Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν: