:

Βασλης Φουρτονης, συνταξιοχος δσκαλος

8 2014

Τη στιγμ που η αμερικανικ οικονομα δεχνει να παρνει δειλ-δειλ τα πνω της, οι εργαζμενοι εξακολουθον να ζητον τα βασικ απ την εργασα τους. Αυτ δεχνει πως η πραγματικ οικονομα διαμορφνει να μεγαλτερο χσμα ανμεσα στους πλοσιους και τους φτωχος αυτο του κσμου.
www.fourtounis.grΜε αυτ το αντικεμενο ταν και η μελτη της Σχολς Επιχειρσεων του Χρβαρντ που προσπαθε να διερευνσει τις αιτες αυτο του χσματος, αλλ και το πσο βισιμο μπορε να εναι στο εγγς μλλον για την παγκσμια κοιντητα.
Η απντηση εναι κατηγορηματικ: «Υποστηρζουμε πως μια ττοια απκλιση δεν εναι βισιμη", επισημανεται στην κθεση, η οποα βασσθηκε σε μια ρευνα μεταξ 1.947 αποφοτων της Σχολς Επιχειρσεων του Χρβαρντ απ' λο τον κσμο και κατγραψε προβλματα στο αμερικανικ εκπαιδευτικ σστημα, τις υποδομς των μεταφορν και την αποτελεσματικτητα του πολιτικο συστματος.
Περπου 47% αυτν που απντησαν στο πλασιο της ρευνας, δλωσαν πως μσα στα τρα επμενα χρνια αναμνουν τι οι αμερικανικς εταιρεες θα εναι ταυτχρονα λιγτερο ανταγωνιστικς διεθνς και λιγτερο ικανς να πληρνουν υψηλτερους μισθος και επιδματα, ναντι 33% που πιστεουν το αντθετο.
Εναι σαφς καλτερη η τση σε σχση με το 2012, πως και η ασθηση τι η ανταγωνιστικτητα των ΗΠΑ βελτινεται. Ωστσο το Χρβαρντ επισημανει πως αυτο οι οποοι απντησαν στην ρευνα του 2014 "ταν πολ πιο αισιδοξοι για τη μελλοντικ ανταγωνιστικτητα των εταιρειν της Αμερικς απ' ,τι ταν για τους μελλοντικος μισθος των εργατν της Αμερικς".
Αυτ που λει το Χρβαρντ εναι τι αν υπρχουν κποιοι που πρπει να βοηθσουν εναι οι μεγλες επιχειρσεις . Μνο τσι θα καλυφθε το χσμα ανμεσα σε πλοσιους και φτωχος.
"Κοντφθαλμα στελχη μπορε να εναι ικανοποιημνα με μια αμερικανικ οικονομα οι εταιρεες της οποας κερδζουν σε παγκσμιες αγορς χωρς να ανεβζουν το βιοτικ εππεδο στις ΗΠΑ. μως οποιοσδποτε ηγτης που βλπει μακρι καταλαβανει τι οι επιχειρσεις χουν να βαθ μερδιο στην ευημερα του μσου Αμερικανο", αναφρεται στην κθεση.
"Οι πολτες που προκβουν γνονται πιο παραγωγικο εργαζμενοι, πιο πρθυμοι καταναλωτς και ισχυρτεροι υποστηρικτς των πολιτικν υπρ των επιχειρσεων", τονζεται στην κθεση. "Οι πολτες που πασχζουν να τα βγλουν πρα εναι δυσαρεστημνοι στη δουλει, σφιχτοχρηδες στο ταμεο και κατ των επιχειρσεων στην κλπη", προστθεται.