Τρτη 13 Ιανουαρου 2015

<p>The building blocks of not destroying the European economy.</p>  Photographer: MIlos Bicanski/Getty ImagesΤην ποψη πως μια ενδεχμενη κυβρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλδα πρπει να φανε εξαιρετικ προσεκτικ και να πρει «ιδες» απ τα προβλματα που αντιμετπισαν Βραζιλα και Αργεντιν εκφρζει ο επικεφαλς οικονομικς σμβουλος της Allianz σε ρθρο του στο Bloomberg.
Ο οικονομολγος Μοχμεντ Ελ Εριν, στο κεμεν του, κνει λγο για να κμμα της αριστερς με ακραες θσεις που δεν χει δοκιμαστε ποτ στην εξουσα και ενδεχομνως θα βρθε αντιμτωπο με να ξεπολημα (sell off) στις αγορς.
«Οι πιστωτς γνονται νευρικο για τις προοπτικς της χρας, ιδιατερα δε, για τη σταθερτητα των συναλλαγματικν ισοτιμιν και την ικαντητα της χρας να εξυπηρετσει το χρος της. Ο ηγτης του κμματος αντιδρ επιχειρντας να περιγρψει μια πιο καθησυχαστικ εικνα για το μλλον υπ μα να κυβρνηση. Ωστσο οι προσπθεις του πφτουν στο κεν καθς υπρχει ο κνδυνος ανατροφοδτησης της οικονομικς και χρηματοπιστωτικς μετατπισης» γρφει ο Ελ Εριν.
Διαβζοντας τις παραπνω γραμμς κποιος θα πστευε τι το κεμενο μιλει για την Ελλδα, αλλ ο αρθρογρφος αναφρεται στην κατσταση που επικρατοσε στη Βραζιλα πριν απ τις προεδρικς εκλογς του 2002, ταν ο Λους Ινσιο Λολα ντα Σλβα (Λολα), προπορευταν στις δημοσκοπσεις. 
«Για πολλ χρνια μχρι ττε, ο Λολα προσγγιζε μια οικονομικ πολιτικ που πρτεινε αναδιαρθσεις χρεν μεγλης κλμακας καθς και μεγλη εξρτηση απ τον κρατισμ, που θα οδηγοσαν στην ανπτυξη» γρφει ο Μοχμεντ Ελ Εριν.

Τι μπορε να μθει ο ΣΥΡΙΖΑ απ τη Βραζιλα του Λολα
Αναφερμενος στην Ελλδα, ο αρθρογρφος υποστηρζει τι, δεδομνου πως οι τελευταες δημοσκοπσεις δεχνουν το αντιμνημονιακ κμμα ΣΥΡΙΖΑ να προπορεεται στις εκλογς, οι ελληνικς αγορς εμφανζουν ορισμνα απ τα χαρακτηριστικ της Βραζιλας το δετερο εξμηνο του 2002. Ο κνδυνος για το δημσιο χρος πως μετρται απ την εξπλωση των κρατικν ομολγων χει εκτοξευθε ακολουθομενος απ τη συζτηση για πιθαν αναδιρθρωση του χρους αλλ και με διαταραχ στις συναλλαγματικς ισοτιμες.
Επιπλον, τονζει, ο ηγτης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλξης Τσπρας, επιχειρε να καθησυχσει τις αγορς, που μχρι τρα τουλχιστον, κφευαν για τρεις λγους: τη ρητορικ του Τσπρα στο παρελθν, μα εγχρια αφηγηματικ εκστρατεα που περιλαμβνει δυνητικ επιβλαβες αναφορς στη Γερμανα και να μεγαλτερο ευρωπακ φαινμενο που περιλαμβνει την νοδο των «μη συμβατικν» πολιτικν κομμτων.

Βαθτερο το πρβλημα στη χρα: Οι πολιτικο δεν πτυχαν πολλ
Σμφωνα με τον επικεφαλς οικονομικ σμβουλο της Allianz, το πρβλημα της Ελλδας εναι βαθτερο και σχετζεται με την πολιτικ προσγγιση και το θεσμικ πλασιο που χει τεθε, καθς, παρ τις μεγλες θυσες του ελληνικο λαο, οι πολιτικο δεν χουν πετχει την ανπτυξη, οτε την καταπολμηση της φτχειας και της ανεργας. Το αποτλεσμα εναι να ενταθε η κπωση μεταξ των πολιτν και της πολιτικς τξης, με απρβλεπτες συνπειες για το μλλον της χρας.

Το Grexit εναι πντα στο... πργραμμα
Ενδεχμενο Grexit αποτελε μα πιθαντητα, σημεινει ο Ελ Εριν, παρ το τι ο κ. Τσπρας δεν το υποστριζε αυτ για μεγλο χρονικ διστημα. Αντιθτως χει ταχθε υπρ της αναδιαπραγμτευσης με τους Ευρωπαους εταρους της Ελλδας στε να απαλυνθον οι πολιτικς λιττητας και να διευκολυνθον οι ροι για το δημσιο χρος, σε συνδυασμ με την παροχ επιπρσθετης χρηματοδτησης. Οι προτσεις αυτς χουν ως στχο να τεθε η χρα σε καλτερη θση στε να εφαρμσει τις διαρθρωτικς μεταρρυθμσεις που απαιτονται για να αναζωογονηθε η ανπτυξη και η δημιουργα θσεων εργασας.
Η Ελλδα θυμζει και την Αργεντιν του 2011
Ο αρθρογρφος επισημανει πως η Βραζιλα δεν εναι η μνη περπτωση που μοιζει με αυτν της Ελλδας. Η Αργεντιν επσης, πως ταν τον Δεκμβριο του 2011 με την οικονομικ κακοδιαχεριση και τις αναταραχς στην αγορ, θυμζει την Ελλδα. Η περπτωση της Αργεντινς θα μποροσε να χρησιμεσει ως υπενθμιση προς την Ελλδα για τη σημασα της ελαχιστοποησης της πιθαντητας για μια απροετομαστη και τακτη ξοδο απ τη νομισματικ νωση, κτι που θα προκαλοσε σοβαρ ανασττωση στις οικονομικς της σχσεις και μεγλη υπονμευση στη λειτουργα της οικονομας της.
Καθς εναι πιθαν να βρεθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβρνηση, θα πρπει να δσει μφαση στην ομαλ διαχεριση των οικονομικν εντς της Ευρωζνης και να κλειδσει πσω του τους μηχανισμος της εξδου απ αυτν. Θα πρπει επσης να διαθτει να εναλλακτικ σχδιο Β για τις συναλλαγς και τις πληρωμς, κτι που θα απαιτοσε σαφ επικοινωνα ενς εναλλακτικο οικονομικο ορματος για τη χρα. Θα απαιτοσε επσης τον γκαιρο συντονισμ με τους Ευρωπαους εταρους συμπεριλαμβανομνης μιας γργορης στροφς σε κποια παραλλαγ με τη συμφωνα που χει συνψει με την ΕΕ, που θα εξακολουθε να παρχει προνομιακ πρσβαση και αλληλεπδραση της νωσης με την Ελλδα, αναφρεται στο ρθρο του Μοχμεντ Ελ Εριν.
Η ΝΔ κατηγορε τον Τσπρα τι θλει να μας κνει Βενεζουλα
Για τις εκλεκτικς συγγνειες του Αλξη Τσπρα με το μοντλο της Βενεζουλας και την κατσταση που επικρατε στη χρα, μιλ η Να Δημοκρατα κατηγορντας τον πρεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τι δεν μπορε να εξαπατ τον ελληνικ λα.
Η ανακονωση της ΝΔ αναφρει:
«Τα μοντλα πρτυπα για τον κ. Τσπρα αποδεικνονται, για λλη μια φορ, καταστροφικ και καταδεικνουν τι πρπει να αποφγουν οι λληνες. Ο κ. Τσπρας δλωνε τι “η Βενεζουλα αποτελε να μοντλο που πρπει να ακολουθσουμε στε να αφσουμε πσω το καπιταλιστικ μοντλο που κυριαρχε σμερα στην Ευρπη”. Απ χθες, λοιπν, στο μοντλο Τσπρα, τη Βενεζουλα, τα σοπερ μρκετ και τα παντοπωλεα τα φρουρε ο στρατς και η κυβρνηση Μαδορο απαγορεει στους καταναλωτς να ψωνζουν πνω απ δο φορς την εβδομδα (!). Και λα αυτ τα δημιουργον οι σντροφοι του κ. Τσπρα, το Ενωμνο Σοσιαλιστικ Κμμα της Βενεζουλας με το οποο ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρε εκλεκτικ συγγνεια. Μετ απ αυτ, ο κ. Τσπρας δεν μπορε να εξαπατ τον ελληνικ λα».

Διαβστε το ρθρο του Mohamed A. El-Erian πως εναι δημοσιευμνο στα αγγλικ, πατντας ΕΔΩ