. :

Τρτη 3 2015

www.fourtounis.grΟ ρος Ομλογα στο Διηνεκς -perpetual bond- εναι γνωστος για τους περισστερους. Τα επανφερε στην επικαιρτητα ο Γινης Βαρουφκης, κανε λγο γι’ αυτ πριν υπουργοποιηθε σε διφορα διεθν ΜΜΕ, πως το Bloomberg και τα πρτεινε και χθες κατ τις συνομιλες που εχε με τον Βρεταν ομλογ του, George Osborne.

Τι εναι τα συγκεκριμνα ομλογα που θα αντικαταστσουν το κορεμα
Σμφωνα με την Investopedia πρκειται για να ομλογο χωρς ημερομηνα λξης και επ το ελληνικτερον ονομζονται “ομλογα στο διηνεκς“. Τα perpetual bonds δεν εναι εξαγορσιμα, αλλ πληρνουν να σταθερ επιτκιο για πντα. Δηλαδ, το βασικ χαρακτηριστικ τους εναι τι επειδ εναι στο διηνεκς δεν υπρχει αποπληρωμ κεφαλαου, αλλ μνο καταβολ τκων.Επσης, πως εξηγε σε ρθρο του στο http://www.7imeres.gr/, ο οικονομολγος Δημτρης Σαντιξς, ο δανειζμενος χει τη δυναττητα να ανακαλσει το ομλογο μετ απ συγκεκριμνη περοδο (ιδιατερα σε φσεις μεωσης των επιτοκων διεθνς), εν προβλπεται συμβατικ περαιτρω αξηση του επιτοκου μετ απ συγκεκριμνα χρονικ διαστματα. Το βρετανικ υπουργεο Οικονομικν εχε εκδσει ττοια ομλογα με στχο να αποπληρσει μικρτερες εκδσεις ομολγων που εχαν χρησιμοποιηθε για να χρηματοδοτσουν τους Ναπολεντειους Πολμους το 1814. Ορισμνοι οικονομικο κκλοι θεωρον τι τα perpetuals μπορε να αποδειχθον αποτελεσματικ πλα για τις κυβερνσεις που θλουν αν αποφγουν τα κστη αναχρηματοδτησης που σχετζονται με την κδοση ομολγων με ημερομηνα λξης.

Το διαφωτιστικ ρθρο του οικονομολγου Δημτρη Σαντιξ
«Επειδ αναφρθηκε (Σ.Σ. απ τον κ. Γινη Βαρουφκη σε τηλεοπτικ συζτηση) η ιδα χρησιμοποησης ομλογων στο διηνεκς (perpetual bonds) για το δανεισμ της χρας, σκφθηκα να γρψω αυτ το ρθρο για καλτερη γνση των δεδομνων και των επιλογν χρηματοδτησης.
Ας προυμε τα πργματα με τη σειρ.. τεχνοκρατικ… χι ως πολιτικ κουβντα...

Πρτη φορ στη Βρετανα το 1752
Τα ομλογα στο διηνεκς εμφανστηκαν ως μορφ κρατικς χρηματοδτησης για πρτη φορ το 1752 στην Μ. Βρετανα, με στχο τη μεωση του κστους εξυπηρτησης του Εθνικο χρους. Το βασικ χαρακτηριστικ του ομολγου εναι τι επειδ εναι στο διηνεκς δεν υπρχει αποπληρωμ κεφαλαου, αλλ μνο καταβολ τκων. Επσης ο δανειζμενος χει τη δυναττητα να ανακαλσει το ομλογο μετ απ συγκεκριμνη περοδο (ιδιατερα σε φσεις μεωσης των επιτοκων διεθνς) και τλος προβλπεται συμβατικ περαιτρω αξηση του επιτοκου μετ απ συγκεκριμνα χρονικ διαστματα.

χουν υψηλ επιτκιο
μως η χρηματοδτηση αυτ εχε συγκριτικ υψηλ επιτκιο, καθς η λλειψη χρονικς διρκειας και οι κνδυνοι που σχετζονται με αυτν, απαιτον απ την πλευρ των επενδυτν πολ μεγαλτερο επιτκιο. τσι αυτ που φανεται αρχικ και επιφανειακ πιο βολικ, στην πραγματικτητα, εναι νας ακριβς τρπος χρηματοδτησης. Ως συνπεια των παραπνω, τα ομλογα αυτ, αφο χρησιμοποιθηκαν στη Μεγλη Βρετανα κατ το πρτο Παγκσμιο Πλεμο, σε περοδο Εθνικς ξαρσης, παψαν ουσιαστικ πλον να χρησιμοποιονται απ κρτη, καθς ταν φθηντερο να χρηματοδοτονται σε συντομτερες περιδους.
Ταυτχρονα οι επενδυτς απφευγαν μια σειρ απ λλους σοβαρος κινδνους π.χ. η πιθαντητα να κρτος να μην υπρχει στο μλλον. τσι, επικρτησαν τα ομλογα συντομτερης διρκειας, δηλαδ τριετ, πενταετ, δεκαετ και maximum τριακονταετ σε πιο προηγμνες και ασφαλες οικονομες. Ββαια υπρχαν κποιες χρονικς στιγμς που εδαμε να πολ μικρ ττοιο ομλογο π.χ. στο Καναδ το 1936 κι να επσης μικρ, 100 χρνων ομλογο απ το Μεξικ, ψους μνο 1.6 δις δολαρων το 2014.

Ποις χρες χρησιμοποιον ομλογα στο διηνεκς
μως τα ομλογα στο διηνεκς συνεχζουν να υπρχουν ως τρπος χρηματοδτησης εταιρειν και τα τελευταα χρνια βρκαν λγο πιο πρσφορο δαφος. Χρησιμοποιονται κυρως απ εταιρεες σε μτρια η δσκολη οικονομικ κατσταση, συνθως σε Ινδα, Ινδονσια και Κνα, εναι για ποσ μικρτερα του ενς δις δολαρων και χουν ως βασικ χαρακτηριστικ το πολ υψηλ επιτκιο, συνθως νω του 10%. Με αυτν τον τρπο, και οι επενδυτς χουν μεγαλτερες αποδσεις και οι εταιρεες αποφεγουν να αποπληρνουν κεφλαιο για κποια δσκολα για αυτς χρνια, ευελπιστντας, και οι δυο πλευρς, τι σε μερικ χρνια οι εταιρεες θα ανακαλσουν τα ομλογα, κνοντας αναχρηματοδτηση, σε μια περοδο μεωσης επιτοκων στις αγορς. Ττε οι μεν εταιρεες θα πψουν να πληρνουν τα υψηλ επιτκια και θα αποφγουν την περαιτρω συμβατικ αξησ τους, εν οι επενδυτς απ την πλευρ τους, αφο χουν καρπωθε τα υψηλ επιτκια για μια περοδο, θα αποφγουν τους διαφρους κνδυνους που αυξνονται συνθως σε βθος χρνου π.χ. χρεωκοπας κλπ.

Συμπερασματικ:
1.Εν θεωρητικ ο τρπος αυτς χρηματοδτησης υπρχει, στην πρξη ουσιαστικ δεν χρησιμοποιεται απ κρτη. Στην περπτωση της Ελλδας, ταν το δεκαετς ομλογο εναι σμερα νω του 10%, ενσωματνοντας τον κνδυνο χρεωκοπας και Grexit και η χρα εναι σε μια δσκολη φση στις σχσεις της με την Ευρπη, μια ττοια χρηματοδτηση θα ταν στην πρξη ανφικτη. Το επιτκιο που θα απαιτετο απ τις αγορς ετε θα ταν πολ υψηλ ετε δεν θα υπρχε καθλου ενδιαφρον απ την πλευρ τους και σε κθε περπτωση αυτ θα ταν μνο για να εξαιρετικ μικρ ποσ.
2. ´ταν τα δνεια που η Ευρπη χει δσει στην Ελλδα εναι μακρς διαρκεας (το 142.0 δις δνειο απ EFSF χει διρκεια 26 χρνια, με περοδο χριτος μχρι το 2022), με πολ μικρ επιτκιο 1.8% και ταν λλωστε υπρχει σαφς η δυναττητα περαιτρω επιμκυνσης των δανεων και μεωσης του επιτοκου στο πλασιο μιας συμφωνας με τους δανειστς, μλλον ο τρπος αυτς χρηματοδτησης εναι νευ ιδιατερης και πρακτικς ουσας.