-

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Τρτη 23 Σεπτεμβρου 2014

http://s.kathimerini.gr/resources/2014-08/0108s4lov1-thumb-large.jpgΟργ και αποτροπιασμ προκαλε η εδηση τι εντοπστηκαν τσσερις λληνες εκπαιδευτικο, που συμμετεχαν σε κκλωμα παιδφιλων. Τρεις απ αυτος υπηρετον στην πρωτοβθμια και δευτεροβθμια εκπαδευση και νας στην τριτοβθμια εν λοι τους ελγχονται για εγκλματα παιδοφιλας και θα τεθουν εκτς υπηρεσας με απφαση του υπουργο Παιδεας, Ανδρα Λοβρδου.
πως ενημρωσε την Επιτροπ Μορφωτικν Υποθσεων σμερα θα του γνωστοποιηθον τα ονματα και αμσως θα τους θσει με δικ του ευθνη εκτς της εκπαιδευτικς κοιντητας ανεξαρττως της ποιας απφασης των υπηρεσιακν συμβουλων. Ανφερε, επσης, τι σε ττοια ζητματα οι αποφσεις του θα εναι ακαριαες, πως δη γινε, πως σημεινει ο διος, ταν αρνθηκε να υπογρψει επαναφορ στην υπηρεσα διοικητικο υπαλλλου ο οποος συνελφθη να «κατεβζει» παιδοφιλικ πορνογραφικ υλικ δπλα σε σχολεο, δικστηκε «κτι λγο» και μετ αιτθηκε επαναφορς. «Αυτς να πει να βρει το δκιο του στον ππα της Ρμης. πως και αυτο που θα αποκαλυφθον αριο να πνε στα δικαστρια. Εγ θα τους διξω» επε ο υπουργς Παιδεας.
Ο κ. Λοβρδος ενημρωσε ακμη την Επιτροπ τι ο υπεθυνος της Δωξης Ηλεκτρονικο Εγκλματος, ταξαρχος Μανλης Σφακιανκης, την ερχμενη Πμπτη θα ξεκινσει απ το υπουργεο Παιδεας την εφαρμογ προγρμματος με βση το οποο η χρση του Διαδικτου θα γνεται απ τα παιδι μσω ενς ισττοπου που θα ελγχεται απ τη Δωξη Ηλεκτρονικο Εγκλματος και με αυτματο τρπο θα εντοπζεται ο αποστολας «ποπτου ηλεκτρονικο μηνματος». Ο κ. Σφακιανκης, την Πμπτη, θα επιχειρσει την πρτη εφαρμογ σε 600 σχολεα, με στχο στο τλος του χρνου να χουν καλυφθε λα τα σχολεα.
«Το πργραμμα αυτ χρειζεται τη στριξη λων των πολιτικν δυνμεων γιατ υπρχει πρα πολ σοβαρ θμα. Το ποσοστ εναι πολ επικνδυνο», τνισε ο κ. Λοβρδος ο οποος ζτησε να κληθε στην Βουλ η Δωξη Ηλεκτρονικο Εγκλματος να ενημερσει για το ζτημα.

Αναλυτικ η τοποθτηση του Υπουργο Παιδεας επε στην επιτροπ Μορφωτικν Υποθσεων της Βουλς:
Χθες εχε ρθει ο Διευθυντς της  Δωξης Ηλεκτρονικο Εγκλματος κ. Σφακιανκης στο υπουργεο, ο οποος χει επεξεργαστε να πργραμμα αντιμετπισης του διαδικτυακο εγκλματος και ειδικ εμς μας ενδιαφρει το ζτημα της παιδεραστας/παιδοφιλας. Ο κ. Σφακιανκης μας επε τι ο αριθμς των γνωστν παιδφιλων χει φτσει στους χλιους και λοι εναι χειριστς του διαδικτου. Τρεις εξ αυτν εναι καθηγητς δσκαλοι στην πρωτοβθμια και δευτεροβθμια εκπαδευση και εις εξ αυτν στην τριτοβθμια. Του επα του κ. Σφακιανκη, τι θλουμε αυτ τα τσσερα ονματα διτι θα τους θσουμε μεσα εκτς υπηρεσας. τι κι αν λνε δε λνε τα υπηρεσιακ, θα τεθον και οι τσσερεις εκτς κοιντητας εκπαιδευτικν. Τα στοιχεα αυτ θα μας δοθον αριο και οι πρξεις μου θα εναι ακαριαες, πως ταν και μια προχθεσιν μου πρξη.
Επσης ανφερε χαρακτηριστικ:
1. Εν εχε συλληφθε νας διοικητικς εργαζμενος της πρωτοβθμιας να «κατεβζει» δπλα απ το σχολεο του παιδοπορνογραφικ υλικ σε να internetcafé, δικστηκε κτι λγο, πγε δευτεροβθμιο πειθαρχικ και μου ρθε γγραφο απ την υπηρεσα τι επειδ χθηκε μια προθεσμα κλπ, πρπει να υπογρψω για τη θση του εντς σχολικς μονδας. Επα τι αυτς θα τεθε εκτς και να πει να βρει το δκιο του στον Ππα της Ρμης. Τον θεσα εκτς, η Υπηρεσα επανλθε μετ απ εκοσι ημρες και μου ξαναζητθηκε να υπογρψω. Επειδ μως οι συνδελφοι του νομικο τμματος το εντπισαν πλι το γγραφο, το σκσαμε.
2. Τους τσσερεις λοιπν αυτος εκπαιδευτικος θα τους διξω. Με δικ μου προσωπικ ευθνη. Δεν μπορε να εναι μλη της ακαδημακς και σχολικς κοιντητας κι ας βρουν το δκιο τους στα δικαστρια.
3. Την Πμπτη το πρω στις 11.30’ ο κ. Σφακιανκης της Δωξης Ηλεκτρονικο Εγκλματος, θα κνει στο Υπουργεο μια πρτη διεσδυση σε εξακσια πρτα σχολεα με σκοπ την αντιμετπιση του ψηφιακο παιδοφιλικο εγκλματος. Μχρι το τλος του τους θα χει καλψει και τα 12500 σχολεα της χρας με το πργραμμα αυτ. Αυτ το πργραμμα λει τι η χρση του διαδικτου απ τα παιδι θα γνεται μσω ενς διαδικτυακο τπου ελεγχμενου απ τη Δωξη Ηλεκτρονικ Εγκλματος με ναν πρα πολ απλ και αυτματο τρπο: υπρχει μια κκκινη «μπρα» και αν αισθανθε παρενχληση το παιδ ο γονις την πατει και αυτματα εντοπζεται ο αποστολας των μηνυμτων και συλλαμβνεται. Ο κ. Σφακιανκης μλησε με να ττοιον τρπο που εμες τον εμπιστευτκαμε και καταλβαμε τι δεν θεωρητικολογε και υπ’ αυτν την ννοια αναφρω εδ στη Βουλ, τι την Πμπτη 11.30’ το πρω, θα ξεκινσει αυτ το πργραμμα.
4. Εναι στο πλασιο του Κοινωνικο Σχολεου και θα πει παντο, σε λες τις σχολικς μονδες και χρειζεται υποστριξη απ λες τις πολιτικς δυνμεις ανεξαρττως πολιτικν προσεγγσεων και απψεων. Υπρχει σοβαρτατο θμα κυρες και κριοι συνδελφοι. Δεν εναι τσο εκτεταμνο στε να πει κανες «τι θα μας συμβε» , αλλ το ποσοστ εναι επικνδυνο. πως αναφρει η αρμδια υπηρεσα της Δωξης Ηλεκτρονικο Εγκλματος, το ποσοστ εναι επικνδυνο. Επειδ εμαι αδναμος να μεταφρω ττοιου εδους θματα, διτι και δεν τα γνωρζω καλ και δεν μπορ να εκφραστ και σωστ, θα παρακαλοσα τον Πρεδρο της Επιτροπς σε μια επμενη συνεδραση να κληθε η Δωξη Ηλεκτρονικο Εγκλματος. Πρα πολ σντομα να σας εκθσει κ. Πρεδρε το θμα αυτ, να σας εξηγσει τι εναι αυτ τα πργματα τα οποα κνουμε απ κοινο και να σας δσει την ενημρωση που αδυνατ να σας δσω εγ, διτι σες φορς και να μου τα πει, εγ δεν πρκειται να τα μεταφρω σωστ. χετ το υπ’ ψιν κ. Πρεδρε. Ευχαριστ πολ.