...

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Τρτη 9 2014

www.fourtounis.grΣμφωνα με νο γγραφο του ΥΠΑΙΘ (137852/Γ2/ 02-09-2014) με θμα «Οδηγες για τις αναθσεις των μαθημτων του Γυμνασου, του Γενικο και του Επαγγελματικο Λυκεου για το σχ. τος 2014-2015» το μθημα των Μαθηματικν στο Γυμνσιο δνεται απ τη φετιν χρονι ως Β ανθεση στους καθηγητς Πληροφορικς ΠΕ19 και ΠΕ20 με βασικ πτυχο Πληροφορικς.
Η Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα υποστηρζει πγια τον αναβαθμισμνο ρλο των Μαθηματικν τα οποα μαζ με τη Γλσσα πρπει να αποτελον τον κορμ των Προγραμμτων Σπουδν και να εφοδιζουν τους μαθητς με το αναγκαο εννοιολογικ και πολιτισμικ υπβαθρο.
Βασικ συνιστσα της αναβθμισης εναι η διδασκαλα των Μαθηματικν να γνεται απ καθηγητς Μαθηματικν ΠΕ03 και απ εκπαιδευτικος που εναι κτοχοι πτυχου Μαθηματικο ως δετερο πτυχο, οι οποοι πραν της γνωστικς επρκειας διαθτουν και την αντστοιχη διδακτικ επρκεια και μσω των σπουδν τους, αλλ και μσω ειδικν σπουδν, σεμιναρων και επιμορφσεων στη Διδακτικ των Μαθηματικν.
Η ΕΜΕ θεωρε τι τα Μαθηματικ αποτελον μια συνεχ αλυσδα γνσης και μεθοδολογας στην εκπαιδευτικ διαδικασα και ειδικ στο Γυμνσιο, που το κυραρχο για τη διδασκαλα των Μαθηματικν δεν εναι μνο οι μαθηματικς γνσεις αλλ και οι τρποι μετδοσς τους στους μαθητς και η επιλογ για τη διδασκαλα των μαθηματικν απ μη πτυχιοχους μαθηματικος εναι αυτονητο τι υποβαθμζει τη Μαθηματικ παιδεα στην εκπαδευση.
Η ΕΜΕ πρα απ συντεχνιακς αντιλψεις εκφρζει την πλρη αντθεσ της στην συγκεκριμνη ρθμιση η οποα:
α) υποβαθμζει ουσιαστικ τον ρλο του μαθματος των Μαθηματικν,
β) δημιουργε τερστιες ανιστητες για τα παιδι του Γυμνασου που θα διδσκονται μαθηματικ απ μη εξειδικευμνα τομα,
γ) υποβαθμζει και υποθηκεει το μλλον των παιδιν μας και της Μαθηματικς Παιδεας με ιδιατερα αρνητικ αποτελσματα για τα δια τα παιδι και την παιδεα.
Για τους παραπνω λγους η ΕΜΕ καλε το Υπουργεο Παιδεας να ακυρσει το παραπνω γγραφο και ζητει να παραμενει σε ισχ η προηγομενη απφαση για Β ανθεση του μαθματος των Μαθηματικν στους καθηγητς Πληροφορικς με πτυχο Μαθηματικο.