: H 7 .

1 2015

kinimaΚλεσμα να αναγνωρσει τις θυσες των Ελλνων μετ την προσφυγ στο μηχανισμ στριξης και να εγκαταλεψει τις πολιτικς δημοσιονομικς λιττητας, στηρζοντας μεταρρυθμσεις που αντιμετωπζουν της αιτες της κρσης, απευθνει στην ΕΕ το Κνημα Δημοκρατν Σοσιαλιστν σε ανακονωσ του σχετικ με τις διαπραγματεσεις της ελληνικς κυβρνησης με τους δανειστς.
Η παρταξη του Γιργου Παπανδρου σημεινει τι η κυβρνηση, χωρς να χει ορκιστε ακμα, δεν θα πρεπε να παραιτηθε της δσης των 7  δισεκ. ευρ πριν ανακοινσει το σχδιο της και τονζει τι θα πρεπε απ σμερα να ανακοινσει τι, η τελικ συμφωνα με τους εταρους μας θα τεθε σε δημοψφισμα για να χει την υπογραφ του Ελληνικο λαο.

Αναλυτικ η ανακονωση του Κινματος Δημοκρατν Σοσιαλιστν:
«Στις διαπραγματεσεις με τους πιστωτς εταρους, η κυβρνηση οφελει και μπορε να βρει λσεις επωφελες για τους λληνες πολτες.
Με σοβαρτητα, μως και υπευθυντητα.
Απ την μια πλευρ, η ΕΕ χρειζεται να αναγνωρσει τις θυσες των Ελλνων τα τελευταα χρνια, μετ την αναγκαστικ προσφυγ στον μηχανισμ στριξης λγω του τερστιου ελλεμματος και του χρους που φησε πσω της η κυβρνηση της ΝΔ.
Χρειζεται να αναγνωρσει και τις δικς της ευθνες, γιατ δεν λεγξε ττε την κατηφορικ πορεα των ελληνικν προπολογισμν, παρτι η Ελλδα ταν υπ την εποπτεα της Ευρωπακς Επιτροπς. πως χρειζεται να αναγνωρσει και τις δικς της εγγενες αδυναμες και ελλεψεις.
Σμερα, χοντας καταφρει η χρα μας να παρξει πρωτογενς πλενασμα, οι εταροι μας, χουν καθκον και να σεβαστον τις θυσες των Ελλνων και να κατανοσουν τι, χει ρθει επιτλους η ρα, να εγκαταλεψουν τις ποιες τιμωρητικς λογικς επικρτησαν την περοδο της κρσης ναντι της Ελλδας.
Παρλληλα, εναι απαρατητο να εγκαταλεψουν τις πολιτικς της αυστηρς δημοσιονομικς λιττητας, υπρ της δημοσιονομικς υπευθυντητας, στηρζοντας πρωτστως τις δημοκρατικς και προοδευτικς θεσμικς μεταρρυθμσεις που αντιμετωπζουν τις αιτες - χι απλ τα συμπτματα - της κρσης, τις αδικες και τις ανιστητες.
Απαιτεται επσης, η ΕΕ να αλλξει στρατηγικ και να ταχθε υπρ των κοινν αναπτυξιακν πολιτικν, με ευρωπακς επενδσεις σε υποδομς, καινοτομα και παιδεα, που θα ανατξουν την ευρωπακ οικονομα, και θα εγγυηθον μια βισιμη πορεα με βισιμες θσεις εργασας.
Απ την λλη, η Ελλδα και οι λληνες, καθς και οι θυσες τους, δεν μπορον να εναι το διακβευμα της μιας ζαρις, ταν μλιστα, η χρα μας δεν χει ακμα εξασφαλσει εναλλακτικς πηγς δανεισμο.
Και βεβαως, μια κυβρνηση που δεν χει καν λβει ψφο εμπιστοσνης, δεν θα πρεπε να παραιτηθε απ τη δση των 7 δις ευρ, πριν ανακοινσει το σχδι της.
Μια σοβαρ, σκληρ και ουσιαστικ διαπραγμτευση, απαιτε και καθαρ στρατηγικ και πρταση απ την Ελληνικ κυβρνηση.
Με τους εταρους, εναι δυνατν να επιτευχθε συμφωνα - ως εξς:
Πρτον, σημαντικ μρος του πλεονσματος να αξιοποιηθε και για την αντιμετπιση της φτχιας και για την ανασυγκρτηση του οικονομικο ιστο, στε η χρα να επιστρψει ταχτερα σε θετικος ρυθμος ανπτυξης.
Η εξλειψη των δημοσιονομικν ανισορροπιν, επιτσσει η χρα να στοχεει σε μικρτερα πρωτογεν πλεονσματα.
Ειδικ, μετ απ ξι χρνια φεσης, που εχαν ως αποτλεσμα την απλεια του 25% του εθνικο εισοδματος,
Και δεν μπορε να προχωρσει σε ανασνταξη της παραγωγικς βσης χωρς την προσλκυση ιδιωτικν κεφαλαων που απ κοινο με τα δημσια θα οδηγσουν σε επανεκκνηση της οικονομας.
Δετερον, ουσιαστικ ελφρυνση του χρους που κρατ ο δημσιος τομας στην ΕΕ. Για τη διαπραγμτευση αυτ χουμε προτενει να οργανσει μεσα η Ελλδα διεθν δισκεψη τεχνικν και εμπειρογνωμνων επ του χρους. Να συζητηθον δημσια λες οι εναλλακτικς προτσεις για την αντιμετπιση του ελληνικο χρους. Και με βση τις προτσεις αυτς να διαμορφωθε μια εθνικ στρατηγικ διαπραγμτευσης με τους θεσμικος πιστωτς και τους εταρους μας.
Τρτον, ως μρος της διαπραγμτευσης αυτς χουμε προτενει να σχδιο δικ μας, να Ελληνικ Σχδιο μεταρρυθμσεων και πρωτοβουλιν. Σχδιο που θα ενσχυε και το διαπραγματευτικ μας οπλοστσιο, καθς θα βαζε τη χρα σε τροχι απεξρτησης απ την συνεχ βοθεια απ εταρους.
Η χρα δεν θα απεξαρτηθε, δεν θα λσει τα προβλματ της, δεν θα εμπεδσει να κρτος δικαου, αν δεν κνει μεγλες μεταρρυθμσεις στον τρπο λειτουργας των θεσμν, του κρτους, του πολιτικο συστματος και της οικονομας.
Θα πρεπε απ σμερα η κυβρνηση να ανακοινσει τι, η τελικ συμφωνα με τους εταρους μας θα τεθε σε δημοψφισμα για να χει την υπογραφ του Ελληνικο λαο.
Αυτ θα συμβλλει ουσιαστικ:
1) στην ενσχυση της διαπραγματευτικς θσης της χρας μας,
2) στην δσμευση της Ελλδας ναντι των εταρων, τι η μεταρρυθμσεις θα χουν τη στριξη του Ελληνικο λαο,
3) στην ενσχυση της εντολς - και δυναττητας, της κυβρνησης, να προχωρσει στις μεγλες θεσμικς αλλαγς χωρς αντιστσεις απ το πελατειακ σστημα. Αλλαγς που θα χουν τη στριξη της Ελληνικς κοινωνας - με ευρτερες συναινσεις και στην Ελλδα και στην ΕΕ.
λα αυτ διασφαλζουν την ισχυρ θση της χρας, τη διαπραγματευτικ της δυναμικ καθς και την ομαλ και ασφαλ ξοδο απ την κρση.
Τοτων δοθντων, τα ερωτματα προς την ηγεσα της νας κυβρνησης προκπτουν αβαστα:
Τι ακριβς προτενει;
Ποιο εναι το σχδι της για την ξοδο απ το πργραμμα και την μετβαση στην επμενη μρα;
Ποιες εναι οι μεταρρυθμσεις που σκοπεει να προωθσει και ποιος ο στχος τους;
Αντιμετωπζουν τα κακς κεμενα του πελατεικο κρτους και οικοδομον τις προποθσεις μετβασης στην Μεταπελατειακ Ελλδα;
Τι προτενει για το χρος και πς σκοπεει να καταλξει σε μια αξιπιστη διαπραγματευτικ θση επ του θματος ναντι των εταρων μας;
Θα ανακοινσει την διεξαγωγ ενς δημοψηφσματος και με ποιο αντικεμενο;
Οι απαντσεις πρπει να εναι μεσες και πειστικς.
Και προσθτως, να διαμορφνουν πεδο αξιοπιστας ναντι λων - πολιτν, πολιτικν δυνμεων, εταρων και αγορν.
Αλλ και να συγκροτον πεδο συνεννοσεων, συναινσεων, ακμη και συνεργασιν για την αντιμετπιση των διακυβευμτων που χουμε μπροστ μας.
Αλλις, χι μνον θα εντενεται το αδιξοδο που οδγησε τη χρα στις εκλογς και θα ενισχεται η αβεβαιτητα, αλλ και θα αυξνονται οι κνδυνοι για τις θυσες των Ελλνων και το μλλον τους θα καθσταται λο και περισστερο δηλο.
Καλομε λες τις δημοκρατικς πολιτικς δυνμεις και πρτα απ λους την ηγεσα της κυβρνησης, να αναλογιστον το μγεθος της ευθνης τους ναντι της χρας και του Ελληνικο λαο, να εγκαταλεψουν τις γονες αντιπαραθσεις και τις μικροκομματικς σκοπιμτητες και να αντιληφθον επιτλους τι, η χρα χει ανγκη απ μια μεγαλειδη εθνικ προσπθεια. Κανες δεν μπορε μνος του να ανταπεξλθει στις απαιτσεις των καιρν».