;

Δευτρα 12 2015

Μα, εναι δυνατ να συμβε αυτ; Φυσικ και εναι δυνατ, ταν ο προχος των υπηρεσιν εναι το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανας. Αμφισβτηση δεν δχομαι γιατ ο παθν εμαι εγ ο διος. Αναλυτικ τα γεγοντα χουν ως εξς.
Τη Δευτρα 12 Ιανουαρου 2014, κατ το μεσημρι, πρα στο πρακτορεο κδοσης εισιτηρων που βρσκεται Σωκρτους & Αγου Κωνσταντνου (ακριβ διεθυνση δεν θυμμαι) και ζτησα να μου εκδσουν να εισιτριο για να ταξιδψω το απγευμα στο Ευηνοχρι Αιτωλοακαρνανας. Η υπλληλος μου επε τα δρομολγια και ζτησα να μου εκδσει εισιτριο με το λεωφορεα που θα αναχωροσε απ Κηφισ στις 6 το απγευμα.
«Θα κατβω στη γφυρα», της επα.
«Καννα πρβλημα, μου απντησε η υπλληλος.
www.fourtounis.grΤο απγευμα φτασα στα πρακτορεα του Κηφισο και την ρα που πγα να επιβιβαστ μου ρθε το πρτο αστροπελκι.
«Δεν μπορετε να ταξιδψετε με αυτ το εισιτριο» μου λει με φος αυστηρ ο υπλληλος.
«Γιατ, παρακαλ;» ρωτω εγ.
«Γιατ απλ το λεωφορεο αυτ δεν κνει στση στη γφυρα Ευηνοχωρου» μου απντα.
«Μα, εγ κριε, χω εισιτριο για το οποο πλρωσα και θα πρπει να ταξιδψω. λλωστε αποσκευς δεν χω το μνο που χει να κνει ο οδηγς εναι να σταματσει και να κατβω», του λω παρακλητικ.
«Εγ δεν μπορ να κνω τποτα και μη με ενοχλετε», μου απαντ.
«Υπρχει κποιος υπεθυνος εδ», τον ρωτ, που να μην τον εχα ρωτσει….
«Μα, τι θες τρα κριος; Τρβα ρτα τον οδηγ κι αν αυτς δεχτε θα εξοδψεις» μου λει με φος χιλων καρδιναλων!!!
www.fourtounis.grΒρσκω τον οδηγ και το παρακαλ, μιας κι χει γνει λθος κι αυτ δεν οφελεται σε μνα, να δεχτε να κνει μια στση και να μπορσω να ταξιδψω.
«Μα, τι λες τρα νθρωπ μου, εγ χω να φτσω απψε στην ρτα – τι δουλει χει η ρτα με το Αγρνιο δεν μπορ να το καταλβω – και θα κθομαι να ασχολομαι με σνα»!!!» με αποστμωσε.
«Σε παρακαλ…»
 «Δεν γνεται τποτα!!!»
«Πετε μου παρακαλ πο κνει στση αυτ το λεωφορεο;»
«Στο Αντρριο και στην Αγριλι» μου απαντον.
«Μπορ να κατβω στο Αντρριο;» τους ρωτ.
«Ναι, μου απαντ ο αυστηρς ελεγκτς, αλλ θα μου δσεις το εισιτριο να το διορθσουμε».
Μου γρφει πνω σε αυτ πως φανεται τη λξη «Αντρριο» και ταν τον ρωτ αν θα μου επιστρψει τη διαφορ τρα τα εδα λα. «Αυτ δε γνονται» μου επε. «Θλεις δε θλεις να ταξιδψεις;» συνχισε με το διο φος.
Φυσικ και θελα να ταξιδψω και το μνο πο κανα ταν να τηλεφωνσω σε κποιο γνωστ κου, στε να ρθει να με παραλβει στο Αντρριο και να με μεταφρει στο Ευηνοχρι.
Φτνοντας στο Αντρριο κανα λλο να ολθριο λθος. Εχα, ο θλιος, το θρσος να ζητσω το νομα του οδηγο. Αντιλαμβνεστε τι εισπραξα την απλυτη απαξωση. Εναι βλπεις ακριβοθρητο μυστικ το νομ του. Φυσικ με αγριοκοταξε ταν φωτογρφισα τον αριθμ του λεωφορεου.
www.fourtounis.grΣτην συνχεια πγα στο εκε πρακτορεο. Ζτησα απ την κυρα (υπλληλος πρκτορας δεν γνωρζω) να πιστοποισει τι κατβηκα απ το συγκεκριμνο λεωφορεο. Ευγενστατα και εγκαταλεποντας εξυπηρετομενο πελτη, με ρτησε τι εχε συμβε. Μου ζτησε συγγνμη και μου επε ευγενστατα τι θα κνει τι μπορε για να εξυπηρετηθ. Την ευχαρστησα και της ζτησα στο πσω μρος του εισιτηρου να γρψει τι παρουσιστηκα εκε εκενη την ρα.
Μη μου ζητσετε να σχολισω τις δυο διαφορετικς συμπεριφορς, ας το κνει αυτ ο κ. πρεδρος του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανας που εναι και αρμδιος.

Και τρα στο προκεμενο.
Αξιτιμε, κριε πρεδρε του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανας,
1. Εγκρνετε λα σα μου συνβησαν;
2. χετε δεν χετε συνεργασα με το συγκεκριμνο πρακτορεο; (μου επαν θραστατα τι δεν εναι δικ μας εισιτριο)
3. Τι θα κνετε για να αποδεξετε τι σβεστε τους πελτες, πως οφελετε;
4. χουν δεν χουν οι πελτες σας δικαιματα τα οποα εσες οφελετε να σβεστε;
Θα μποροσα να παραθσω κι λλα ερωτηματικ. Δεν θα το κνω. Δεν αξζει τον κπο.
Αναμνω μια απντηση αποκλειστικ απ εσς και χι απ λους αυτος τους ανευθυνοπεθυνους οι οποοι με ταλαιπρησαν.