. fourtounis.gr

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

10 2014

Μετ το τλος της σημερινς συνντευξης τπου μας δθηκε η δυναττητα να χουμε μια ιδιαιτρως ενδιαφρουσα συνντευξη με τον Οργανωτικ Γραμματα της Διδασκαλικλς Ομοσπονδας Ελλδος (ΔΟΕ) κ. Νκο Φασφαλ. Η συνντευξη περιστρφηκε γρω απ τα περισστερα προβλματα που ταλανζουν την Πρωτοβθμια Εκπαδευση και κυρως γρω απ τα κεν την Ειδικ Αγωγ, την Αξιολγηση και το πειθαρχικ δκαιο.
Ο κ. Φασφαλς κατγγειλε τα υπρχοντα κεν σε εκπαιδευτικος, επσης κατγγειλε την λλειψη διορισμν στην Ειδικ Αγωγ, μας ενημρωσε τι αναμνουν αλλαγ στο πειθαρχικ δκαιο των εκπαιδευτικν και τλος διευκρνισε τι δεν εναι αντθετοι οι εκπαιδευτικο με την αξιολγηση, αλλ με τα τρελ της αξιολγησης πως η ποσστωση και η μη παρξη επιμορφωτικν δραστηριοττων.

Αποκλειστικ συνντευξη με τον κ. Νκο Φασφαλ
http://www.fourtounis.gr/κ. Φασφαλ, μια καινορια σχολικ χρονι ξεκιν και θα θλαμε να μας πετε ποια εναι τα προβλματα που χετε εντοπσει, ως ΔΟΕ, χοντας πανελλαδικ ποψη του χρου;
Απντηση: Η δασκαλικ Ομοσπονδα Ελλδας (ΔΟΕ) θα φιλοδοξοσε να μη βρσκεται στη δυσρεστη θση να παρουσιζει την σχημη εικνα που παρουσιζει το δημσιο σχολεο τα τελευταα χρνια, αλλ δυστυχς εμαστε υποχρεωμνοι να πομε την αλθεια. Η αλθεια εναι τι αριο με τον αγιασμ θα χουμε χιλιδες κεν στα σχολεα, τα οποα παρ τις δηλσεις του υπουργο δεν χουν καλυφθε. Υποστηρικτικς δομς, Ειδικ Αγωγ και οτιδποτε λλο οτε καν υπολογζεται στα κεν και στις προθσεις του υπουργεου να τα προχωρσει.

Επατε για ειδικ αγωγ. Για εξηγστε μας τις θλετε να πετε γι’ αυτ το ευασθητο κομμτι της εκπαδευσης.
Θλω να πω τι για την Ειδικ Αγωγ και παρ τις υποσχσεις και τις μεταρρυθμσεις και οτιδποτε λλο συνεχς συρρικννεται και μλιστα που υπρχουν πια τξεις Ειδικς Αγωγς, Τμματα νταξης, ο νμος απαγορεει να υπρχει παρλληλη στριξη. Διαχωρζοντας το να απ το λλο, για πρτη φορ, γιατ λλο η παρλληλη στριξη λλες μαθησιακς δυσκολες που μπορε να παρουσιζει νας μαθητς σε να σχολεο και αυτ η δομ ταν μια κατκτηση για την κοινωνα και για τα παιδι και λλο αυτ που το υπουργεο χει σχεδισει στα πλασια των περικοπν.

Γνωρζουμε τι για την Ειδικ Αγωγ τα τελευταα δκα χρνια δεν χει γνει καμα πρσληψη και σοι καλπτουν αυτ το κομμτι εργζονται με το καθεστς του αναπληρωτ. Ποια εναι η θση της ΔΟΕ;
Η ΔΟΕ λει τι πρπει να ξεκινσουν πρτα απ αυτ το ευασθητο κομμτι. Να δεξει την ευαισθησα του το κρτος με ργα και χι με λγια. Θα πρεπε να χει κνει τις απαρατητες προσλψεις, τις οποες φιλοδοξε, πως μας επε χθες, ναν αριθμ μχρι τλους Σεπτεμβρου.

Ας γυρσουμε πλι πσω στα κεν, κε Φασφαλ. Εκτιμτε τι αριο με τον αγιασμ θα υπρχουν τμματα που δεν θα χουν δσκαλο;
Φυσικτατα! Αριο θα υπρχουν κποια τμματα που μετ τον αγιασμ θα παιδι θα μπουν σε τξεις που δεν θα υπρχει δσκαλος δασκλα.

Ας περσουμε στο λλο κομμτι που ακοει στη λξη αξιολγηση. Στην κοινωνα επικρατε η ποψη τι οι εκπαιδευτικο δεν θλουν να αξιολογηθον. Ποια εναι η θση σας;
Να απαντσουμε ευθως στο ερτημ σας. Η ποψη που βγανει προς τα ξω ως θση της ΔΟΕ εναι λθος. Η ΔΟΕ μιλει και λει τι πως λα τα πργματα στη ζω τσι και η εκπαδευση, ακμα και οι εκπαιδευτικο θα πρπει να αξιολογονται.
Αυτ η αξιολγηση την οποα το υπουργεο προσπθησε να περσει, κατπιν εντολν λλων, δεν γνωρζω αν εναι της Τρκα οποιονδποτε λλων ξυπνων και σοφν εγκεφλων του υπουργεου, χει δυο παγκσμιες αρνητρικς πρωτοτυπες.
Η μια παγκσμια πρωτοτυπα εναι τι υπρχουν ποσοστσεις στην αξιολγηση, δηλαδ σε να σχολεο θα εναι συγκεκριμνοι οι ξιοι, συγκεκριμνος αριθμς που τον προβλπει, που θα μπορε απ τον ναν βαθμ να πει στον λλον και οι λλοι θα παραμνουν στσιμοι. Εν στην πραγματικτητα μπορε σε να σχολεο να εναι λοι οι εκπαιδευτικο αξιολογτατοι και να πρπει να προαχθον νμος ορζει τι μνο να κομμτι μπορε να προαχθε. Αυτ, λοιπν, εναι μια παγκσμια πρωτοτυπα, πως υποστηρζουν και οι επιστμονες οι οποοι χουν ασχοληθε με το θμα της αξιολγησης
να δετερο ζτημα το οποο ανατρπει την λη φιλοσοφα της αξιολγησης εναι τι ταν εμες λμε αξιολγηση υποστηρζουμε τι αυτ πρπει να γνει για τη βελτωση της εκπαδευσης, του εκπαιδευτικο, στε το παιδ να λαμβνει μια καλτερη παιδεα στο σχολεο. Τρα συμβανει ακριβς το αντθετο. Εδ χουμε μια αξιολγηση που χει καθαρ τιμωρητικ χαρακτρα. Δεν προβλπεται να υποστηρζεται επιμορφωτικ ο εκπαιδευτικς, επιμορφσεις που υπρχαν, διδασκαλεα και οτιδποτε λλο, χει κλεσει, δεν λειτουργςε τποτα. Επομνως δεν προβλπεται καμι επιμρφωση. Αν, δηλαδ, βρεθε τι ο Φασφαλς δεν εναι επαρκς και πρπει με βση την αξιολγηση θα πρπει να βελτιωθε, πο θα βελτιωθε αυτς; Ποιες εναι οι δομς αυτς που θα τον βοηθσουν να επιμορφωθε; Δεν υπρχει καμι! Σκοπς και στχος εναι η τιμωρητικτητα! Να καθηλνονται οικονομικ κποιοι εκπαιδευτικο και το κρτος να χει οικονομα χρημτων. Τποτα λλο!

Θα λγαμε με απλ λγια τι η ΔΟΕ δεν εναι εναντον της αξιολγησης.
Η ΔΟΕ ο κλδος των δασκλων και νηπιαγωγν ποτ δεν ταν ενντια στην αξιολγηση…

Απλ θλετε κποιο λλο τρπο αξιολγησης.
Μσα απ συνελεσεις, μσα απ αποφσεις συλλογικν οργνων, ταν πντα απ τις πρτες ομοσπονδες που μλησαν για την αξιολγηση και μλιστα εχαν καταθσει και σχετικ θση για το πς μπορε να γνει η αξιολγηση.

Τρα τελευταα χει αρχσει να εμφανζεται το φαινμενο να φοβονται πολλο εκπαιδευτικο εξ αιτας του νου πειθαρχικο δκαιου που ισχει, επειδ αν πσα ρα και στιγμ μπορον να βρεθον κατηγορομενοι χωρα λγο. Ποια εναι η θση σας;
Αυτ εναι ια λλη πληγ. Η ΔΟΕ το ζτημα αυτ το χει αναδεξει, γιατ νας φοβισμνος εκαπιδευτικς δεν μπορει να εναι και καλς δσκαλος. Δεν μπορε να εναι ο εκπαιδευτικς φοβισμνος.
Το πειθαρχικ δκαιο το οποο χει ψηφιστε εναι τι χειρτερο θα μποροσε να υπρξει. Να σας αναφρω για παρδειγμα τι υπρχει ρθρο που προβλπει τι ο εκπαιδευτικς τθεται σε αργα, χνει το τεκμριο της αθωτητας απ τη στιγμ που θα υπρξει εναντον του κατηγορα. Μλιστα υπρχει ρθρο που λει τι μπορε εκπαιδευτικς να τιμωρηθε για αναξιοπρεπ συμπεριφορ εντς εκτς υπηρεσας. Αναξιοπρεπς στση και συμπεριφορ εναι το οτιδποτε. Μπορε να κατηγορηθε για οτιδποτε. Ακμα και αν σε να φανρι διαπληκτιστε με κποιον αυτ μπορε να θεωρηθε για τον υπλληλο αναξιοπρεπς συμπεριφορ και μπορε να τιμωρηθε. Μλιστα μπορε να τεθε σε αργα πριν τελεσιδικσει η υπθεση.
Στο σημεο αυτ οφελω να τονσω τι δεν καλπτουμε περιπτσεις παραβατικς συμπεριφορς συναδλφων. Δεν θλουμε να συγκαλψουμε τποτα. Εμες λμε τι νθρωποι που χουν προχωρσει σε ενργειες οι οποες εναι σοβαρτατες και αφορον ετε οικονομικ εγκλματα, ετε περιπτσεις παιδοφιλας κλπ  δεν εναι δυνατ ο ΔΟΕ να προσπαθσει να τον καλψει και να αγωνιστε για αυτ. Φυσικ χι! μως δεν μπορε δικα τελεως, πως για παρδειγμα με το 6ο Δημοτικ Σχολεο Αγας Παρασκευς που για 2Ευρω που χασε να παιδκι κατηγορθηκε τι δεν ταν σωστ η επβλεψη απ την εκπαιδευτικ και ρα γι’ αυτ τιμωρθηκαν εκπαιδευτικο του σχολεου και τθηκαν σε αργα. Μιλμε για ακρτητες, μιλμε για σοβαρ ζητματα για τα οποα το υπουργεο χθες στη συνντηση μας επε ο υπουργς τι ντως χετε δκαιο και τι εντς των ημερν θα καταθσει στη Βουλ σχετικ τροπολογα η οποα θα δνει λση στο πρβλημα του πειθαρχικο δικαου που αφορ τους εκπαιδευτικος.

Τελεινοντας θα θελα να στελετε να μνυμα προς τους γονες και λλο να προς τους συναδλφους σας εκπαιδευτικος, εν ψει της νας σχολικς χρονις.
Το μνυμα προς τους γονες εναι τι θα πρπει να χουν εμπιστοσνη στο δημσιο σχολεο και τους εκπαιδευτικος, οι οποοι με αυταπρνηση και κτω απ αυτς τις σκληρς συνθκες που υπρχουν σμερα εκτελον τα καθκοντ τους. Ενδεικτικ να πω τι νας εκπαιδευτικς σμερα διορζεται με 660ευρ στις εσχατις της πατρδας και ο εκπαιδευτικς αυτς ποτ δεν επε τι θα προσφρω σο πληρνομαι. Προσφερε και προσφρει πντα το πολλαπλσιο.
Το μνυμα προς τους συναδλφους εκπαιδευτικος εναι τι ως κλδος ενωμνος θα δσουμε τη μχη για το σχολεο που πργματι ονειρευμαστε, που οι εκπαιδευτικ και η Ομοσπονδα χει χαρξει ως ραμα και που το παλεουμε κτω απ γριες και δσκολες συνθκες, πως εναι οι σημερινς.

Ευχαριστ πολ κ Φασφαλ. Καλ σχολικ χρονι. Καλ δναμη και καλος αγνες