Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

Τρτη 9 2014

www.fourtounis.grΗ ανεργα παραμνει το μεγλο πρβλημα που αντιμετωπζει η χρα με τους νους να εναι εκενοι που χουν χτυπηθε περισστερο απ την δυσκολα ερεσης εργασας. Ωστσο, παρ τις αρνητικς προοπτικς για αρκετ επαγγλματα στη χρα υπρχουν κλδοι που παρουσιζουν ακμη αρκετς ευκαιρες και στο μλλον αναμνεται να φρουν νες θσεις εργασας.
Σμφωνα με την «Καθημεριν», μσα απ το υπ σνταξη αναπτυξιακ πρτυπο της χρα, αλλ και πρσφατε ρευνες για τις προοπτικς διαφρων κλδων, επτ τομες συγκεντρνουν τις περισστερες πιθαντητες να «γεννσουν» θσεις εργασας.


Πιο αναλυτικ, πως τα παρουσιζει το kathimerini.gr:

Τουρισμς: Υπολογζεται τι θα δημιουργσει 220.000 θσεις εργασας την επμενη δεκαετα. Παρ το αρνητικ στοιχεο της εποχικτητας υπρχουν σημαντικς προοπτικς σε επαγγλματα πως :

 • Υπεθυνος οργνωσης δραστηριοττων στις διφορες μορφς τουρισμο (ιατρικς, θρησκευτικς, αθλητικς, περιπατητικς, αρχαιολογικς, εναλλακτικς).
 • Υπεθυνος καταλματος ταξιδιωτικο πρακτορεου.
 • Ξεναγς σε ιστορικ αξιοθατα και ενλιες αρχαιτητες.
 • Υπεθυνος πολιτιστικν εκδηλσεων για την οργνωση εκθσεων, παραστσεων κ.λπ.
 • Υπεθυνος εμπορου εξειδικευμνων ειδν που αφορον στο βουν στη θλασσα.
 • Σεφ, διευθυντς τροφμων και ποτν.
 • Στλεχος διαδικτυακο τουριστικο marketing.
 •  

Υγεα: Παραμνει κλδος με ζτηση, καθς η γρανση του πληθυσμο, αλλ και η αξηση του προσδκιμου ζως ενδεχομνως να φρουν αξηση της απασχλησης στον κλδο. Μελτες κνουν λγο για δημιουργα 2 εκατομμυρων θσεων εργασας πανευρωπακ τα επμενα χρνια.
Σμφωνα με ρευνα του ΣΕΒ επαγγλματα με ζτηση στο μλλον εναι τα ακλουθα:

 • Χημικς με ειδκευση στην ρευνα και την παραγωγ φαρμακευτικν και παραφαρμακευτικν προντων.
 • Ιατρς κλινικς γενετιστς.
 • Κλινικς παθολογοανατμος.
 • Φαρμακοποις - φαρμακολγος κλινικς φαρμακοποις.
 • Υπεθυνος διασφλισης ποιτητας.
 • Μοριακς βιολγος.
 • Ιατρς επεγουσας ιατρικς.
 • Ψυχολγος με ειδκευση στην κοινωνικ κλινικ ψυχολογα των εξαρτσεων.
 • Νοσηλευτς γηριατρικς.
 • Πληροφορικς της υγεας.

Ενργεια και πρσινη τεχνολογα: Η εξαγγελα και μνο της κυβρνησης πως θα ιδρσει πανεπιστημιακ τμμα για την ρευνα κοιτασμτων πετρελαου καταδεικνει τις προοπτικς που χει ο κλδος της ενργειας, ποψη που ενδυναμνεται ακμη περισστερο και απ τον φυσικ πλοτο που χει η Ελλδα και των προοπτικν των Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας.
Επαγγλματα που θα μποροσαν να χουν μεγλη ανπτυξη:

 • Ενεργειακς μελετητς.
 • Εξειδικευμνο στλεχος σε τεχνολογες ΑΠΕ.
 • Εξειδικευμνο στλεχος σε συστματα ηλεκτρικς ενργειας.
 • Τεχνικς αυτοματισμν.
 • Τεχνικς φωτοβολτακν συστημτων.
 • Σμβουλος ενεργειακν επενδσεων.
 • Εξειδικευμνο στλεχος σε θματα εξοικονμησης ενργειας.
 • Εξειδικευμνο στλεχος στον βιοκλιματικ σχεδιασμ και στις κτιριακς εφαρμογς.
 • Εξειδικευμνο στλεχος σε συστματα - δκτυα αερων.
 • Εξειδικευμνο στλεχος σε θματα προστασας περιβλλοντος.
 • Τεχνικς αιολικν συστημτων.

Μεταποηση: Τρφιμα και δομικ υλικ
Ο κλδος τροφμων ντεξε στην κρση και αποτελε σταθερ να απ τα σημαντικτερα τμματα της ελληνικς μεταποησης και ναν απ τους βασικος κινητριους μοχλος της ελληνικς οικονομας. Μπορε στον τομα αυτ την κατσταση να παραμνει σκιδης και οι μισθο να χουν δεχθε ισχυρ πλγμα και στην παροσα φση δεν υπρχει κτι ββαιο για ανπτυξη του κλδου.
Αλλος τομας μεταποησης εναι τα δομικ υλικ, καθς υπρχει πολ μεγλη ποικιλα προντων, αριθμς επιχειρσεων και ισχυρ εξωστρφεια. Τομες με καλς προοπτικς χαρακτηρζονται, επσης, τσο ο τομας του μετλλου σο και η ξυλουργικ.
Θσεις εργασας:

 • Διευθυντς μονδας βιομηχανας.
 • Υπεθυνος μηχανημτων και εργοστασου.
 • Χειριστς μηχανημτων.
 • Υπεθυνος ανπτυξης της παραγωγικς διαδικασας.
 • Υπεθυνος εφοδιαστικς αλυσδας.
 • Διευθυντς τμματος εξαγωγν.
 • Στλεχος Διαχερισης Ασφλειας και Ποιτητας Τροφμων.
 • Επιστμονας ρευνας.
 • Μηχανικς Υποδομν.
 • Εξειδικευμνο στλεχος Περιβαλλοντικς Προστασας.
 • Μηχανικς Τεχνολογας Μεταλλικν Υλικν.
 • Τεχντης κατασκευν αλουμινου – μετλλου.

Ναυτιλα: Ο κλδος, παρ την κρση, χαρακτηρζεται απ σταθερ αξηση στη δημιουργα νων θσεων, οι οποες εναι υψηλς ειδκευσης και αντστοιχα υψηλν αμοιβν, αλλ ο αριθμς τους δεν εναι πολ μεγλος ακμη. Μεγλο στοχημα που πρπει να κερδηθε η ανδειξη του Πειραι σε «ναυτιλιακ κντρο»
Θσεις:

 • Στλεχος ναυτιλιακν επιχειρσεων.
 • Πρκτορας πλοων.
 • Ναυτιλιακς δικηγρος - νομικς σμβουλος.
 • Ναυλομεστης.
 • Υπεθυνος λογιστηρου.
 • Εκμισθωτς μεταφορικν μσων για υδτινες μεταφορς.
 • Τροφοδτης πλοων.
 • Υπεθυνος marketing και επικοινωνας.
 • Νηογνμονας.
 • Σχεδιαστς μηχανν πλοων.

Γεωργα: Δκα ειδικτητες για ναν ανερχμενο κλδο. Η τση επιστροφς στην περιφρεια εναι γεγονς και θα συνεχιστε. Σε μια αγορ εργασας στην οποα απ το 2008 ως το 2013 χθηκε το 23,4% των θσεων εργασας, η «απλεια» στη γεωργα ταν μνο 7,4%, μικρτερη κθε λλου κλδου, σμφωνα με τα στοιχεα της ΕΛΣΤΑΤ. Μλιστα καταγρφεται και νοδος 3,7% στους αυτοαπασχολομενους στον κλδο και 8,5% στους μισθωτος.

 • Χαρακτηριστικ προτεινμενες θσεις:
 • Γεωπνος.
 • Στλεχος εργαστηρου ελγχου ποιτητας.
 • Μηχανικς υποδομν και συντρησης.
 • Τεχνολγος τροφμων, οινοποιας.
 • Βιοτεχνολγος.
 • Υπηρεσες Βιολογικς Οικολογικς Γεωργας.
 • Υπηρεσες Θερμοκηπων.
 • Τεχνικς Αρδεσεων.
 • Διαχειριστς Γεωργοκτηνοτροφικν Εκμεταλλεσεων.
 • Τεχνικς Πτηνοτροφας - Αναπαραγωγς Αγροτικν ζων.

Ψηφιακ τεχνολογα και επικοινωνες – ηλεκτρονικ εμπριο: Εναι ο κλδος που αντχει καλτερα απ οποιονδποτε λλο στην κρση, παρουσιζοντας μεγλες προοπτικς ανπτυξης. Συνθως υπρχουν πρα πολλς αγγελες για θσεις εργασας, εν, συχν πυκν κολοσσο του κλδου θα αναζητσουν υπαλλλους για συγκεκριμνους τομες και να προγρμματα.
Ο κατλογος με τα επαγγλματα:

 • Ειδικς ανπτυξης εφαρμογν κινητς τηλεφωνας.
 • Προγραμματιστς
 • Ειδικς ανπτυξης λογισμικο.
 • Αναλυτς συστημτων
 • Σχεδιαστς μηχανικς δικτων
 • Υπεθυνος Διαδικτου
 • Σχεδιαστς ενοποιημνων συστημτων.
 • Υπεθυνος ποιτητας ασφλειας πληροφοριακν συστημτων και δικτων
 • Διαχειριστς βσεων δεδομνων και κντρων δεδομνων.
 • Μηχανικς υλικο (hardware engineer)
 • Ειδικς εφαρμογς ελγχων στην ανπτυξη λογισμικο και την εγκατσταση υλικο.