Παρασκευ 16 2015

www.fourtounis.grΗ απογραφ του 2011 επφερε αλλαγς στην κατανομ των βουλευτικν αλλαγν οι οποες θα εφαρμοστον για πρτη φορ απ φτος.
Συγκεκριμνα, στις εκλογς της 25ης Ιανουαρου θα αυξηθον οι δρες στους παρακτω νομος:
Αττικς: Οι δρες αυξνονται απ 12 σε 15
Β' Αθηνν: Οι δρες αυξνονται απ 42 σε 44.
Α' Πειραι: Οι δρες γνονται 6 απ 5
Θεσπρωτα: Οι δρες γνονται 2 απ 1.
Μαγνησα: Οι δρες γνονται 6 απ 5.
Κυκλδες: Οι δρες γνονται 4 απ 3.

Οι νομο στους οποους θα μειωθον οι δρες εναι οι εξς:
Α' Αθηνν: Οι βουλευτς μεινονται απ 17 γνονται 14.
Σρρες: Οι δρες γνονται 6 απ 7.
Τρκαλα: Οι δρες γνονται 4 απ 5.
Καρδτσα: Οι δρες γνονται 4 απ 5.
Αχαα: Οι δρες γνονται 8 απ 9.
Αιτωλοακαρνανα: Οι δρες γνονται 7 απ 8.
Βοιωτα: Οι δρες γνονται 3 απ 4.

Πσους σταυρος χουν δικαωμα να βλουν οι ψηφοφροι
1 σταυρς: Στις περιφρειες απ 1 ως 3 δρες.
2 σταυρο: Στις περιφρειες απ 4 ες 7 δρες.
3 σταυρο: Στις περιφρειες απ 8 ως 12 δρες.
4 σταυρο: Στις περιφρειες απ 13 και νω δρες.