26

. ,

Κυριακ 11 2015

http://s.kathimerini.gr/resources/2015-01/11s11senaria-thumb-large.jpgΤρα εντελς διαφορετικ εκλογικ σενρια παρουσιζει η «Κ». Τρα σενρια που σχετζονται με σα συζητομε τον τελευταο καιρ στις παρες μας και προσπαθον να απαντσουν στο κρισιμτερο ερτημα που χουμε λοι. Το αν θα χουμε αυτοδναμη κυβρνηση το βρδυ της 25ης Ιανουαρου στω τη δυναττητα του σχηματισμο μιας συγκυβρνησης την επομνη.
Δεν ελχθη τυχαα τι τα σενρια «προσπαθον να απαντσουν». Οι δημοσκποι συμφωνον τι αυτς οι εκλογς θα αποδειχθον σως οι πιο αββαιες των τελευταων ετν για δο λγους.
• Πρτον, γιατ ο πχης της αυτοδυναμας εξαρτται αποκλειστικς και μνον απ τα κμματα που δεν θα μπουν στη Βουλ (σο μεγαλτερο εναι το συνολικ ποσοστ τους, τσο ο πχης μεινεται απ το 39% προς τα κτω) και κανες δεν μπορε να προβλψει σμερα αν π.χ. οι ΑΝΕΛ το Κνημα του Γ. Παπανδρου θα εξασφαλσουν το 3%.
• Και δετερον, γιατ εν λες οι δημοσκοπσεις προβλπουν τι ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. θα χουν μεγαλτερο θροισμα απ’ ,τι το 2012, λλο «διψφιο» κμμα δεν διαφανεται τι θα προκψει. λες οι ρευνες βρσκουν τα μικρ κμματα να κινονται μεταξ του 4% και του 7%, γεγονς που αν επιβεβαιωθε, θα επηρεσει βεβαως και τη μετεκλογικ τους συμπεριφορ. Διτι εναι προφανς π.χ. τι ο κ. Θεοδωρκης χι μνον δεν θα χει τη διθεση να θσει ρους στον κ. Τσπρα, αν λβει φερ’ ειπεν κτω απ 5%, αλλ και καννα λγο να στηρξει μια κυβρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αν κρνει τι δεν θα μπορε να επηρεσει τις αποφσεις της.
Με αυτς τις δο επισημνσεις, ας δομε τα τρα σενρια διευκρινζοντας τι δεν προκπτουν απ κποια δημοσκπηση και τι βασικ στχο χουν να καταδεξουν πσο αστθμητες εναι οι συνθκες που μπορον να οδηγσουν απ την αυτοδυναμα μχρι την ακυβερνησα.
1. Φαινμενο ευρωεκλογν με δικομματισμ στο 62%.
Το σενριο αυτ προβλπει τι η πλωση θα λειτουργσει προς φελος των κ. Τσπρα και Σαμαρ, αλλ χι σο προσβλπουν. Συγκεκριμνα, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβνει 34% και η Να Δημοκρατα 28%. πως φανεται ωστσο και στον πνακα, παρ το χαμηλ αυτ ποσοστ (τσο λαβε η Ν.Δ. ταν συνετρβη το 2009 απ το ΠΑΣΟΚ), ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθνει να αποσπσει οριακ την αυτοδυναμα! Πς μπορε να συμβε αυτ; Φτνει να συντρξουν δο προποθσεις. Η πρτη εναι να μπουν στη Βουλ ξι κμματα (π.χ. ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., «Ποτμι», Χ.Α., ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ) και να μενουν ξω οι ΑΝΕΛ και το νεοσστατο Κνημα. Αν τοτο συμβε και παρλληλα οι ψηφοφροι επαναλβουν τη διθεσ τους να σκορπσουν τις ψφους τους σε λλα μικρ κμματα (στις ευρωεκλογς το κανε το 17% των πολιτν), ο ΣΥΡΙΖΑ μπορε να φτσει στις 151 δρες μλις με 34%. Ενδεχμενο εφιαλτικ σως ακμη και για τον διο τον κ. Τσπρα, καθς θα κληθε να διαπραγματευθε στις Βρυξλλες χοντας τυπικς την πλειοψηφα της Βουλς, αλλ διαθτοντας κατ’ ουσαν τη στριξη μνον του 1/3 των πολιτν. Παρεμπιπτντως, υπογραμμζεται τι ακμη και 35% και 36% να λβει ο ΣΥΡΙΖΑ στο εν λγω σενριο, πλι θα χει μια ισχν πλειοψηφα 153 - 155 εδρν.
2. Σενριο υψηλο δικομματισμο (68%).
Εδ η πλωση λειτουργε προς φελος κυρως του ΣΥΡΙΖΑ, που εκτοξεεται στο 36%, αλλ και της Ν.Δ. που ηττται μεν, αλλ φτνει στο 32% (απ 22,7% που λαβε στις ευρωεκλογς). Δετε μως το παρδοξο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λγω του τρελο εκλογικο νμου, δεν κατακτ την αυτοδυναμα! Και τοτο συμβανει ακριβς γιατ μεινεται το αθροιστικ ποσοστ των κομμτων που δεν θα μπουν στη Βουλ. Στην περπτωση δε που προκψει, πως προβλπει το εν λγω σενριο, επτακομματικ Βουλ (αν μπει π.χ. και το κμμα Παπανδρου), ττε ο ΣΥΡΙΖΑ θα χει 147 δρες. Θα χρειζεται, δηλαδ, οπωσδποτε τη βοθεια ετε του «Ποταμιο» ετε του ΠΑΣΟΚ ετε του κ. Παπανδρου (κτι που χει απορρψει εκ προοιμου) ετε του ΚΚΕ (κτι που απορρπτει ο κ. Κουτσομπας), με συνπεια να διαφανεται ως πολ πιθαν η περπτωση της ακυβερνησας και επομνως και δετερων εκλογν.
3. Η ανατροπ της Ν.Δ.
Το τρτο σενριο, τλος, εναι σχεδν ββαιο τι θα αναδεξει κυβρνηση. Και τοτο διτι σε περπτωση στω οριακς νκης της Ν.Δ. (π.χ. με 33% ναντι 32%) εκενη θα χει την ευχρεια να συνεργαστε πλον χι μνον με το ΠΑΣΟΚ, αλλ και με το «Ποτμι» και με το Κνημα ΓΑΠ, αν μπει στη Βουλ. Οπως φανεται στον πνακα, σε περπτωση επτακομματικς Βουλς, η Ν.Δ. θα εχε 143 δρες και θα μποροσε να συγκυβερνσει με οποιοδποτε κμμα λμβανε στω το 4%.
Οι δο αστθμητοι παργοντες
Οι δημοσκποι επισημανουν δο ακμη κρσιμες παραμτρους που θα επηρεσουν το αποτλεσμα. Η πρτη αφορ τη Χρυσ Αυγ (Χ.Α.). Ολες οι δημοσκοπσεις συμφωνον τι το κμμα του κ. Μιχαλολικου εμφανζει τους τελευταους μνες μια σαφ κμψη και προβλπουν τι δεν θα επαναπροσεγγσει καν το ποσοστ που λαβε το 2012 (6,9%). Κποιοι ερευνητς, ωστσο, ουδλως συμμερζονται την αισιοδοξα σων δηλνουν σγουροι τι η Χ.Α. δεν θα εναι τρτο κμμα. Τονζουν τι στις ευρωεκλογς του Μαου λαβε 110.000 περισστερες ψφους (!) απ’ ,τι το 2012 και υπογραμμζουν τι η ασθηση της δημοσκοπικς καθζησης μπορε απλς να προκπτει επειδ οι οπαδο της αρνονται να το δηλσουν στις ρευνες. Εναι δε προφανς πως αν οι τελευταοι επιβεβαιωθον και η Χ.Α. μας... προκψει τρτο κμμα, τοτο θα επηρεσει προφανς τις συνεννοσεις των μεγαλυτρων κομμτων προκειμνου να μη διασυρθε η χρα δνοντας διερευνητικ εντολ κυβρνησης σε ναν υπδικο ηγτη.
Ο δετερος αστθμητος παργοντας αφορ το κμμα ΓΑΠ. Οι δημοσκποι πιθανολογον τι ο κ. Παπανδρου θα λβει εντελς ανομοιογεν ποσοστ στη χρα, γεγονς που αποδδουν στην προσωπικ απχησ του σε κποιες περιοχς, πως π.χ. στην Κρτη στην Πτρα. Τοτο μως καθιστ δυσχερστατη τη δημοσκοπικ πρβλεψη για τη μεσοσταθμικ επδοσ του στην επικρτεια. Πολ περισστερο αν αυτ μχρι τλους παραμενει περ το 3%, γεγονς που, πως επιβεβαιθηκε και απ τα σενρια του πνακα, μπορε να αποδειχθε καθοριστικ ακμη και για το αν θα χει ο νικητς αυτοδυναμα.