,

Βασλης Φουρτονης

Πμπτη 23 2014

http://www.fourtounis.gr/Εναι σγουρο τι οι φαρμακευτικς εταιρεες και οι γιατρο δεν θα θελαν οι παρακτω πληροφορες να κνουν τον γρο του κσμου. χει διαπιστωθε τι να μεγμα μελιο και κανλας θεραπεει τις περισστερες ασθνειες.
Οι επιστμονες σμερα δχονται, επσης, το μλι ως «RamBan» (πολ αποτελεσματικ) φρμακο για λα τα εδη ασθενειν. Το μλι μπορε να χρησιμοποιηθε χωρς παρενργειες σε κθε εδους ασθνειες.
Μολοντι το μλι εναι γλυκ, εν ληφθε στη σωστ δοσολογα ως φρμακο, δεν βλπτει ακμα και τους διαβητικος ασθενες. Το «World News», να περιοδικ στον Καναδ, χει δσει τον ακλουθο κατλογο των ασθενειν που μπορε να θεραπευτον με μλι και κανλα, πως χει ερευνηθε απ δυτικος επιστμονες:

Καρδιοπθεια
Κντε μια πστα απ μλι και κανλα σε σκνη, απλστε την πνω στο ψωμ, αντ για μαρμελδα και να την τρτε τακτικ για το πργευμα. Μεινει τη χοληστερλη στις αρτηρες και σζει απ καρδιακ προσβολ. Επσης σοι εχαν δη μια καρδιακ προσβολ, αν κνουν αυτ τη διαδικασα καθημεριν, θα τους βοηθσει να μην ξαναπθουν. Η τακτικ χρση της πιο πνω διαδικασας βοηθ στη σωστ λειτουργα της αναπνος και δυναμνει τους παλμος της καρδις. σο μεγαλνουμε, οι αρτηρες και οι φλβες χνουν την ευελιξα τους και φρζουν. Το μλι και η κανλα αναζωογονον τις αρτηρες και τις φλβες.

Αρθρτιδα
http://www.fourtounis.gr/Ασθενες με αρθρτιδα, μπορον να λαμβνουν καθημεριν, πρω και βρδυ, να φλιτζνι ζεστ νερ με δο κουταλις μλι και να μικρ κουταλκι του γλυκο σκνη κανλας. Εν λαμβνεται τακτικ, ακμη και οι χρνιες αρθρτιδες μπορε να θεραπευτον. Σε μια πρσφατη ρευνα που διεξχθη στο Πανεπιστμιο της Κοπεγχγης, διαπιστθηκε τι ταν οι γιατρο φρντιζαν τους ασθενες τους με να μεγμα απ μια κουταλι της σοπας μλι και μισ κουταλκι του γλυκο κανλα σε σκνη πριν απ το πρωιν, διαπστωσαν τι μσα σε μια εβδομδα, απ τα 200 τομα που εχαν υποστε την φροντδα, σχεδν 73 ασθενες εχαν εντελς απαλλαγε απ τον πνο και μσα σε να μνα, κυρως λοι οι ασθενες που δεν μποροσαν να περπατσουν να μετακινηθον, εξαιτας της αρθρτιδας, ρχισαν να περπατνε χωρς πνο.

Κυσττιδα
Πρτε δο κουταλις της σοπας σκνη κανλας και να κουταλκι του γλυκο μλι σε να ποτρι χλιαρ νερ και πιετε το. Καταστρφει τα μικρβια στην ουροδχο κστη.

Πονδοντος
Κντε μια πστα απ να κουταλκι του γλυκο κανλα σε σκνη και πντε κουταλκια του γλυκο μλι και απλστε την στο δντι που σας πονει. Μπορετε να το απλνετε τρεις φορς την ημρα μχρι το δντι να σταματσει να σας πον.

Χοληστερλη
http://www.fourtounis.gr/Δο κουταλις της σοπας μλι και τρα κουταλκια του γλυκο κανλα σε σκνη, αναμιγμνα σε 456 γραμμρια νερο τσαγιο, που χορηγεται σε ναν ασθεν χοληστερλης, δειξε τι μεινει το εππεδο της χοληστερλης στο αμα κατ 10% μσα σε δο ρες. πως αναφρεται και στους ασθενες αρθρτιδας, εν λαμβνεται τρεις φορς την ημρα, κθε χρνια χοληστερλη θεραπεεται. Σμφωνα με τις πληροφορες στο εν λγω περιοδικ, το αγν μλι ταν λαμβνεται με φαγητ ανακουφζει απ την χοληστερλη.

Κρυολγημα
Αυτο που πσχουν απ κοιν σοβαρ κρυολογματα πρπει να λαμβνουν μια κουταλι της σοπας χλιαρ μλι με 1/4 κουτλι κανλα σε σκνη καθημεριν, για τρεις ημρες. Η διαδικασα αυτ θα θεραπεσει περισστερο τον χρνιο βχα, το κρυολγημα και θα καθαρσει τα ιγμρεια.

Διαταραχς στομχου
ταν το μλι λαμβνεται με σκνη κανλας θεραπεει τον πνο στο στομχι και επσης καθαρζει τα λκη του στομχου απ τη ρζα.

Αρια στομχου (φουσκματα)
 Σμφωνα με τις μελτες που γιναν στην Ινδα και την Ιαπωνα, δειξαν τι αν το μλι λαμβνεται με κανλα σε σκνη το στομχι απαλλσσεται
απ τα αρια.

Ανοσοποιητικ σστημα
Καθημεριν χρση του μελιο και σκνης κανλας δυναμνει το ανοσοποιητικ σστημα και προστατεει τον οργανισμ απ βακτρια και ιος. Οι επιστμονες διαπστωσαν τι το μλι χει διφορες βιταμνες και σδηρο σε μεγλες ποστητες. Η συνεχς χρση του μελιο δυναμνει τα λευκ αιμοσφαρια του αματος για την καταπολμηση των βακτηριδων και των ιν.

Δυσπεψα
http://www.fourtounis.gr/Κανλα σε σκνη αναμιγμνη με δο κουταλις της σοπας μλι ταν ληφθε πριν το φαγητ ανακουφζει και χωνεεται το βαρ γεμα.

Γρπη
νας επιστμονας στην Ισπανα απδειξε τι το μλι περιχει να φυσικ συστατικ το οποο σκοτνει τα μικρβια γρπης και σζει τον ασθεν απ γρπη.

Μακροβιτητα
Τσι απ μλι και λγη κανλα σε σκνη, ταν λαμβνεται τακτικ, προλαμβνει τη φθορ του γρατος. Πρτε τσσερις κουταλις μλι, να κουτλι σκνη κανλας και τρα φλιτζνια χλιαρ νερ. Πνετε 1/4 φλιτζανιο, τρεις με τσσερις φορς την ημρα..

Ακμ
Τρεις κουταλις της σοπας μλι και να κουταλκι του γλυκο κανλα σε σκνη πστα. Εφαρμστε αυτν την πστα για τα σπυρκια πριν απ τον πνο και ξεπλνετε το επμενο πρω με χλιαρ νερ. Εν γνεται καθημεριν για δο εβδομδες, αφαιρε τα σπυρκια απ τη ρζα.

Παθσεις του δρματος
Εφαρμστε μλι και κανλα σε σκνη σε σα μρη στις περιοχς που χρζουν θεραπεας. κζεμα, λειχνες και σε λους τους τπους των λοιμξεων του δρματος.

Αδυντισμα
http://www.fourtounis.gr/Καθημεριν το πρω, μισ ρα πριν απ το πρωιν με δειο στομχι και το βρδυ, πριν τον πνο, πιετε μλι και κανλα σε σκνη βρασμνα σε να φλιτζνι νερ. Εν λαμβνεται τακτικ, μεινει το βρος ακμη και στο πιο παχσαρκο τομο. Επσης, πνοντας αυτ το μγμα τακτικ, δεν επιτρπει στο λπος να συσσωρευτε στο σμα, ακμη και αν κποιος ακολουθε διατροφ πλοσια σε θερμδες.

Καρκνος
Πρσφατη ρευνα στην Ιαπωνα και την Αυστραλα δειξε τι προχωρημνες μορφς καρκνου του στομχου και των οστν χουν θεραπευτε επιτυχς. Οι ασθενες που πσχουν απ αυτ τα εδη καρκνου θα πρπει να λαμβνουν καθημεριν μια κουταλι της σοπας μλι με να κουταλκι του γλυκο κανλα σε σκνη για να μνα τρεις φορς την ημρα.

Κοραση
 Πρσφατες μελτες χουν δεξει τι η περιεκτικτητα σε σκχαρα του μελιο εναι πιο χρσιμα παρ επιβλαβ στην αντοχ του σματος. Ηλικιωμνοι που παρνουν μλι και κανλα σε σκνη σε σα μρη, χουν μεγαλτερη εγργορση και ευελιξα. Ο Δρ Milton, ο οποος χει κνει την ρευνα, λει τι η μισ κουταλι της σοπας μλι που λαμβνεται σε να ποτρι νερ και πασπαλισμνα με λγη κανλα σε σκνη, που λαμβνονται καθημεριν μετ το βορτσισμα των δοντιν και το απγευμα, περπου στις 15:00 μ.μ.ταν η ζωτικτητα του σματος αρχζει να μεινεται, αυξνει τη ζωτικτητα του σματος μσα σε μια εβδομδα.

σχημη αναπνο
Οι νθρωποι της Ντιας Αμερικς, το πρτο πργμα που κνουν το πρω, εναι γαργρες με να κουταλκι του γλυκο μλι και κανλα σε σκνη αναμεμιγμνα με ζεστ νερ. τσι διατηρον την αναπνο τους φρσκια λη την ημρα.

Προσοχ: Φροντστε να αγορσετε πραγματικ κανλα(πιο ανοιχτχρωμη) απ να κατστημα με βιολογικ εδη γιατ στο εμπριο και στα σοπερ μρκετ κυκλοφορον σκνες με τεχνητ χρματα.
Η πραγματικ κανλα Κελνης Ινδονησας, βιολογικ, δεχνει ξεθωριασμνη, αυτ πρπει να αγορζετε:
Φροντστε επσης να αγορσετε πραγματικ και ποιοτικ μλι και μην εμπιστεεστε τα προντα του εμπορου τα οποα πιθαντατα περιχουν επιπλον τεχνητ ζχαρη και χρμα. Θα τα βρετε σε καταστματα με βιολογικ προντα. Εναι λγο ακριβτερα αλλ αξζει τον κπο για αυτ τη θαυματουργ διαδικασα.