2,27 ,

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Κυριακ 21 Σεπτεμβρου 2014

Οι Καρυτιδες της Αμφπολης στο φως -2,27 μ. ψος, χρματα και τχνη Απ την πρτη στιγμ που οι αρχαιολγοι στην Αμφπολη φεραν στο φως τις Καρυτιδες, η εξαιρετικ τχνη τους εχε προκαλσει ενθουσιασμ. Πλον μως, το μεγαλεο των δο γλυπτν αποκαλφθηκε σε λη του τη λαμπρτητα, καθς με την αφαρεση τριν σειρν απ τους πωρλιθους του τοχου σφργισης μπροστ στο δετερο διαφραγματικ τοχο στον τμβο, αποκαλφθηκαν ολκληρες. 
 Οι δο Καρυτιδες χουν ψος 2,27 μ., φορον ποδρη χιτνα και μακρ κροσσωτ ιμτιο με πλοσιες πτυχσεις, φρουν κοθρνους, οι οποοι εναι διακοσμημνοι με κκκινο και κτρινο χρμα, εν τα ακροδχτυλα των ποδιν τους χουν αποδοθε με εξαιρετικ λεπτομρεια.
πως αναφρει η να ανακονωση του υπουργεου Πολιτισμο, οι Καρυτιδες στκονται επνω σε μαρμρινα βθρα μκους 1,33 μ. και πλτους 0,68 μ., τα οποα χουν αποκαλυφθε, προς το παρν, σε ψος περπου 0,30 μτρων. Η ψη των βθρων εναι  διαμορφωμνη με στψεις και ορθοσττες. Ακολουθον δηλαδ, τον τπο της μαρμρινης επνδυσης  των τοχων λων των θαλμων. Η απσταση μεταξ των δο βθρων εναι 1,68 μ., σο και το θυραο νοιγμα του πρτου διαφραγματικο τοχου με τις Σφγγες. Στην επιφνεια του βθρου της ανατολικς Καρυτιδος, διακρνεται κκκινο χρμα. Επσης, κατ την αφαρεση της αμμδους επχωσης πλησον των Καρυτιδων βρθηκαν τμματα των χεριν τους.
Η πλρης αποκλυψη των Καρυτιδων δεν εναι η μοναδικ, καθς στον τρτο θλαμο εντοπστηκε μαρμρινο θρωμα, ανογματος 0,96 μ. στο βρειο τοχο του, με τον γεωτρητικ δειγματοληπτικ λεγχο που πραγματοποιθηκε με χειροκνητο γεωτρπανο.

Σοβαρς ενδεξεις για τταρτο θλαμο
Νωρτερα, η Λνα Μενδνη εχε αναφρει τι υπρχουν σοβαρς ενδεξεις για τταρτο θλαμο στο μνημεο. Η γ.γ. του υπουργεου Πολιτισμο, μιλντας την Κυριακ το πρω στην εκπομπ «Mega Σαββατοκριακο», τνισε ακμη τι τα ευρματα του μνημεου «θα απασχολσουν για πολλ χρνια τη διεθν αρχαιολογικ κοιντητα».

Θα μπουν στον τρτο θλαμο απ την αρχαα εσοδο
Παρλληλα με την αποκλυψη των Καρυτιδων, συνεχζονται τα ργα αντιστριξης και υποστλωσης, καθς οι ανασκαφες προετοιμζουν την εσοδ τους στον τρτο θλαμο του μνημεου.
Η διεπιστημονικ ομδα αποφσισε τελικ να μην επιχειρσει να μπει απ την οπ στο νω δυτικ μρος του τρτου διαφραγματικο τοχου, αλλ απ την αρχαα εσοδο. Κτι που σημανει τι πριν γνει οτιδποτε λλο θα πρπει να αφαιρεθε επχωση απ τον δετερο χρο, θα απομακρυνθε το πεσμνο τμμα του υπρθυρου και θα υποστυλωθε το θρωμα μεταξ δετερου και τρτου χρου, με ξλινα στοιχεα.
Ταυτχρονα θα ενισχυθε η αντιστριξη στο δετερο χρο, σε καττερη στθμη, στε για να αναληφθον οι πρσθετες εξωτερικς ωθσεις γαιν, μετ απ την απομκρυνση της επχωσς του. Την δια ρα, οι ανασκαφες απομακρνουν χμα απ το δετερο θλαμο, προκειμνου να μπορσουν να βλουν μεγαλτερες δοκος αντιστριξης και υποστλωσης του τρτου χρου, εν θα αφαιρεθον πρσθετοι λθοι απ τον τοχο σφργισης, μπροστ απ τις Καρυτιδες, για την τοποθτηση της μεταφορικς ταινας απομκρυνσης χματος και της γερανογφυρας μεταφορς λθων, απ τον τρτο θλαμο.
Η ομδα κανε και μετρσεις ως προς την περιεκτικτητα του αρα, στο εσωτερικ του τρτου θαλμου και προκυψε τι η περιεκτικτητα σε στοιχεα οξυγνου και μονοξειδου του νθρακα βρσκεται σε κανονικ εππεδα. Αυξημνη εναι μνο η σχετικ υγρασα (87%), εν η θερμοκρασα κυμανεται απ 21,5 – 22,70C. Κτι που σημανει τι δεν θα υπρχει πρβλημα για τους εργαζμενους στο εσωτερικ του.

Φωτογραφικ Υλικ του Υπουργεου Πολιτισμο
http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/

http://www.fourtounis.gr/