωση προϋπηρεσίας μόνιμων υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας των μονίμων υπαλλήλων των Ι.Ε.Κ.

18. Διεύθυνση  επαγγελματικών δικαιωμάτων και ισοτιμιών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Βεβαίωση σχετικά με το επίπεδο και την ειδικότητα τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

19. Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.)  του Ο.Ε.Ε.Κ.

Βεβαίωση επιτυχίας σ' ένα από τα δύο μέρη (Θεωρητικό - Πρακτικό) των εξετάσεων Πιστοποίησης.

Βεβαίωση πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.

Βεβαίωση βαθμού (που περιλαμβάνει το μέσο όρο βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος  και το χαρακτηρισμό "επιτυχών" στο πρακτικό μέρος).

20. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του κύριου και επικουρικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).

Βεβαίωση αποδοχών για το κύριο και επικουρικό προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).

Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας κύριου και επικουρικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).

Πιστοποιητικό ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

22. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Βεβαίωση για το ομοταγές Παν/μίων ή άλλων Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης.

Βεβαίωση υποβολής αίτησης για αναγνώριση τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

23. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Βεβαίωση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση παροχής έργου ως εξεταστής, επόπτης- σύμβουλος του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.

Βεβαίωση χορήγησης υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών).

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη.

Βεβαίωση μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.

Βεβαίωση διαδοχικής ασφάλισης.

Βεβαίωση υπολοίπου οφειλής δανείου.

Βεβαίωση για φορολογική χρήση.