: 52.293

Σββατο 24 Ιανουαρου 2015

www.fourtounis.grΞεπρασε κθε προηγομενο η λστα αναμονς για το εφπαξ, καθς, σμφωνα με τα επσημα στοιχεα των ταμεων πρνοιας, που αποκαλπτει ο «Ελεθερος Τπος της Κυριακς», 52.293 ασφαλισμνοι που συνταξιοδοτθηκαν απ το δημσιο, το ΙΚΑ, τις ΔΕΚΟ και τις τρπεζες, περιμνουν να πληρωθον το εφπαξ.
Απ το σνολο των δικαιοχων:
– Οι 40.700 περιμνουν εφπαξ απ το Ταμεο Πρνοιας Δημοσων Υπαλλλων, πως αναφρεται σε απφαση του υπουργεου Εργασας, με την οποα εγκρθηκα υπερωρες, για να διεκπεραιωθον οι 40.700 αιτσεις.
– Οι 8.843 δικαιοχοι προρχονται απ τους τομες πρνοιας του ιδιωτικο τομα.
– Οι 2.750 ασφαλισμνοι περιμνουν εφπαξ απ το ταμεο πρνοιας των ΔΕΚΟ και τραπεζν.
– Το 92% των δικαιοχων χει συνταξιοδοτηθε μετ την 1η Σεπτεμβρου του 2013 και, ως εκ τοτου, «εμππτει» στο νμο που προβλπει τι για σους αποχωρον με σνταξη απ τον Σεπτμβριο του 2013 και μετ το εφπαξ θα εναι ανλογο με το πλθος των αιτσεων που θα μπορε να πληρνει το κθε Ταμεο. Ο χρνος πληρωμς θα ξεκινσει πιθαντατα μετ τον Μρτιο-Απρλιο, αν και οι εκλογς εναι πιθαν να πνε ακμη πιο πσω τις αρχικς ημερομηνες.
Σμφωνα με το νμο, το τελικ ποσ θα καθοριστε:
– Αφο υπολογιστον τα ταμειακ διαθσιμα.
– Αφο υπολογιστε πσο στοιχζουν λα τα εφπαξ που εναι σε αναμον κθε χρνο.
– Αφο υπολογιστε το ποσ που μπορε να πληρωθε μσα στο τος, στε ο τελικς λογαριασμς να εναι ισοσκελισμνος, δηλαδ τα εφπαξ που θα πληρωθον, να μην υπερβανουν τα σοδα του Ταμεου και να μην υπρχει καθλου λλειμμα.

www.fourtounis.gr