Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Τετρτη 24 Σεπτεμβρου 2014

http://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2012/07/monkey.jpgΜπλκο σε σους υπαλλλους του Δημοσου εχαν προσληφθε με πλαστ δικαιολογητικ και τρα σπεδουν να παραιτηθον, προκειμνου να αποφγουν τις κυρσεις, στνει το υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης.

πως καταγρφεται στα ρθρα 28 και 29 της αιτιολογικς κθεσης, το νομοσχδιο εισηγεται τον λεγχο των δικαιολογητικν που χουν υποβληθε:
• Πριν απ την γκριση της πρσληψης ενς υπαλλλου στον στεν και ευρτερο δημσιο τομα. Η νομοθτηση θα πραγματοποιηθε με τροποποισεις στον νμο 2190/1994 για τους επιτυχντες σε διαγωνισμος του ΑΣΕΠ αλλ και με γενικ διταξη, για να καλπτει το σνολο των προσλψεων ανεξρτητα απ τη διαδικασα που ακολουθεται για την υλοποησ τους.
• Για τους δη υπηρετοντες καθιερνεται αυτεπγγελτος λεγχος πριν απ κθε υπηρεσιακ μεταβολ, ακμα και πριν απ μετταξη μεταφορ του υπαλλλου σε λλη θση.
• Υποχρεωτικ θα διενεργεται λεγχος δικαιολογητικν σε σους υπαλλλους παραιτονται ετε για συνταξιοδτηση ετε για λλους λγους. Το υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης επιδικει να μπλοκρει τις αθρες παραιτσεις υπαλλλων που ελγχονται για πλαστ δικαιολογητικ, προκειμνου να τιμωρηθον πειθαρχικ κατ τη διρκεια που κατχουν τη δημοσιοπαλληλικ ιδιτητα.
• Στο ρθρο 29 του νομοσχεδου για πρτη φορ χαρακτηρζεται ως ειδικ πειθαρχικ παρπτωμα η κατθεση, η χρση, η συμπερληψη και η διατρηση στον ατομικ υπηρεσιακ φκελο υπαλλλου, πλαστο, νοθευμνου παραποιημνου πιστοποιητικο ττλου βεβαισεως. Με τη συγκεκριμνη ρθμιση η διατρηση πλαστν παραποιημνων εγγρφων στους ατομικος φακλους των υπαλλλων χαρακτηρζεται ως πειθαρχικ παρπτωμα διαρκος χαρακτρα.
Για αυτς τις περιπτσεις οι υπλληλοι θα παραπμπονται στο πειθαρχικ συμβολιο, αντιμετωπζοντας την ποιν της αυτοδκαιης αργας.
Με τη θωρκιση του θεσμικο πλαισου, καννας υπλληλος δεν θα μπορε να προσληφθε, να μεταταγε να παραιτηθε εν πρτα δεν ελεγχθον τα δικαιολογητικ που βρσκονται στον φκελ του.
Με τις συγκεκριμνες νομοθετικς ρυθμσεις διασφαλζεται τι δεν θα υπρξει ατιμωρησα σων υπηρετον στο Δημσιο και προτθενται να παραιτηθον προκειμνου να αποφγουν τις συνπειες ενς πειθαρχικο ελγχου.
Οπως σημεινουν κκλοι του υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης, στχος της νομοθετικς παρμβασης εναι «να αποκατασταθε να ασθημα δικαιοσνης, ειδικ απναντι στη μεγλη πλειοψηφα των υπαλλλων και μλιστα σε σους αδικονταν μχρι τρα απ τη μη διαπστωση των παρανομιν των συναδλφων τους και παρλληλα ανορθνεται το κρος της δημσιας διοκησης στον βαθμ που οι περιπτσεις παρανομας στους κλπους τους εξατομικεονται και ξεχωρζουν οι ευσυνεδητοι δημσιοι υπλληλοι απ τους συναδλφους τους που παρανμησαν», πως υπογραμμζουν χαρακτηριστικ.
Στο νομοσχδιο για τα «Ανοιχτ Δεδομνα», που ουσιαστικ προβλπει την ενσχυση της «Διαγειας», προβλπεται για πρτη φορ η νταξη των ΜΚΟ στο πργραμμα με την υποχρεωτικ ανρτηση των κρατικν επιχορηγσεων που λαμβνουν νω των 3.000 ευρ.