Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Kυριακ 14 2014

www.fourtounis.grναν πτωχευτικ κδικα και για τα φυσικ πρσωπα μελετ η κυβρνηση. Πρκειται για πλνο για ολικ διαγραφ των χρεν προς το Δημσιο αλλ και τις τρπεζες, για νοικοκυρι που δεν μπορον να καταβλουν τις δσεις των οφειλν τους οτε καν ταν υπγονται σε ρθμιση.
Σμφωνα με πληροφορες του «ΕΘΝΟΥΣ», το πλνο που επεξεργζονται τα υπουργεα Ανπτυξης και Δικαιοσνης χει παρμοιο σκεπτικ με τον μηχανισμ για εξωδικαστικ διευθτηση των οφειλν των επιχειρσεων, τον οποο ετοιμζει ο Νκος Δνδιας. Οι εμπειρογνμονες εξετζουν τα αντστοιχα πτωχευτικ δκαια στη Μεγλη Βρετανα και την Ιρλανδα, εν η πρταση θα τεθε υπψη της Τρικα για το πλνο που χει στχο να εφαρμζεται μνιμα και να μην χει ημερομηνα λξης.
Αν υιοθετηθον τα πρτυπα του εξωτερικο, ττε για να μηδενιστον τα χρη και να απαλλαγε ο οφειλτης απ τις διξεις θα πρπει να δεχθε την εκποηση της υποθηκευμνης περιουσας του, ακμη κι αν πρκειται για την κρια κατοικα, η οποα σμερα προστατεεται απ το νμο Κατσλη, χωρς μως να προσφρει ολικ διαγραφ χρεν και χωρς να συμπεριλαμβνει τις οφειλς προς το Δημσιο.
Σμφωνα με το πλασιο που εφαρμζεται σε λλες χρες, ο πολτης που ακολουθε την πτωχευτικ διαδικασα μσα σε 2-3 χρνια απαλλσσεται πλρως απ τις οφειλς, τα πρστιμα, τις διοικητικς και τις ποινικς διξεις. Ββαια, θα ακολουθεται αυστηρς λεγχος της οικονομικς κατστασης, στε να αποτρπονται περιπτσεις κατχρησης των διατξεων περ πτχευσης
Η διαδικασα θα αφορ δο κατηγορες οφειλετν, σμφωνα με τις πληροφορες του «ΕΘΝΟΥΣ». Εκενους που δεν χουν περιουσα και κυρως δεν διαθτουν καννα ακνητο και εκενους που χουν περιουσιακ στοιχεα και εισδημα. Στην πρτη περπτωση, στη διαδικασα που εφαρμζεται στη Μεγλη Βρετανα και την Ιρλανδα, υπρχει καθορισμνο αντατο συνολικ ψος χρεν. Στην Ιρλανδα εναι 20.000 ευρ. Αν οι οφειλτες αποδεικνουν τι δεν μπορον να το πληρσουν, αυτ διαγρφεται
Το πλνο που μελετται προβλπει την καθιρωση ενδιμεσων φορων- δικηγρων οικονομολγων- που θα συμβουλεουν τον οφειλτη αν τον συμφρει να μπει στην πτωχευτικ διαδικασα. Ο οφειλτης μπανει σε καθεστς παρακολοθησης, συνθως δο ετν, με περιορισμος. Δηλαδ δεν μπορε να δανειστε πνω απ να συγκεκριμνο ποσ, να κνει εταιρεα περιορισμνης ευθνης να γνει διευθυντς εταιρεας. Αν σε αυτ την περοδο αποκτσει περιουσιακ στοιχεα επιπλον εισδημα, να μρος τους ανακτται προς φελος του πιστωτ. Ο οφειλτης θα μπορε να διαθτει εισδημα που καλπτει τα αναγκαα ξοδα διαβωσης.
Στην περπτωση των νοικοκυριν με εισδημα και υποθηκευμνη χι ακνητη περιουσα- ακμη και ακνητη κατοικα- θα μπανουν σε περοδο παρακολοθησης. Απ τη στιγμ που ο οφειλτης χει υποθηκευμνη περιουσα θα την εκχωρε στους πιστωτς και ο κρτος. Αν στη διρκεια επιτρησης ο οφειλτης ανκτηση την ικαντητα πληρωμς, ττε μπορε να υποχρεωθε να διαθτει στους πιστωτς να ποσοστ. Κατ τη διρκεια της περιδου παρακολοθησης τα οικονομικ του δεδομνα θα ερευννται ακμη και αναδρομικ.