Telegraph: 150%

Πμπτη 29 Ιανουαρου 2015

http://www.fourtounis.gr/Σμφωνα με το ΕΚΚΑ τα ποσοστ της πορνεας στην Ελλδα χουν εκτοξευθε κατ 150%. Ποις εναι οι προεκτσεις, οι συνπειες και οι κνδυνοι που προκπτουν;
Με αφορμ τις εθνικς εκλογς στην Ελλδα, φανεται πς φωτστηκαν κι λλες πτυχς της ελληνικς κοινωνας απ τα διεθν μσα. Συγκεκριμνα η Βρετανικ Telegraph δημοσιεει να ρθρο με ττλο «Prostitution: The hidden cost of Greece's economic crisis», σχετικ με την πορνεα στην Ελλδα και τους απαρχαιωμνους νμους που την πλαισινουν. 
Αναφρει τι η ανεργα στην Ελλδα χει λλη μα πλευρ, η οποα παραμνει σκοτειν και μλλον εσκεμμνα. Σμφωνα με το Εθνικ Κντρο Κοινωνικν Ερευνν (ΕΚΚΕ) τα ποσοστ της πορνεας στην χρα χουν εκτοξευθε κατ 150% τα τελευταα χρνια της οικονομικς κρσης, που σημανει τι γυνακες που παλαιτερα εχαν λλες δουλεις, στρφηκαν στην πορνεα προκειμνου να συντηρσουν τις διες και τις οικογνειες τους.  
Αυτ τη στιγμ, σμφωνα πντα με το ΕΚΚΕ, στην Ελλδα υπρχουν 20.000 πρνες, απ τις οποες μνο οι 1000 εργζονται νμιμα. Αυτ συμβανει γιατ ναι μεν η πορνεα στον δρμο εναι νμιμη, αλλ το επγγελμα δεν αναγνωρζεται και ρα οι γυνακες που εργζονται σ’ αυτ δεν προστατεονται απ τον νμο. Μνο οι πρνες που εργζονται σε οκους ανοχς (τα λεγμενα Studio) καλπτονται απ τον νμο ως εργαζμενες, εν στην πραγματικτητα υπρχουν χιλιδες ακμη πρνες που δουλεουν εκτς αυτν. Η Ελληνικ πολιτεα χει φροντσει για την εργασα στους οκους ανοχς με τους εξς νμους: Κθε «studio» πρπει να χει νμιμη δεια, κθε πρνη πρπει να χει ιατρικ κρτα, η οποα ανανενεται κθε δο εβδομδες. Επσης οι πρνες πρπει να εναι νω των 18 ετν, να χουν νμιμη δεια εργασας στην Ελλδα, να μην πσχουν απ κποια ψυχικ ασθνεια, να μην εναι εθισμνες σε ουσες και να μην εναι παντρεμνες. Το τραγικ εναι τι λοι αυτο οι ροι ισχουν μνο για τις εργαζμενες στους οκους ανοχς με την Πολιτεα να αδιαφορε ουσιαστικ πλρως για τις αμτρητες γυνακες που εκθτουν καθημεριν τον εαυτ τους σε κνδυνο εκδιδμενες στον δρμο. Και το χειρτερο εναι τι αυτ τη στιγμ στην Ελλδα, σμφωνα με ρευνες, χουν οδηγηθε στον δρμο και χουν πλησισει την εξρτηση στα ναρκωτικ, γυνακες παντρεμνες με παιδι, γυνακες με μρφωση, γυνακες που δεν θα πστευε κανες ποτ τι θα επλεγαν αυτν τον δρμο. 
Το BBC κανε να ντοκιμαντρ με θμα την πορνεα στα χρνια της κρσης και αφιρωσε να μεγλο μρος του στην Ελλδα. Η Σολα Αλευρδου, ιδιοκττρια οκου ανοχς, μλησε για τις παντρεμνες γυνακες που προσρχονται και ζητνε δουλει επειδ δεν χουν να τασουν τα παιδι τους. Στην κμερα του BBC μλησε και μια γιατρς που κατληξε στην πορνεα για να φρει λεφτ στο σπτι της. Εξγησε τι η πελατεα της ως γιατρο χει μειωθε στους τρεις ασθενες την εβδομδα, τσι τους καλοκαιρινος μνες επλεξε να εκδδεται προκειμνου να βγλει το ενοκιο του σπιτιο και να συντηρε τους ηλικιωμνους γονες της. Λει συγκεκριμνα: «Ζω διπλ ζω και πρπει να το ξρω μνο εγ αυτ. χω κνει αιτσεις για να δουλψω σε κποια κλινικ στο εξωτερικ και κθε μρα ελπζω σε μια θετικ απντηση για να τελεισει ο εφιλτης». 
Η Telegraph στο σχετικ ρθρο που δημοσιεει τονζει τι το βασικ πρβλημα εδ δεν εναι ηθικ. Το πρβλημα εναι οι κνδυνοι που συντρχουν με την παροσα κατσταση. Τα τελευταα τσσερα χρνια το AIDS στην Ελλδα χει αξηση 200%. Το 2012 προκειμνου να περιοριστε η αξηση των κρουσμτων του ιο HIV, οι ελληνικς αρχς κριναν τι πρπει να δημοσιοποιον φωτογραφες γυναικν που εχαν προσβληθε απ την ασθνεια. Το αποτλεσμα; Σταμτησαν να κνουν τακτικ εξετσεις οι πρνες, απ φβο μπως ζσουν αυτν τον δημσιο εξευτελισμ. Και λα αυτ στην Ελλδα. Στην Ελλδα της Ευρπης. 
Επιπλον η ραγδαα αξηση των ποσοστν πορνεας, πως εναι επμενο φερε και την αξηση του ανταγωνισμο. Η ψαλδα προσφορς και ζτησης νοιξε. Περισστερες πρνες, λιγτεροι πελτες. Η συνπεια ταν να πσει πολ η τιμ της «ταρφας», η οποα πλεν εναι μλις 15 ευρ. Η αμσως επμενη συνπεια ταν τι οι πρνες υποκπτουν σε «καπρτσια» πελατν προκειμνου να αμοιφθον περισστερο. να πολ συνηθισμνο «καπρτσιο» εναι να γνεται η πρξη χωρς προφυλξεις.
Κπως τσι εναι η κατσταση στην Ελλδα της κρσης και της «αλλαγς». Και ο δημοσιογρφος της Telegraph θτει το ερτημα αν η να αριστερ κυβρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρπει να επανεξετσει, εκτς απ τους ρους με την Τρικα, και την «σκονισμνη», απαρχιωμνη νομοθεσα γρω απ την πορνεα. Και ποις ξρει πσων λλων τομων στην κοινωνα...

Διαβστε ολκληρο το ρθρο της Telegraph, στα αγγλικ πατντας ΕΔΩ