:

Παρασκευ 30 Ιανουαρου 2015

http://www.fourtounis.gr/Στην τελευταα τριμηνιαα κθεσ του για τους μνες Οκτβριο- Δεκμβριο 2014, το κοινοβουλευτικ Γραφεο Προπολογισμο του Κρτους προβανει και σε διαπιστσεις που αφορον τις προοπτικς μιας νας διαπραγμτευσης της Ελλδας με τους εταρους και δανειστς της, θεωρντας την εφικτ και αναγκαα, αν και χωρς αυταπτες για το ερος των αλλαγν που αυτ θα μποροσε να επιφρει.
Πιο συγκεκριμνα, επισημανεται στην κθεση πως τα κρατικ σοδα παρουσασαν υστρηση τους τελευταους μνες του 2014, λγω εξντλησης της φοροδοτικς ικαντητας των Ελλνων, αλλ και λγω των συνεπειν το προεκλογικο κλματος που δημιουργθηκε με αφορμ την προεδρικ εκλογ. Αποτλεσμα ταν η διερυνση του δημοσιονομικο κενο, που μεωσε τα ταμειακ διαθσιμα του Δημοσου, με συνπεια η να κυβρνηση να ξεκιν τη διαχερισ τους απ δυσμενστερη δημοσιονομικ αφετηρα απ την προβλεπμενη.
«Η να κυβρνηση θα πρπει να αποπληρσει εντς των επμενων δο μηνν δνεια (κυρως προς το ΔΝΤ) ψους περπου 4 δισ. ευρ και να αναχρηματοδοτσει ντοκα γραμμτια ψους περπου 7 δισ. Ακμα μεγαλτερο πρβλημα θα προκψει μετ τον Ιολιο 2015, ταν η Ελλδα θα χει ανγκη για 8,8 δισ. ευρ για να καλψει τις υποχρεσεις της ναντι της ΕΚΤ, δευτερευντως ναντι του ΔΝΤ και τκους. Φανεται αδνατο να καλυφθον οι σχετικς χρηματοδοτικς δαπνες χωρς μια συνολικ συμφωνα με τους εταρους» σημεινεται στην κθεση.
Για ολκληρο το 2015, «οι δανειακς υποχρεσεις της χρας ανρχονται σε 22,5 δισ. ευρ και αφορον αποπληρωμς ομολγων που κατχει η ΕΚΤ, δσεις προς εξφληση δανεων απ το ΔΝΤ, καταβολ τκων κ..». Με την προπθεση τι ο Προπολογισμς του 2015 (ο οποος καταστρθηκε απ την κυβρνηση Σαμαρ) εκτελεται κανονικ, «δεν υπρχει ιδιατερο πρβλημα πληρωμς των τκων για τα δνεια της χρας». Ανοικτ μως μνει το ζτημα της αποπληρωμς των διων των δανεων, καθς η προσφυγ στις αγορς δεν εναι δυνατ. Στο πλασιο αυτ, το Γραφεο Προπολογισμο του Κρτους, θεωρε πως μα διαπραγμτευση και συμφωνα της Ελλδας με τους εταρους για την εξυπηρτηση του χρους, εναι δυνατ.
«Στη διαπραγμτευση της Ελλδας με τους Ευρωπαους εταρους, η κθε πλευρ αντιμετωπζει τις δυσκολες της. Η Ελλδα αντιμετωπζει μεγαλτερες δυσκολες, διτι εναι οφειλτρια, χρειζεται περαιτρω χρηματοδοτικ (και τεχνικ) στριξη, χει απολσει πολτιμο χρνο και δεν χει επαρκ διεθν κλυψη. Πιθαν λλειψη συμφωνας σε σχση με τη διευθτηση των χρηματοδοτικν αναγκν της χρας θα ισοδυναμοσε με πιστωτικ γεγονς» σημεινεται στην κθεση. Απ την λλη πλευρ, ωστσο, «η διαπραγματευτικ θση των Ευρωπαων εταρων εναι επσης δσκολη, διτι παρλο που φανεται τι εναι εξοπλισμνοι με θεσμος για να αποτρψουν επκταση της κρσης (ΕΜΣ, να πολιτικ ΕΚΤ κ..), εν τοτοις οι -πολιτικς κυρως- επιπτσεις μιας αρνητικς εξλιξης εναι ανυπολγιστες» επισημανεται στην κθεση.
Σε περπτωση που δεν επλθει συμφωνα, η Ελλδα θα απολσει κατ' αρχς 7,2 δισ. ευρ των δανεων του ΔΝΤ και της Ευρωζνης, και η ελληνικ κυβρνηση δεν θα μπορσει να συμμετσχει μσω των τραπεζν στο πργραμμα «ποσοτικς χαλρωσης» της ΕΚΤ. «Για τη συμμετοχ σε αυτ χουν τεθε ως κριες προποθσεις η παρξη προγρμματος προσαρμογς» υπενθυμζει το Γραφεο. Το ποσ δε που μπορε να αντληθε απ τον Μρτιο του 2015 ως τον Σεπτμβριο του 2016 απ το πργραμμα «ποσοτικς χαλρωσης» ανρχεται σε περπου 30 δισ. «και θα συνβαλε στην επιδιωκμενη ανπτυξη αντ της λιττητας». Επσης, χωρς πργραμμα προσαρμογς, η ελληνικ κυβρνηση «δεν θα μπορε να αξιοποισει το ποσ των 11,4 δισ. που χει σμερα το Ταμεο Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας» σημεινεται, μεταξ λλων, στην κθεση.
Ωστσο, «τυχν ρξη θα εχε μεσο κστος και στους εταρους, κυρως διτι χουν εγγυηθε το μεγαλτερο μρος του δημσιου χρους της Ελλδας». Μχρι σμερα η Ελλδα χει λβει 183 δισ. ευρ ως χρηματοδοτικ στριξη απ την ΕΕ -μνο το γερμανικ μερδιο εναι περπου 50 δισ. και το διο ισχει και για τα λλα κρτη-μλη. «Συνολικ, η ελληνικ θση εναι μεν αδναμη, αλλ και η ΕΕ δεν θα ωθσει στα κρα τις απαιτσεις της, δεδομνου κιλας τι γενικ η κατεθυνση της οικονομικς πολιτικς αμφισβητεται δη ιδεολογικ και πολιτικ. Επσης, δε θα πρπει να υποτιμσουμε τι να πιθαν GRexit θα καθιστοσε την ευρωζνη απλ ζνη συναλλαγματικν ισοτιμιν και συνεπς θα πληττε τη συνοχ της και θα αξανε τον πιστωτικ κνδυνο για λλες υπερχρεωμνες χρες. Επιπλον, θα ενσχυε τις ευρωσκεπτικιστικς κεντρφυγες τσεις σε πολλς χρες- μλη» σημεινεται στην κθεση.
Λαμβνοντας υπψη τα παραπνω, το Γραφεο Προπολογισμο του Κρτους, εκτιμ πως «για οικονομικος και στρατηγικος λγους, οι εταροι δε θα εναι ανυποχρητοι στις θσεις τους», πσο δε μλλον, ταν διαπιστνεται «δη δρομολογομενη αλλαγ πολιτικς στην ΕΕ». Το Μνημνιο «επιδχεται αλλαγς, κυρως για μια διρθωση κοινωνικν αδικιν, ενδυνμωση του δικτου προστασας των φτωχν, και την αποδιρθρωση του τυπου και τυπικο θεσμικο πλαισου που προστατεει τους “χοντες και κατχοντες” και κνει δυνατ μεγλης κτασης προσοδοθηρικ συμπεριφορ (...) Η ενδυνμωση της προστασας των μη ευνοημνων εναι δυνατ» σημεινεται.
λλες προτσεις που χουν ως στχο την αρχιτεκτονικ και την πολιτικ της ΕΕ, «συμππτουν με ιδες που κυκλοφορον σε λλα κρτη-μλη της Ευρωζνης, δη εφαρμζονται (ποσοτικ χαλρωση με το πργραμμα Ντργκι) προτενονται απ αυτ (πρωτογεν πλεονσματα, χωρς να συνυπολογισθον οι δημσιες επενδσεις) και μπορε με κποια μορφ να συμφωνηθον σε βθος χρνου. Σε αυτ το πλασιο, το απαιτομενο ψος των πρωτογενν πλεονασμτων και κποιας μορφς αναδιρθρωση του χρους εναι διαπραγματεσιμα».
Δυσκολες αναμνεται, ωστσο, να αντιμετωπσει η ελληνικ κυβρνηση στην προσπθει της να ανατρψει υιοθετημνα προαπαιτομενα, πως εκενα που αφοροσαν τις παρεμβσεις στην αγορ εργασας, τις ιδιωτικοποισεις, το σστημα κοινωνικς ασφλισης και τις αλλαγς στη δημσια διοκηση, καθς «η οικονομικ φιλοσοφα της νας κυβρνησης (πως απορρει απ το πργραμμα της Θεσσαλονκης) αποκλνει απ αυτν του μνημονου». Και παρτι η ΕΕ «δεν θα εναι αρνητικ σε ναν συμβιβασμ» για το ονομαστικ χρος, δεν εναι σαφς σε τι ακριβς θα συνστατο αυτς ο συμβιβασμς.
Τλος, σημεινεται η προτροπ του Γραφεου Προπολογισμο του Κρτους, να μην προτσσεται απ τη να κυβρνηση το «τλος της λιττητας», καθς αυτ συνιστ «εσφαλμνο στχο εφσον δεν συνδεται με αναπτυξιακ προοπτικ». «Η μφαση στο τλος της λιττητας υποβαθμζει λλες προτεραιτητες, που συνδονται με το μλλον της χρας, καθς απλ καλλιεργε προσδοκες για βραχυχρνια εισοδηματικ και μνον οφλη, χωρς αλλαγς σε θεσμος, διαδικασες, συμπεριφορς» σημεινεται μεταξ λλων.